Dordogne – Het mysterie van de graffiti van de tempeliers

Domme graffiti tempeliers

De vreemde afbeeldingen die de tempeliers tijdens hun gevangenschap in de muren van hun kerker in Domme (Dordogne) kerfden, worden ook wel ‘graffiti van de tempeliers’ genoemd. Ze zijn raadselachtig en lijken te verwijzen naar mysterieuze voorwerpen.

Het plaatsje Domme is een bastide met een ommuurde vesting. Een bastide is een middeleeuwse stad, vaak met een rechthoekig stratenpatroon dat de stad verdeeld in 8 huizenblokken rond een marktplein.  In het geval van Domme is de vorm van een bastide duidelijk herkenbaar, al lopen de straten minder recht dan gewoonlijk. Domme ligt dan ook boven op een berg en daarmee niet geschikt voor kaarsrechte wegen.

Wat is er te doen in Domme?

Domme is een mooi stadje. In de zomermaanden is er op donderdag een kunst- en curiosa markt. Er zijn gezellige restaurantjes en leuke souvenirwinkels. 

Je kunt de volgende dingen doen:

  1. Het stadje verkennen
    Domme is een leuk middeleeuws stadje. Zeker de moeite waard om even te verkennen en te genieten van de prachtige omgeving.  In de zomer rijdt er een toeristentreintje.
  2. De grotten bezoeken
    De ingang van de grotten, die zich onder het dorp uitstrekken bevindt zich midden in het stadje. De grotten zijn niet bijzonder groot en – als ik heel eerlijk ben – ze zijn ook niet bijster spectaculair.
  3. De graffiti van de tempeliers bekijken
    Als je een liefhebber van mysteries bent is dit verreweg de meest interessante plek, die je in Domme kunt bezoeken. 
Domme

Waarom is de graffiti van de tempeliers interessant voor mysteriezoekers?

Het zijn afbeeldingen die de tempeliers tijdens hun gevangenschap hebben gemaakt, doorspekt met symboliek die ons misschien inzicht kunnen geven in de denkwereld van de tempeliers. Maar voordat we de afbeeldingen gaan bekijken even een korte inleiding over de geschiedenis van de tempeliers. 

Het ontstaan van de tempeliers

Hoe bloederig ook, de kruistochten zijn geboren uit idealisme. Het waren oorlogen die vanuit devotie waren ontstaan. Met name de edellieden wilden hun leven aan Christus wijden en zagen een tocht naar het heilige land als een bijdrage om Jeruzalem te bevrijden van de barbaarse invloeden van de Moren.

Uit die groep idealistische ridders vormden zich een groep rond twee ridders uit de Champagne. Hugues de Payens en Godfried van Sint Omaars stelden zich tot doel om pelgrims op weg naar het heilige land te beschermen. Het idee werd door Boudewijn II (in die tijd de koning van Jeruzalem) omarmd en de ridders kregen in Jeruzalem een onderkomen in de voormalige tempel van Salomo. Hieruit ontstond de naam tempeliers, alhoewel ze zichzelf liever de arme ridders van Christus noemden. Dit was in het jaar 1120.

Boudewijn II in gesprek met Hugo de Payns en Godfried van St-Omer
Boudewijn II in gesprek met Hugo de Payns en Godfried van St-Omer - Guillaume de Tyr, Public domain, via Wikimedia Commons

De rijkdom van de tempeliers

De tempeliers werd in de loop van de tijd steeds machtiger en rijker. Door de gelofte van armoede moest iedereen die lid werd afstand doen van zijn eigendommen. Deze kwamen dan ten goede aan de orde. 

De tempeliers dankten hun rijkdom ook aan de zogenaamde schuldbrieven. Je kon je geld bij een tempelier achterlaten in ruil voor een schuldbrief. Door de schuldbrief op een andere plaats in te lossen, kon je weer over je geld beschikken. Hierdoor werd het reizen voor de pelgrims een stuk veiliger omdat ze niet meer genoodzaakt waren met grote bedragen op zak te reizen. 

