BIJZONDERE BESTEMMINGEN

Logo Wereld

VREEMDE VERHALEN

9/11 aanslag Twin Towers, Complot of niet?

9/11

Wat is er mysterieus aan de aanslagen van 9/11?

Het mysterie van de aanslag op de Twin Towers is dat de officiële versie van het verhaal soms zo ongeloofwaardig is, dat je wel open moet staan voor een alternatieve versie. Ik zal proberen een genuanceerd beeld te geven over wat er precies is gebeurd.

Is er sprake van een complot?

Natuurlijk is 9/11 een complot. Er was sprake van een samenzwering om deze vreselijke gebeurtenis te laten plaatsvinden. De vraag is echter of de Amerikaanse regering bij dit complot betrokken was. Het onderzoek naar deze gebeurtenis roept meer vragen op dan het antwoorden geeft. 

Wat gebeurde er op 11 september 2001?

9/11 is de Amerikaanse datumnotatie voor 11 september. Op deze dag vond in 2001 een vreselijke aanslag plaats.

Rond 8 uur stegen twee Boeing 767’s op van Boston Logan International Airport.
Vlucht 11 heeft 81 passagiers aan boord, waarvan 5 kapers.
Vlucht 175 heeft 56 passagiers aan boord, waarvan 5 kapers.
Beide vluchten zouden naar Los Angeles vliegen en hadden een vertraging van een kwartier.

Om 8.20 vertrekt een Boeing 757 (vlucht 77) met 58 passagiers, waaronder 5 kapers, uit Washington Dulles International Airport richting Los Angeles
Om 8:42 vertrekt een Boeing 757 (vlucht 93) met 37 passagiers waarvan 4 kapers blijken te zijn van Newark International Airport richting San Francisco. Dit vliegtuig had 42 minuten vertraging.

De reden waarom ik het aantal passagiers noem, is omdat het opvallend is dat de vliegtuigen relatief leeg waren. Het is mij een raadsel waarom de passagiers van de twee vliegtuigen (vlucht 11 en 175), die vrijwel gelijktijdig van Boston naar Los Angeles vlogen, niet zijn samengevoegd. 

Vluchtchema 9/11
Klik op de afbeelding voor een vergroting
Vlucht 11
Vlucht 11
Vlucht 175
Vlucht 175
Vlucht 77
Vlucht 77
Vlucht 93
Vlucht 93

Een groot deel van de bevolking in de Verenigde Staten is er inmiddels van overtuigd dat hun overheid veel te verbergen heeft. Al bijna 3500 internationale architecten en ingenieurs zijn van mening dat de Twin Towers niet kunnen zijn ingestort op de manier die ons wordt voorgehouden.

Dr.ir. Coen Vermeeren zet in dit boek helder uiteen wat de belangrijkste vragen zijn rond de aanslagen van 9/11. Naast het officiële verhaal bespreekt Vermeeren alle alternatieve theorieën en plaatst die overzichtelijk in hun juiste context. 

Hij beschrijft haarfijn de bedenkelijke rol van Westerse media, politiek en wetenschap die wegkijken bij ongemakkelijke waarheden.

Vier vliegtuigen en drie aanslagen

Deze vier vliegtuigen zouden verantwoordelijk zijn voor 3 aanslagen. Het vierde vliegtuig zou neerstorten boven Shankville in Pennsylvania.

Vlucht 11 wordt om 8.14 gekaapt en vlucht 175 tussen 8.42 en 8.46. Om 8.46 wordt de Noordelijke Toren van het World Trade Centre met een snelheid van ongeveer 790 kilometer per uur doorboord door vlucht 11. Om 9:03 gebeurt hetzelfde met de Zuidelijke Toren. De beide vliegtuigen uit Boston hadden hun gruwelijke doel bereikt.

Om 10.05 wordt voor het eerst melding gemaakt van het feit dat deze aanslag door Osama Ben Laden is geregisseerd, dat is een maar een paar minuten nadat de Zuidelijke Toren om 9.59 instort. Om 10.25 stort de Noordelijke Toren in. Om 17:20 stortte WTV 7 in. Dit gebouw was beschadigd door het puin van de beide torens en in brand gevlogen.

