BIJZONDERE BESTEMMINGEN

Logo Wereld

VREEMDE VERHALEN

Wereldwonderen: Wat zijn de 7 wonderen van de antieke wereld?

7 antieke wereldwonderen Piramides

De 7 wonderen van de antieke wereld zijn bouwwerken die door een aantal auteurs in de tweede eeuw voor Christus werden beschouwd als de meest opmerkelijke en inspirerendste uit de menselijke geschiedenis. Deze auteurs waren o.a. Philon van Byzantium en Antipater van Sidon.

De zeven wonderen van de antieke wereld zijn:

De wereldwonderen lagen allemaal in het rijk van Alexander de Grote.

7 wereldwonderen - macedonie

 

Hoe werden de 7 wonderen van de antieke wereld gekozen?

Je zou de 7 antieke wereldwonderen kunnen zien als de bucketlist van avontuurlijke reizigers uit de oudheid. Ieder bouwwerk was een architectonische prestatie en er werd in die tijd waarschijnlijk veel over gesproken door geschoolde en belangrijke Grieken. Antipater van Sidon, een beroemde dichter uit de 2e eeuw voor Christus schreef:

Ik heb heel lang mijn blik gericht op de immense muren van Babylon, waarop een straat was aangelegd voor karren, ik heb lang gestaard naar het beeld van Zeus in Olympia bij de Alfaeusrivier, ik heb de hangende tuinen en de Colossus van de Zon aanschouwd, ik heb vol bewondering het geweldige werk van de piramiden bekeken en de reusachtige graftombe van Mausolus, maar toen ik het huis van Artemis zag dat oprees tot in de wolken, verloren de andere wonderlijke bouwwerken hun glans en zei ik: Kijk toch eens, buiten de Olympus heeft de zon nog nooit zoiets fraais overstraald”.

Een andere beroemde schrijver die de 7 wereldwonderen noemde, was Philon van Byzantium. Overigens wordt nu algemeen aangenomen dat zijn boek, “Septem Mundi Miraculis”, waarschijnlijk helemaal niet van zijn hand is. Misschien heeft iemand zijn naam gebruikt om aandacht te krijgen.

Hoe dan ook, men neemt aan dat de lijst met bouwwerken rond 225 voor Christus werd “vastgesteld”.

Feit is dat de lijst ook door latere schrijvers werd herhaald en eeuwenlang diende als inspiratie voor reislustige avonturiers.

De wereldwonderen en Alexander de Grote

De wonderen lagen allemaal in het legendarische rijk van Alexander de Grote, die als een halve godheid werd beschouwd. Hij zou de zoon van Zeus zijn of misschien ook wel van een Egyptische Farao. Zijn levensverhaal is indrukwekkend. Hij veroverde een indrukwekkend gebied dat in het oosten grensde aan India.  

In 200 vC was Alexander al meer dan een eeuw dood, maar zijn legende leefde voort. Hij was niet zozeer een veroveraar, maar hij zag zichzelf meer als globalist. Hij wilde de landen onder zijn heerschappij verenigen met respect voor lokale godsdiensten en gebruiken. Zijn droom viel uiteen toen hij op 32-jarige leeftijd overleed en er een machtsstrijd ontstond rond zijn opvolging.

Na zijn dood vonden de Macedonische oorlogen plaats, bittere oorlogen die woedden op plekken waar een aantal wereldwonderen gesitueerd zijn. Het is mogelijk dat bevelhebbers terugkwamen met verhalen over de prachtige bouwwerken die ze hadden gezien.

Onderstaande tijdlijn, die ik heb gemaakt voor mijn Engelstalige website MysteriesExplored.com, laat je zien waar de wonderen liggen, wanneer ze zijn gebouwd en in welke periode ze verdwenen. 

De 7 wereldwonderen van de antieke wereld, plaats en tijd
De 7 wereldwonderen van de antieke wereld, plaats en tijd

Wat was zo speciaal aan deze antieke wonderen?

Rond 225 vC waren een aantal wonderen ronduit modern. We hebben het dan over de vuurtoren in Alexandrië en de kolossus in Rhodos, die op het moment dat Philon van Byzantium zijn lijst maakte, ongeveer 50 jaar oud waren. Je zou ze in onze tijd kunnen vergelijken met bouwwerken uit de jaren zeventig van de vorige eeuw zoals het operagebouw uit Sidney (1973).