Ons huidige banksysteem is op dit principe gebaseerd.

Bézard Philippe IV Le Bel (1)
Philippe IV Le Bel - Jean Louis Bezard, Public domain, via Wikimedia Commons

De ondergang van de tempeliers

De groeiende rijkdom en macht werd door de Franse koning Filips IV (de Schone) als een bedreiging gezien.

Misschien speelde mee dat hij eigenlijk zelf wilde toetreden tot de orde en werd geweigerd. Als koning zou hij zeker de gelofte van armoede niet afleggen en gezien zijn positie werd aangenomen, dat hij opteerde voor de rang van grootmeester.  

In ieder geval wilde hij na deze afwijzing de macht van de tempeliers breken en zocht daarvoor ondersteuning bij de paus, Clemens V.

Ik wil niet te diep ingaan op het schaakspel dat ontstond tussen paus en koning. Op de één of andere manier lukte het Filips om in één nacht meer dan 2000 tempeliers in Frankrijk te arresteren. Dit gebeurde op vrijdag 13 oktober 1307 en dit werd de oorsprong van vrijdag de 13e als ongeluksdag. De tempeliers werden gemarteld en legden onder dwang valse bekentenissen af. 

Ze werden beschuldigd van homoseksualiteit en blasfemie; met name het bespugen van het heilige kruis. Met deze verklaringen werd de paus onder druk gezet. Uiteindelijk zou hij de orde in 1312 officieel opheffen. Alle bezittingen werd het eigendom van de hospitaalridders, dit tot ergernis van Philips de Schone, die zelf zijn zinnen had gezet op al die rijkdom.

De laatste grootmeester van de tempeliers, Jacque de Molay, werd op 18 maart 1314 samen met 40 andere tempeliers levend verbrand in Parijs. Terwijl de vlammen hem langzaam verteerden, zou hij de koning en de paus hebben vervloekt. Beiden zijn in hetzelfde jaar om het leven gekomen.

Domme tempeliers
Verbranding van de tempeliers - AnonymousUnknown author, Public domain, via Wikimedia Commons

De tempeliers in Domme

Domme was als vestingstadje nog niet zo oud toen dit allemaal plaatsvond. Het was in 1281 gesticht door Filips de Stoute. 

In 1307 werden 70 tempeliers opgepakt en in een toren opgesloten. De verblijfplaats was klein en donker voor zo een grote groep mensen.  En het nare was dat de groep na de dood van Filips de Schone min of meer vergeten werd. De laatste inscriptie zou uit 1320 stammen en we weten niet of de resterende groep daarna is vrijgelaten of dat dit het teken van leven was van een laatste gevangene.

In de 12e eeuw richtten negen ridders de Orde van de Tempeliers op. De broederschap moest de pelgrims in het Heilige Land beschermen. De pelgrims legden een gelofte van armoede en gehoorzaamheid af, en werden daardoor in 1129 erkend door de kerk. Verenigd onder het rode kruis trokken ze ten strijde in de naam van God.
In 200 jaar ontwikkelden ze zich van pelgrims en kruismonniken tot ketters en bankiers. In “De Tempeliers’ vertelt Dan Jones op indrukwekkende en toegankelijke wijze over deze grootste religieuze militaire ridderorde ooit.

Domme gevangenispoort
De poort en torens, waarin de tempeliers gevangen werden gehouden

Wat stellen de tekeningen voor?

Over de tekeningen wordt verteld dat ze met uitgevallen tanden van de tempeliers in de muur zijn gekerfd. Ik weet niet of dat waar is. Wat mij fascineert zijn de voorstellingen. 

De talloze kruizen, de afbeeldingen van de kruisiging, gekroonde afbeeldingen van Maria en Christus, de afbeeldingen van voorwerpen die we nauwelijks kunnen definiëren… deze beelden getuigen niet van mensen die het kruis bespot hebben, integendeel. Het lijkt er meer op dat de tempeliers in hun laatste jaren troost bleven zoeken in het geloof. 