Vlucht 77 werd rond 8:50 gekaapt en boorde zich om 9:37 in het Pentagon. Hier vonden 125 mensen de dood.
De kapers van vlucht 175 werden door passagiers overmeesterd en stortte om 10.03 neer. Dit vliegtuig was wellicht op weg naar het witte huis.

Het dodental

Het dodenaantal van 3000 burgers is enorm. Het zouden er nog veel meer kunnen zijn als er meer passagiers in de vliegtuigen waren geweest en als de aanslag later op de dag had plaatsgevonden.

Op een normale dag werkten er 50.000 mensen in de Twin Towers. Daarnaast komen er gemiddeld 200.000 bezoekers per dag. De Twin Towers waren niet alleen een belangrijke attractie voor toeristen, het was het centrum van het Financiële District.Veel mensen waren om 9.00 nog niet op kantoor.
Het is cynisch om te bedenken dat er waarschijnlijk nog minder slachtoffers waren gevallen als de vliegtuigen wel op tijd uit Boston waren vertrokken en de aanslag een kwartier eerder had plaatsgevonden.

Het Pentagon heeft 26.000 werknemers. De aanslag was ook hier relatief vroeg op de dag, maar de belangrijkste reden van het feit dat er ‘maar’ 125 mensen omkwamen heeft te maken dat de vleugel waar het vliegtuig insloeg gerenoveerd werd.

Vreemd...

Ik heb hierboven een feitelijke opsomming van de gebeurtenis gegeven. Hieronder staan feiten die niet zo makkelijk te verklaren zijn.

1. Het mysterie van het gevonden paspoort

Zo is er het paspoort van één van de kapers, die nog voordat de Zuidelijke Toren instortte, overhandigd werd aan de FBI.
Het feit dat dit wel heel erg toevallig was en dat het paspoort ook meteen werd geïdentificeerd als eigendom van een kaper maakt dat dit in ogen van velen een ongeloofwaardige vondst was. 

Inmiddels beweert een aantal conspiracy denkers, dat er ook op andere plekken, waar aanslagen plaats hebben gevonden, paspoorten van kapers zijn gevonden. Dit is niet waar; er is slechts één paspoort van een kaper gevonden en wel op het terrein van het WTC. 

Debunkers (= mensen die de conspiracytheorieën willen ontmaskeren) zeggen dat er wel vaker identiteitsbewijzen zijn gevonden na vliegtuigrampen. Dit is ook zeker het geval. Deze vondst is echter ongeloofwaardig te noemen omdat de vernietiging van het vliegtuig op impact plaats heeft gevonden. Als je kijkt hoe volledig de verwoesting was, dan is het wel een heel groot toeval dat juist dit belastende document aan de vernietiging wist te ontkomen.

2. Waar was de NORAD (North American Aerospace Defense Command)?

NORAD

De Norad was op dat moment bezig met een oefening. Hierdoor zou men minder snel beschikbaar zijn. Bovendien was niet helemaal duidelijk of de kaping echt was of onderdeel van de oefening. Dit misverstand droeg eraan bij dat de NORAD niet adequaat heeft gehandeld. De oefening zou tot gevolg hebben dat bepaalde gebieden boven de Verenigde Staten niet goed zichtbaar waren op de radar. Op die plekken hebben de kapingen plaatsgevonden. Dit veronderstelt voorkennis van de kapers.

Als dit allemaal waar is, dan is het op zijn zachtst gezegd opmerkelijk. De NORAD zegt zelf dat ze te laat werden geïnformeerd en dat de gekaapte vliegtuigen niet te volgen waren vanwege het feit dat de transponders waren uitgeschakeld. Een transponder is een soort baken dat signalen uitzendt zodat een vliegtuig kan worden gevolgd. Het is een secundair radarsysteem dat informatie geeft over het vliegtuig en de vlieghoogte. 

