BIJZONDERE BESTEMMINGEN

Logo Wereld

VREEMDE VERHALEN

Feiten en fabels over de Great Reset

Geat Reset

Vanaf begin 2021 hoor je steeds vaker dat er een Great Reset plaats gaat vinden. Soms in positieve zin, maar meestal worden we gewaarschuwd. Word wakker!, lees je dan, want de Great Reset is een hervorming van ‘de elite’, die van plan is de financiële wereld te hervormen ten koste van de minder bevoordeelden.

De Great Reset (Grote Herstart) is een voorstel dat werd gepresenteerd op het World Economic Forum (WEF) van 2020 om de wereldeconomie na de coronacrisis duurzaam op te bouwen. Het voorstel werd gepresenteerd door Prins Charles en Klaus Schwab (oprichter en voorzitter van het WEF) onder de titel The Great Reset, Transforming Our World and Building Back Better.

Wat zijn de thema’s van de Great Reset?

Het idee achter de Great Reset is om de coronacrisis aan te grijpen om belangrijke systemen opnieuw op te bouwen. Hierbij denkt men aan de financiële wereld, de gezondheidszorg, het onderwijs, de energievoorziening en de aanpak van de klimaatverandering. Het complete boek van Schwab is hier te downloaden.

Als richtlijn heeft men de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties genomen. Deze zijn in 2015 opgesteld en moeten ervoor zorgen dat de wereld in 2030 vrediger, duurzamer en gelijkwaardiger is. Je kunt deze doelstellingen nalezen op de site van de rijksoverheid.

Build Back Better

De term Build Back Better wordt door veel wereldleiders en invloedrijke personen gebruikt. Macron, Nancy Pelosi, Trudeau, Obama, Biden, Kamala Harris, Bill Gates en ook onze minister president, Mark Rutte, gebruiken deze term als ze het hebben over de wereld na de coronacrisis. Binnen de traditionele politiek krijgt het dan ook steeds meer navolging. De coronacrisis wordt aangegrepen om onze stelsels te verbeteren. Zoals Winston Churchill al zei: “Never waste a good crisis!”.

Een geheime agenda?

Er is altijd een soort wantrouwen naar de rijksten der aarde. En als deze het hebben over verduurzaming, het bestrijden van armoede en andere hervormingen kun je bijna niet anders dan je wenkbrauwen argwanend optrekken. Wat is de geheime agenda van deze mensen? Wat willen ze uiteindelijk bereiken? Een betere wereld? Voor wie en ten koste van wat? Is er na die herstart nog wel plaats voor mensen zoals jij en ik? 

Wilde fantasieën

Great Reset, Klaus Swab
Great Reset, Klaus Swab -Photo 62179249 © Ampol Sonthong - Dreamstime.com

Inmiddels doen allerlei fantasieverhalen de ronde. Zo zou Swab de mens overbodig willen maken. Bovendien wil hij technologie inzetten om ons in robots te veranderen en onze gedachten te laten aansturen door kunstmatige intelligentie. Ook zou de elite een mondiaal communistisch systeem willen invoeren, waarbij er geen eigendom meer is. Natuurlijk is er ook het verhaal dat Bill Gates de wereldbevolking wil verkleinen met vaccinaties. Ook zou hij de vaccins willen voorzien van een chip die onze DNA verandert.

Of je stoepje schoonvegen?

Het WEF, dat gevormd wordt door multinationals, bankiers en andere rijken, is volgens mij veel meer bezig met het schoonvegen van hun eigen stoepje. 

Zij zijn de veroorzakers van een groot deel van de problemen op onze aardbol. Deze groep vertegenwoordigt de grootste vervuilers, ons monetaire stelsel en de ziekmakende farmaceutische industrie. Deze groep wil zo min mogelijk belasting betalen, maar wel sociaal wenselijke oplossingen presenteren voor de wereldproblematiek. 

Binnen de marketing heet dit ‘rebranding’ (maar volgens mij is het gewoon je beter voordoen dan je bent).

De Great Reset en de democratie

Het leven in een democratie betekent dat het volk de bron is van de machtsuitoefening. Wij kiezen de regering, die in onze naam beslissingen neemt. Het is een bestuursvorm die gebaseerd is op het gelijkheidsideaal; we zijn allemaal gelijk voor de wet en dienen op die manier behandeld te worden.

Het World Economic Forum (WEF) is niet door ons gekozen maar willen blijkbaar wel politiek bedrijven. Precies daar wringt de schoen.

Een geweldig antwoord op The Great Reset is dit Engelstalige boek van Prof. dr. Bob de Wit. 

De Wit is hoogleraar Strategisch Leiderschap aan Nyenrode Business Universiteit en oprichter van Strategy Works, een Rotterdams adviesbureau dat al ruim 20 jaar actief is in strategie ontwikkeling.

In zijn boek schetst hij de ontwikkelingen van deze tijd en wat er nodig is om gezamenlijk een betere maatschappij te creëren.  

