Ga naar inhoud

Rolling_Bill

Leden
 • Aantal items

  178
 • Registratiedatum

 • Laatst bezocht

 • Dagen gewonnen

  4

Rolling_Bill won de laatste dag op 21 mei

Rolling_Bill had de meeste 'vind ik leuk' inhoud!

Community reputatie

5 Neutral

Recente bezoekers van dit profiel

De recente bezoekers blok is uitgeschakeld en zal niet meer getoond worden aan gebruikers.

 1. Sorry Magister dat ik moet corrigeren, maar dat symbool met de dubbele slang en de veren, is de Caduceus en NIET de esculapius van de dokter. Caduceus is de staf van Hermes en heeft ook een aantal betekenissen. Zie mijn eerdere wiki-links hierboven in dit onderwerp.
 2. Het sterke punt van symbolen is: dat ze vrijwel overal ter wereld (kunnen) worden herkend. En ja, het is in wezen ouwe meuk...maar toch wel effectief over de eeuwen heen.
 3. Ik denk dat veel verhalen en tradities omtrent slangen parallel lopen in veel oude culturen. Beelden en overtuigingen werden van elkaar overgenomen.
 4. En dat is de goede Asklepius ofwel Esculapius. 🙂
 5. Het symbool voor artsen is de Esculapius ofwel de slang die in een staf klimt. Het voorbeeld dat je geeft is de Caduceus ofwel de staf van Hermes. Veel mensen halen die twee door elkaar. De verwarring is mede ontstaan doordat de Amerikaanse medische verzorgers de Caduceus hebben geadopteerd ipv de Esculapius. https://en.wikipedia.org/wiki/Caduceus https://en.wikipedia.org/wiki/Asclepius Bijgaand de wiki's voor de belangstellenden. De slang is inderdaad een oud symbool en zie je al bij de de godin Lilith en stamt vermoedelijk uit Mesopotamië. https://en.wikipedia.org/wiki/Lilith
 6. Hey, Seshat, Is inderdaad een heel aardig artikeltje. Het raakt aan de argumenten welke ik zelf ook al eens in mijn reacties op ons forum heb aangevoerd. 1) Mensen lezen wat ze willen lezen in een publicatie en dus níet wat er daadwerkelijk wordt bedoeld. 2) Mensen nemen trefwoorden uit een publicaties en gaan daar op verder argumenteren. 3) Als er specialistische voorkennis wordt veronderstelt, snappen velen er niets meer van, maar omdat ze toch willen reageren krijgen we punten 1) en 2) weer. 4) Noem een belangrijke persoonlijke titel (professor, dokter, ingenieur) en een argument krijgt "waarde" ook al slaat het nergens op. 5) Mensen genieten van roddel en mysteries net als we genieten van enge films (dat is een soort basisbehoefte van de geest). Daar wordt handig op ingespeeld. Meest typerende opmerking van Cam Clayton vind ik nog wel dat hij verstrikt raakte in zijn eigen spel en ontdekte hoe leuk het spel wel was tot het níet leuk meer was. Hetzelfde geldt eigenlijk voor Ben Hammott. Ik heb beide boeken van hem gelezen en me daar kostelijk mee geamuseerd. Als journalist en filmmaker kon hij wat geld verdienen met zijn boeken en vooral met zijn film die ergens in een oude garage in Engeland werd opgenomen. Later keerde het zich tegen hem en werd hij verguisd en een bedrieger genoemd, hoewel hij zijn boeken duidelijk als fiction en niet als fact omschrijft. Mijn opoe zei vroeger al: "De wereld wil bedrogen worden". Ik denk dat dat nog de beste samenvatting is.
 7. Even hier op aansluitend: ik ben niet van mening dat de intelligentia noodzakelijkerwijs het beste met het volk voor hebben. Kijk maar naar de nazi-tijd. Het politieke systeem was toen door de intelligentia in het leven geroepen om eigen (lees kapitalistische en politieke) doelen te dienen en we weten thans allemaal waar de oorlog toen naar heeft geleid. Wat ik wel beweer is dat het voor de gemiddelde burgerij vanwege steeds slechter wordende leesvaardigheid steeds moeilijker wordt om nog het kaf van het koren te scheiden waar het om informatie en desinformatie gaat. Instanties met een eigen agenda (economisch, politiek of religieus) maken daar handig misbruik van. Het gewone volk laat zich vervolgens voor het karretje spannen. Niets nieuws onder de zon sinds Machiavelli dus.