Een aantal bouwwerken was destijds enkele eeuwen oud. Voor ons is dit vergelijkbaar met de Taj Mahal of de kathedraal van Chartres. Prachtige bouwwerken die al eeuwen de bewondering oogsten van mensen die ze bezoeken.

En er waren natuurlijk de piramiden, kolossale bouwwerken die in die tijd al 2500 jaar oud waren. Net als nu wist eigenlijk niemand hoe ze waren gebouwd en net als nu kon men er alleen maar met verwondering naar staren.

Wat is er gebeurd met de 7 wereldwonderen

NaamafbeeldingKorte omschrijving
Piramide van Khufu, Egypte7 antieke wereldwonderen PiramidesGrootste gebouw van de wereld Toegeschreven aan Khufu (Cheops) Gebouwd onder leiding van Hemioenoe. Bestaat nog steeds, wel ernstig beschadigd door diefstal van (dek)stenen. 
Hangende tuinen van Babylon, Syrië7 antieke wereldwonderen: Hangende tuinen van BabylonTerrasvormige tuinen in Irak. Exacte locatie onbekend, Stephanie Dalley vermoedt dat het in Ninivé lag. Er is weinig bekend over de bouwers.Ook weet men niet waarom de tuinen zijn verdwenen.
Standbeeld van Zeus in Olympia, Griekenland7 antieke wereldwonderen: standbeeld van ZeusGebouwd in 435 VC door de beeldhouwer Phidias in Olympia, waar de Olympische Spelen werden gehouden. Het beeld werd vernietigd in de 5e eeuw door de opkomst van het christendom of door een aardbeving.
Tempel van Artemis in Ephese, Turkije7 antieke wereldwonderen: tempel van artemisWerd ook de tempel van Diana genoemd. Gebouwd van marmer op de ruïnes van een oudere tempel in opdracht van Alexander de Grote. Werd in het jaar 268 verbrand en geplunderd door de Gothen.   
Mausoleum van Halicarnassus, Turkije7 antieke wereldwonderen: Mausoleum van HalicarnassusBedoeld als graf voor Mausolus, heerser van Caria, en zijn vrouw. Gebouwd rond 350 vC en rond de 13e eeuw vernietigd door een serie aardbevingen.  
Colossus van Rhodos, Griekenland7 antieke wereldwonderen: Colossus van RhodosAlleen bekend uit oude teksten, geen archeologisch materiaal. Gebouwd om overwinning te vieren over Macedonië. Het was meer dan 30 meter hoog en werd 66 jaar na de bouw vernietigd door een aardbeving.
De ruïnes van de Colossus waren een toeristenattractie tot Rhodos in ca 654 werd veroverd door de Arabieren en het brons als oorlogsbuit werd afgevoerd. Stond model voor het Vrijheidsbeeld in New York.  
Vuurtoren van Alexandria (Pharos), Egypte7 antieke wereldwonderen: vuurtoren van AlexandriaDe toren werd tussen 297 en 283 vC gebouwd en heeft bijna 1500 jaar dienst gedaan voor achtereenvolgens de Grieken, Romeinen, Byzantijnen en Arabieren. In 1375 vernietigd door een aardbeving.

Inspiratie door de eeuwen heen

De antieke wereldwonderen blijven mensen inspireren. Er zijn talloze schilderijen en tekeningen gemaakt door schilders die zich lieten inspireren door de lijst van Antipater. Latere schrijvers zouden de lijst aanvullen met o.a. de tempel van Salomo, het Colosseum in Rome en de Ark van Noach. Dit soort aanvullingen krijgt de verzamelnaam “het achtste wereldwonder”. De lijst bestaat uit:

  • Wonderen der natuur,
  • Bouwwerken van vóór 1900 en
  • Moderne bouwwerken.

Even voorstellen

Profielfoto Christine

Mijn naam is Christine en ik ben gek op mysteries en vreemde verhalen! 

Ik bezoek graag bijzondere plekken en probeer er zoveel mogelijk over te lezen. Wat ik ontdek, deel ik op deze website. Graag nodig ik je uit om lid te worden van ons forum. Daar bespreken we wat ons bezighoudt over het mysterieuze en onverklaarbare.

RecenteBerichten

Inhoudsopgave