Society 4.0,  is absoluut leeswaardig voor iedereen die zich zorgen maakt over de huidige ontwikkelingen, maar niet direct de conspiracyhoek in wil duiken. 

Verantwoording afleggen

Het grote voordeel van een democratie is dat we onze volksvertegenwoordigers kunnen herkiezen of wegstemmen. Onze democratisch gekozen machthebbers leggen via ons kiesstelsel iedere vier jaar verantwoording af voor de dingen die ze hebben gedaan. Organisaties als het WEF en ook de WHO (World Health Organisation) kennen dit systeem niet.

Het is aan onze volksvertegenwoordigers om de adviezen van deze organisaties te beoordelen en al dan niet op te volgen. De invloed van het volk op deze organen is indirect en loopt via de mensen die wij in onze regering hebben gekozen. Als je er geen vertrouwen in hebt, kun je dit dus altijd via de stembus laten weten, want er zijn politieke partijen die niets moeten weten van deze inmenging. 

Eigenheid en originaliteit

Als er één ding is die de coronacrisis blootlegt, is het dat de meeste van onze wereldleiders weinig eigenheid en originaliteit ten toon spreiden. De crisis wordt over de hele wereld op gelijke wijze aangepakt. Vrijwel overal is er sprake van vrijheidsbeperkingen. Politici kijken naar de cijfers en maatregelen van hun buurlanden en kopiëren of versterken de maatregelen. Daarbij volgen ze het advies op van de WHO.

Ik ben geen econoom, maar zelfs ik kan op mijn klompen aanvoelen dat we straks de rekening moeten betalen. Het pompen van miljarden in een stilstaande economie kan er alleen maar toe leiden dat we straks met een enorme inflatie te maken krijgen en ik denk dat dit voor de rijksten der aarde niet bepaald een vrolijke gedachte is. Tijd voor een ander financieel systeem, misschien? Is dit de ware reden voor de ‘herstart’?

Is de Great Reset nieuw?

Als we terug gaan in de geschiedenis komen we de Great Reset in verschillende vormen tegen. Elders schrijf ik over de Georgia Guidestones. Een aantal principes van de Great Reset zijn al in de jaren zeventig uitgehakt in steen. Ook dat waren roerige jaren, ik kan me ze nog goed voor de geest halen. 

Ik vraag me af of de uitkomsten van de ‘Club van Rome’ van toen vergelijkbaar is met de drijfveren van de WEF van nu. De boodschap was toen ook dat we de aarde aan het uitwonen waren en dat er maatregelen nodig waren om de aarde te beschermen. Ook toen sprongen wij jongeren op de bres voor duurzame oplossingen en protesteerden we tegen vervuilers en het kapitalisme.
Nog steeds zijn er mensen van mijn generatie die niet bij de Shell tanken (O ja, heb ik al verteld dat ook Royal Dutch Shell lid is van de WEF?!?).

Tijdperk van redelijkheid

Op de Georgia Guidestones staat te lezen dat het naleven van deze prinipes een tijdperk van redelijkheid moet inluiden. In mijn ogen is dit tijdperk absoluut niet redelijk en hebben we deze onredelijkheid, ook ten aanzien van de boodschap op de Georgia Guidestones, te danken aan de manier waarop er wordt gecommuniceerd.

Een groep van rijke en machtige mensen vertelt wat goed voor de mensheid en de aarde is. Als autoritaire schoolmeesters storten ze de oplossing over ons uit en noemen dit de Great Reset. Brave leerlingen accepteren dit, terwijl anderen in opstand komen.

In plaats van het aangaan van een dialoog, worden de andersdenkenden bedreigd en bestraft, waardoor het geweld en het onbegrip alleen maar toeneemt en de idealen alleen maar ongeloofwaardiger worden.

Great reset en franse revolutie
Franse revolutie met mondkapjes - Photo 174426490 © Anton Petrus - Dreamstime.com

De Franse Revolutie

Het doet me denken aan de Franse Revolutie. We hebben het dan over een uiterst bloeddorstige periode waarin een deel van het Franse volk in opstand kwam tegen de elite en de kerk. Er was echter ook een groot deel van het volk dat zich aan de zijde van de kerk had geschaard. Of men dat nu wilde of niet, iedere Franse burger werd gedwongen een positie in te nemen.

Wat we zouden moeten leren van deze periode is dat aan beide kanten van het volk slimme volksmenners stonden. Het ene deel van het volk koos de partij van de kerk en koning, terwijl het andere deel (vaak zonder het zelf te weten) de ideeën volgden van de vrijmetselaars.

De rol van het internet

Wat we ons in deze tijd moeten realiseren, is dat we beïnvloed worden door wat we (willen) horen. Voor veel mensen is de échte waarheid te achterhalen via de duistere hoeken van het internet. De normale media worden gedicteerd door de elite, terwijl er op het internet plekken zijn waar de elite geen invloed op kan uitoefenen. Op die plekken van “vrije” meningsuiting moet de waarheid wel te vinden zijn.