 8. In onze landstreken kennen we pas een dikke 5000 jaar een voor ons herkenbare vorm van beschaving. Afgezet tegen de ontstaansgeschiedenis van de mensheid is dat een verwaarloosbaar korte tijd. We zijn dus eigenlijk lichamelijk maar ook qua mentale instelling oermensen met een dun laagje beschavingsvernis. Hoe gemakkelijk dat laagje vernis verdwijnt en we weer primitieve oermensen worden hebben we o.a. kunnen zien tijdens de oorlogen in voormalige Yugoslavië. In concreto betekent dit dus dat de primitieve acties en reacties heel gemakkelijk kunnen worden aangesproken en gemanipuleerd. De angst omtrent het SARS-Coronavirus (hoe erg dit virus ook is) waardoor wereldwijd alle regeringen in een kramp zijn geschoten is daar een goed voorbeeld van. SARS-Corona is een concrete bedreiging voor onze gezondheid en dus is die angst begrijpelijk. De grip te verliezen op een situatie is het ergste wat een regering kan overkomen, immers dan neemt onze primitieve inborst het over van de ratio en staan we voor we het weten elkaar met knotsen en speren naar het leven. In het nazitijdperk had het regiem slechts radio en de gedrukte media (en later film; denk aan Lenie Riefenstal) ter beschikking. Thans zijn daar TV en het internet bijgekomen. Adolf Hitler zou zijn geluk niet hebben op gekund als hij internet had gekend. Iedereen kan zich (en dat vind ik een goede zaak) vrij oriënteren en informeren via het internet. Echter de gemiddelde leesvaardigheid is inmiddels zo slecht geworden dat minder dan 50% van de informatie juist en in correcte context overkomt. (in de antwoorden hierboven is daar ook al op gewezen). Ik geef een voorbeeld: vanuit mijn muziekhobby kijk ik wel naar advertenties op internet waarin instrumenten worden aangeboden. Staat er een advertentie: "Aangeboden een rode gitaar voor 100 Euro" . Reactie van de eerste respondent: "Wat is de kleur en wat kost hij ?" Als dergelijke eenvoudige informatie al niet meer begrepen wordt, hoe reageert "het volk" dan op informatie omtrent complexere onderwerpen ? Ik durf te beweren dat men daar nagenoeg niets van snapt en de neiging heeft om a) trefwoorden eruit te pakken en b) te lezen wat men eruit wíl lezen en dus niet wat er daadwerkelijk staat. Machiavelli schreef in zijn beroemde boek al zoiets als: "Het staatshoofd mag liegen als hij vindt dat dit in het belang is van de staat". Dat brengt ons naar het nepnieuws dat de media vaak onbedoeld (want ze kunnen niet alle bronnen controleren) verspreiden. Onze moderne geglobaliseerde maatschappij is een evenwicht van krachten waarin politiek, economie en religie met elkaar om de macht strijden. De machthebbers willen slechts dat het volk zich suf gedraagt en braaf en zonder morren doet wat ervan wordt verlangt, namelijk de economie draaiende houden en voor de rest mondje dicht. Zolang deze machthebbers zich richten op het belang van het eigen land valt daar nog mee te leven. Moeilijker wordt het als er machthebbers op het pluche komen die als visie hebben dat hun vorm van economie (China b.v.) of politiek (USA b.v.) of religie (Iran b.v.) moet worden verspreid over de rest van de wereld om daar de heilstaat te brengen. Dan begint het spel van beïnvloeding van de wereldbevolking hetzij goedschiks of kwaadschiks. Het internet is daarbij een medium bij uitstek omdat je het slecht begrijpend lezende volk rechtstreeks kunt beïnvloeden en desïnformeren als dat zo uitkomt en jouw visie als de enige echte visie wordt uitgedragen. Alleen de intelligentia zijn enigszins in staat om kaf van koren te scheiden in deze berg aan informatie welke wordt uitgestrooid. Het volk is in staat om met knotsen en speren de straat op te gaan en elkaar de hersens in te slaan zodra op internet het bericht is verspreid dat "mensen met rode haren coronavirussen verspreiden"