In theorie kan iedereen die de cockpit in loopt de transponder uitzetten.
Steven Verhagen, Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV)

De verklaringen van de desbetreffende officieren is niet helemaal duidelijk en consistent. Zo werd er volgens de NORAD timeline al op de kaping van vlucht 93 gereageerd, terwijl deze pas 50 minuten later plaats zou vinden. Er werden als voorzorg al jagers naar Washington gestuurd om het vliegtuig te onderscheppen. Uiteindelijk zouden de kapers in dit vliegtuig door de passagiers overmeesterd worden. 

In de post “Waar was NORAD?” vertel ik de officiële versie over de afwezigheid van NORAD.

3. De wijze waarop de WTC torens intstortten.

Hier is heel veel informatie over te vinden. Kort gezegd waren er twee opvallende zaken:

  • de torens stortten in alsof het een vrije val betrof.

Normaal zouden de verdiepingen remmend moeten werken op de instorting, maar in dit geval leek het alsof er totaal geen weerstand was.

  • het staal leek in poeder te veranderen (zie video hieronder) 

Er wordt regelmatig gespeculeerd dat er bij de aanslag op 9/11 gebruik is gemaakt van explosieven. Brandweerlieden hebben vlak voor de instorting van de toren explosies gehoord op de begane grond. Een aantal heeft hierover kort na de ineenstorting verklaringen afgelegd aan de pers.

Ook zegt men dat de temperatuur nooit zo hoog kan oplopen dat het staal ervan zou smelten. De constructie van de Twin Towers zijn van dien aard dat de inslag van een vliegtuig nooit de oorzaak zou kunnen zijn van de ineenstorting.

Er zijn echter proeven gedaan, die bewijzen dat stalen frames wél kunnen verbuigen bij de verbrandingstemperatuur van kerosine. De temperatuur kan kort oplopen tot of 2100 graden en bij die temperatuur heeft staal maar een korte periode nodig om te verbuigen.

Als er gebruik is gemaakt van springstoffen dan zou je daar bewijzen van moeten kunnen vinden. En wanneer zouden de springstoffen ongemerkt geplaatst kunnen zijn?

Enkele maanden voor de aanslag zijn de liften gerenoveerd. De constructie rond de liften is het meest stevige deel van de toren.  Ze vormen als het ware een toren in de toren. Als je dat deel ondermijnt zal dit zeker meewerken aan de ineenstorting van het gebouw.

De vraag blijft of de instorting het gevolg is van de kracht van een vliegtuig dat zich met een snelheid van 800 km per uur in het gebouw heeft geboord of dat er andere factoren hebben meegespeeld. Vreemd genoeg is het juist het gebrek aan bewijs van beide theorieën, die maakt dat er nog geen eenduidig antwoord op deze vraag is te geven.  

4. De instorting van WTC 7 of de Salomon Building

Waarom WTC 7 is ingestort is en blijft een raadsel. Het officiële verhaal is dat de brand is overgeslagen na het instorten van de Twin Towers.
In dit gebouw is echter geen sprake van kerosine en derhalve kan de brand nooit zo heet geworden zijn als in de Twin Towers. Het verbuigen van het staal is hier dan ook redelijkerwijze geen optie. Het feit dat dit gebouw instortte is omringt door een aantal toevalligheden en uitspraken, die daadwerkelijk wijzen op het gebruik van springstoffen. 

Brandweermannen werden al vooraf gewaarschuwd het pand te verlaten en wat nog vreemder is dat de BBC al vertelt dat het gebouw was ingestort terwijl het nog overeind stond. De BBC corrigeert het verhaal en vertelt dan dat het door Reuter verkeerd was ingelicht en dat men zich op dat moment zorgen maakte over een eventuele instorting.

Ook zou Larry Silverstein, de eigenaar van het gebouw, de opdracht hebben gegeven om het gebouw op te blazen (to pull it). In de Amerikaanse documentaire uit 2002 over de aanslag zegt hij:

“I remember getting a call from the, er, fire department commander, telling me that they were not sure they were gonna be able to contain the fire, and I said, ‘We’ve had such terrible loss of life, maybe the smartest thing to do is pull it.’ And they made that decision to pull and we watched the building collapse.”