Omdat ik voor dit artikel onderzoek deed op Youtube, kreeg ik het ene filmpje na het andere over dit onderwerp voorgeschoteld. Van viruswaarheid tot volkswaanzin. Dezelfde boodschap wordt zo vaak herhaald dat ik wel moet twijfelen aan de goede bedoelingen van de overheid. Maar weet ik eigenlijk nog wel wat de echte waarheid is? Word ik nu gemanipuleerd door de NOS of door de vaak anonieme bronnen die ik op internet tegenkom?

Wat is de waarheid?

Maar wie controleert of in de duistere hoeken van internet geen sprake is van manipulatie? Heb je wel eens geprobeerd om op die plekken een mening te geven die niet in dat straatje past? Zo vrij ben je daar ook weer niet! 

Op de duisterste plekken lees ik dat onze volksleiders kinderen misbruiken en satan vereerders zijn. Op plekken die iets makkelijker toegankelijk zijn, lees ik dat het coronavirus niet erger is dan een gewone griep en misbruikt wordt om het volk aan banden te leggen. De cijfers zijn gemanipuleerd, het is allemaal onzin etc.

Ik weet dat de WHO bestaat en ons informeert en adviseert over het virus. Ik weet dat het WEF bestaat en dat alleen heel rijke mensen daar lid van kunnen zijn. Ik weet dat zij een programma hebben geschreven dat de economie, de gezondheidszorg en het onderwijs moet herdefiniëren en dat ze dit de naam De Great Reset hebben gegeven.

Wat is jouw mening?

Vanuit die feitelijkheden vormt zich een mening. Mijn mening.

Deze mening kan zich onderscheiden van jouw mening of de mening van je buurvrouw en ik hoop echt dat we dit verschil van mening in alle redelijkheid kunnen bespreken.

Ik kan geen redelijkheid zien in het plunderen van winkels. Ik kan ook geen redelijkheid zien in het opsluiten, uitschelden of nog erger (dreigen met het) doden van mensen met een andere mening. Ik kan ook de redelijkheid niet zien van het financieel kapot maken van kleine ondernemingen.

Punt is echter wel dat we onze meningen vormen op basis van wat we denken te weten. En als we hier heel overtuigd van raken noemen we dit een innerlijk weten. Maar het is en blijft een eigen interpretatie van de werkelijkheid.

Wees geen meeloper!

Ik denk dat het belangrijk is om vooral trouw aan jezelf te blijven. Als dit inhoudt dat je kritisch bent ten opzichte van de Great Reset is dit prima, maar het is ook prima als je vertrouwen hebt in de door ons gekozen overheid en hun adviseurs. 

Het beste is om in dit spectrum van meningen en overtuigingen te onderzoeken waar jij voor staat in plaats van klakkeloos de mening van een ander over te nemen.

Een geweldig antwoord op The Great Reset is dit Engelstalige boek van Prof. dr. Bob de Wit. 

De Wit is hoogleraar Strategisch Leiderschap aan Nyenrode Business Universiteit en oprichter van Strategy Works, een Rotterdams adviesbureau dat al ruim 20 jaar actief is in strategie ontwikkeling.

In zijn boek schetst hij de ontwikkelingen van deze tijd en wat er nodig is om gezamenlijk een betere maatschappij te creëren.  

Society 4.0,  is absoluut leeswaardig voor iedereen die zich zorgen maakt over de huidige ontwikkelingen, maar niet direct de conspiracyhoek in wil duiken. 

De ivoren torens van de machthebbers

Het ivoren torentje wordt altijd geassocieerd met machthebbers die niet weten wat er bij het volk leeft. In dat torentje is alles mooi en schoon. Niets is makkelijker om vanuit dat torentje te bedenken wat het beste voor de mensheid is. Men heeft immers geen idee wat de realiteit van buiten dat torentje is.

Ik denk dat de Great Reset vanuit een dergelijk torentje is bedacht. Het hoeft niet per se slecht te zijn, maar het is goed om er kritisch naar te kijken. Ik denk echt dat de kritieklozen hun bril zouden moeten oppoetsen om te controleren of het allemaal écht zo idealistisch is als het ons wordt voor geschilderd.

Dit geldt echter ook voor de mensen die kritiekloos de mening van de ‘truth-finders’ op het internet volgen. Ook voor hen is het tijd de bril op te poetsen en zich af te vragen of ze niet worden meegezogen in de wil van een groep die onder de radar van de anonimiteit van het internet opereert.

Het enige dat jij en ik én alle andere kritische denkers zich moeten afvragen is:

Wie trekt er bij ons aan de touwtjes?
Great Reset - wie trekt er aan de touwtjes

Even voorstellen

Profielfoto Christine

Mijn naam is Christine en ik ben gek op mysteries en vreemde verhalen! 

Ik bezoek graag bijzondere plekken en probeer er zoveel mogelijk over te lezen. Wat ik ontdek, deel ik op deze website. Graag nodig ik je uit om lid te worden van ons forum. Daar bespreken we wat ons bezighoudt over het mysterieuze en onverklaarbare.

RecenteBerichten

Inhoudsopgave