Domme graffiti templiers

Afbeelding van een cherubijn of engel

Domme - graffiti templiers

Op de bovenste steen zie je twee engelen, de zon, sterren en een maan. Op de steen daaronder zie je de afbeelding van God de Vader (midden) met aan Zijn zijde Maria Magdalena, die een beker vast houdt. Aan de andere kant zit Jezus als koning of overwinnaar met een scepter in zijn hand. Sommigen zien in de middelste figuur Christus met aan zijn rechterhand Maria, de moeder van Christus. Dan zou de vrouw aan Zijn linkerhand nog steeds Maria Magdalena voorstellen. 

Het is speculatief, maar de afbeelding zou ernaar kunnen verwijzen dat de bloedlijn van Jezus is voortgezet in een koningslijn. De beker in Maria’s hand is dan de Graal, de beker waarin het bloed van Jezus is opgevangen. Volgens het boek Het Heilige Bloed en de Heilige Graal is de de heilige graal (in het Oudfrans Sangreal) de aanduiding voor het nageslacht van Jezus: Sangreal is niet San Greal (heilige graal), maar Sang Real (koninklijk bloed).

Domme - graffiti templiers

De afbeelding hierboven stelt paus Clemens V voor. De paus heeft zijn handen afgetrokken van de tempeliers en heeft ze verraden aan Filips IV. De onderzoeker Tonnellier heeft in 1971 de tekst die onder de afbeelding staat ontcijferd. Volgens hem kun je het volgende lezen: Clemens V destructor Templi  of Clemens V heeft de tempeliers vernietigd. Met wat moeite kun je onderin de woorden Templari en Destructor onderscheiden. 

Domme - graffiti templiers

Diverse afbeeldingen van de kruisiging. Op de voorgrond zie je Jezus met de twee Maria’s. Bijzonder zijn de stippen die als een soort stralen uit de zijbeuken van het kruis komen. Ook vindt de kruisiging plaats in een kerk of huis. De kruizen op het dak zijn ook voorzien van stippen. 

Domme graffiti templiers

Op deze afbeelding zijn heel veel kruisen te zien. Opvallend is de driehoek waarop ze staan. De tempeliers gebruikten het symbool van een kruis op een driehoek vaak als teken om een schat aan te duiden. 

Aan de rechterkant twee afbeeldingen die we niet zo snel herkennen. De bovenste afbeelding zou kunnen verwijzen naar de Graal. De onderste afbeelding wellicht een menora of de zevenarmige kandelaar. 

Domme - graffiti templiers

Praktische informatie

Kaartjes koop je bij het toeristenbureau. Informeer vooraf goed naar de openingstijden want deze zijn buiten het hoogseizoen beperkt. Bezoeken kan alleen onder begeleiding van een Franstalige gids. Op verzoek krijg je op papier een Engelse vertaling van de toer mee.
Bij ons laatste bezoek in 2014 was fotograferen verboden. De foto’s die op deze site staan heb ik in 2007 genomen.

Kortom je moet er wat moeite voor doen om deze enigmatische plek te bezoeken, maar voor liefhebbers van mysteries is deze plek absoluut de moeite waard.

Elders op deze site vind je meer informatie over de tempeliers:

zegel tempeliers
Het mysterie van de tempeliers

Even voorstellen

Profielfoto Christine

Mijn naam is Christine en ik ben gek op mysteries en vreemde verhalen! 

Ik bezoek graag bijzondere plekken en probeer er zoveel mogelijk over te lezen. Wat ik ontdek, deel ik op deze website. Graag nodig ik je uit om lid te worden van ons forum. Daar bespreken we wat ons bezighoudt over het mysterieuze en onverklaarbare.

RecenteBerichten

Inhoudsopgave