In een verklaring via een woordvoerder laat hij in 2005 uitleggen dat hij had bedoeld dat de brandweerlieden zich moesten terugtrekken (pull back). Als je onderstaand filmpje bekijkt, dan zie je de verklaring die hij in 2002 heeft gegeven. De feiten spreken voor zich. 

5. De verzekering van Larry Silverstein

Diezelfde Larry Silverstein is heel erg rijk geworden van de aanslag. Hij had twee maanden voor de aanslag het World Trade Center had geleased. Het leasecontract had betrekking op de torens één, twee, vier en vijf. Silverstein betaalde 14 miljoen voor het leasecontract, waarin vermeld stond dat Silverstein het recht had de gebouwen te herbouwen, mochten ze verwoest worden.

Direct daarop sloot hij een verzekering af. Deze polis werd ondertekend door 24 verzekeraars voor een totaal van 3,55 miljard dollar per geval van schade. Later werd dit nog een punt van discussie omdat Silverstein de aanslagen zag als twee afzonderlijke gevallen.
De verzekeringsmaatschappijen vonden het echter één aanslag en dus ook maar één geval van schade. Uiteindelijk ontving Silverstein 4,55 miljard dollar.

Interessant om te weten is dat de torens niet winstgevend waren toen Silverstein het leasecontract tekende. M.a.w. hij investeerde twee maanden voor de aanslag in een niet-winstgevend project en sloot daar een aanzienlijke verzekering op af.

Op zich is het interessant om te lezen dat debunkers zeggen dat het afsluiten van een dergelijke verzekering verplicht was. Ook menen zij dat Silverstein van het geld dat de verzekering zou uitkeren nooit twee gelijkwaardige torens kon herbouwen. Kortom, Silverstein is tekort gedaan omdat de maatschappijen het als één aanslag hebben beschouwd.

6. De missende beelden van het Pentagon

Het Pentagon is één van de best bewaakte gebouwen van Amerika. In dit gebouw zetelt het Amerikaanse ministerie van Defensie. Het is het hoofdkwartier van de Amerikaanse strijdkrachten. In het gebouw werken 26.000 mensen. Er zouden geen beelden zijn van de aanslag, maar dit bleek niet helemaal waar te zijn. Op beelden die pas in 2006, na een rechtszaak, werden vrijgegeven, was de explosie vastgelegd. Het waren foto’s met een tussenpoos van ongeveer 1 seconde. Er was geen vliegtuig op te zien

Ergens heb ik gelezen dat in dit deel van het Pentagon een accountant controle plaats zou vinden. Het verhaal luidt dat er ruim 2 miljard overheidsgeld was verdwenen. Omdat dit deel van het Pentagon in brand vloog zijn alle bewijsstukken verbrandt en werd de controle afgelast. Voor dit verhaal heb ik nog geen bewijzen gevonden.

7. En wat deed George Bush?

De president van Amerika was op een school toen de aanslag op 9/11 plaatsvond. Achteraf vertelde hij dat hij de eerste inslag had gezien terwijl hij wachtte om de klas in te gaan. Dat kon niet, omdat de aanslag op dat moment nog niet was uitgezonden. In een interview uit december maakte hij hier nog een misplaatst grapje over door over een slechte piloot te praten. Volgens eigen zeggen dacht hij eerder aan een ongeluk dan aan een aanslag.

“Bush reveals first thought: There’s one terrible pilot”
The Guardian, 5 december 2001

Terwijl hij in de klas luisterde naar de kinderen kwam zijn secretaris binnen om hem het nieuws van de tweede aanslag in te fluisteren. In plaats van direct in actie te komen, bleef hij onbewogen zitten. Blijkbaar kwam het niet in hem op om deze onbelangrijke afspraak te onderbreken of nam hij de tijd om zijn gedachten te ordenen?

Het duurde dan nog een half uur voordat hij in de school het de pers te woord stond. Daarna deed hij er nog een hele dag over om terug te keren naar het Witte Huis. Onderweg is hij geland in Nebraska, waar hij een ontmoeting had met topfiguren uit de financiële wereld; mensen die daar waren voor een liefdadigheidsbijeenkomst.
Een aantal van deze mensen hadden een kantoor in het World Trade Centre en waren dus aan de dood ontsnapt dankzij hun komst naar Nebraska! Deze tussenstop van Bush is nooit verklaard en wat er verder besproken is blijft ook onbekend.

Vier ingrijpende films over 9/11 die je niet mag missen:

Conclusies

Welke conclusies kun je trekken? In de eerste plaats zijn er meer dan 3000 mensen omgekomen en talloze mensen hebben kanker gekregen door het inademen van de stofwolken. We zijn het aan de slachtoffers verplicht om respectvol met de feiten om te gaan. Daarom is het belangrijk dat we alle feiten checken. Een aantal van bovenstaande zaken zijn een eigen leven gaan leiden. Mensen op het internet praten elkaar na en voordat je het weet ontstaan er op basis van geruchten de meest vreemde veronderstellingen.

Aan de andere kant heeft men er ook wel heel lang over gedaan om sommige verhalen te ontzenuwen. Als sommige feiten pas na 2006 worden verklaard dan is dat rijkelijk laat. Maar we moeten ook bedenken dat de complottheorieën ook niet bewezen kunnen worden. 

Er zijn bij het Pentagon geen beelden van een vliegtuig, maar er zijn ook geen opnames van een raket. Het leasecontract en de verzekr  van Larry Silverstein kan een bizar toeval zijn en dat het nieuws over het instorten van WTC 7 al werd uitgezonden, voordat het feit had plaatsgevonden, kan natuurlijk een vergissing wezen. 

Aan de andere kant is de hoeveelheid vergissingen en toevalligheden wel erg groot. 

Operation Northwoods

De belangrijkste complottheorie is dat de Amerikaanse machthebbers de aanslag zelf hebben georchestreerd. Een theorie die op zijn zachtst gezegd misselijkmakend zou zijn, maar in dit kader duikt operation Northwoods regelmatig op. 

Northwoods was een idee uit de jaren 60 van de vorige eeuw. Het plan voorzag in het doden van onschuldige mensen door het plegen van terroristische acties op Amerikanen. Op deze manier wilde men publieke steun vergaren voor een oorlog tegen Cuba. Uiteindelijk heeft president Kennedy hier zijn veto over uitgesproken.

In ‘Patronen van bedrog’ ontrafelt Willem Middelkoop, samen met researcher Tim Dollee, op een meeslepende manier de macht achter de Amerikaanse politiek. Niet de president in het Witte Huis, maar een elite uit het militair-industrieel complex blijkt al meer dan honderd jaar de feitelijke macht in handen te hebben. In de VS wordt deze internationaal opererende groep steeds vaker omschreven als The Deep State.

America is at war

Tijdens de aanslag op 9 september 2001 is de term ‘America is at war’ ontstaan. Daarmee werd de consequentie van de aanslag over de hele aarde voelbaar. Iedereen kreeg te maken met een verhoogde staat van paraatheid, we raakten een deel van onze privacy kwijt en er ontstond een bittere oorlog in het midden oosten.

America at war

Ik zou het interessant vinden te horen hoe jij over deze aanslag denkt. Geloof je dat er sprake is van een samenzwering? Heb je aanvullingen? Heb ik iets geschreven wat niet waar is of ben je het juist heel erg met me eens? Ik hoor het graag. 

Even voorstellen

Profielfoto Christine

Mijn naam is Christine en ik ben gek op mysteries en vreemde verhalen! 

Ik bezoek graag bijzondere plekken en probeer er zoveel mogelijk over te lezen. Wat ik ontdek, deel ik op deze website. Graag nodig ik je uit om lid te worden van ons forum. Daar bespreken we wat ons bezighoudt over het mysterieuze en onverklaarbare.

RecenteBerichten

Inhoudsopgave