 9. Valt weer geen speld tussen te krijgen. Goede samenvatting van de wereld-situatie.
 10. Is geen speld tussen te krijgen. (Sorry dat we even off-topic gingen; daar was ik mede schuldig aan)
 11. Het laboratorium waar ik heb gewerkt had 8 individuele afvoeren voor de zuurkastventilatoren op het dak. Dat is omdat elk zuurkastblok individueel moet worden ingeregeld (minimale luchtsnelheid aan het werkoppervlak) i.v.m. de overheidseisen. De laboratoriumschool in Delft stamt nog uit tijden dat de noodzaak van zuurkasten minder werd gezien dan thans. Ik ben daar vanwege mijn werk verschillende keren geweest namelijk. Ze waren ook meer ingesteld op analyses van watermonsters en daarbij zijn zuurkasten wat minder belangrijk. Huidige nieuwbouwlaboratoria maken thans veelal gebruik van recirculatiesystemen in de luchtbehandeling. Dan krijg je vanzelf ook minder individuele afvoeren.
 12. Nog even een opmerking over die "schoorstenen" op het gebouw van het RIVM. Dat zijn geen schoorstenen in de gebruikelijke zin van het woord, maar de afvoerpijpen van de laboratoriumruimten. Zuurkasten worden afgezogen zodat de analisten veilig kunnen werken met gevaarlijke stoffen. De afgezogen lucht wordt naar een "veilige locatie" buiten het gebouw geleid (al dan niet na voorbehandeling). Een groot laboratorium als het RIVM heeft een groot aantal zuurkasten in gebruik en dus ook een groot aantal afvoerpijpen op het dak. Dit even ter verduidelijking.
 13. Het is juist dat YouTube en Facebook geen nepnieuws mogen tonen evenals politiek of sexueel getinte (en dergelijke) onderwerpen. Zoals ik al aangaf in mijn eerste antwoord geschiedt de selectie met behulp van software op basis van trefwoorden en dergelijke. Daarom sneuvelt er ook soms valide nieuws. Die dokter uit de video stelt weliswaar de juiste vragen en heeft een goed sluitend verhaal, maar niettemin doet hij een paar aannamen die volgens mij niet kloppen. Onder andere dat Bill Gates de WHO zou betalen. Die wordt betaalt door de internationale gemeenschap namelijk. Dat was recent nog discussiepunt in de USA omdat ene heer Trump de subsidie aan de WHO wilde stopzetten. Dat toont tevens aan hoe dun de lijn tussen informatie en desinformatie is. Immers de video vermengt correcte vragen met foutieve aannamen. "In de oorlog is het eerste slachtoffer de waarheid" is een heel oud gezegde dat nog steeds geldt. Natuurlijk houdt zelfs onze regering bepaalde zaken voor zich omdat ze vrezen dat "het volk" die informatie niet in de juiste context kan interpreteren. Tijdens WO II moest Winston Churchill willens en wetens de stad Coventry laten platbombarderen door de nazi's omdat het naziregime anders zou ontdekken dat de geallieerden de Enigma-codes konden lezen. Kortom er werden duizenden burgers de dood ingejaagd omdat de oorlog winnen een hoger belang diende en de Enigma-code daarbij cruciaal was. Ik ben, net als Seshat, een groot voorstander van zo vrij mogelijke informatiewinning. Probleem is echter (zie mijn eerdere antwoord) het beperkte bevattingsvermogen van de gemiddelde burger waar het om medische, technische of economische zaken gaat. Een regering streeft ten alle tijde naar rust onder de bevolking (al dan niet afgedwongen) en zal daarom zaken voor zich houden waarvan betwijfeld wordt of het grote publiek daarmee om kan gaan. In een beschaafd land als het onze zal men kiezen voor verzwijgen; in een dictatoriaal land voor censuur of beide. Vaak komt pas na de formele geheimhoudingstermijn van 75 of 100 jaar de volledige waarheid aan het licht. Dan mogen de historici zich er over buigen of het juist was wat de regering heeft gedaan en dat leidt soms tot ontluisterende beelden.
 14. Deze arts heeft een goed verhaal en stelt de juiste vragen. Persoonlijk geloof ik niet in kwaadwillende conspiraties, maar wat ik uiteraard wél zie is dat veel acties en meningen "gekleurd" zijn. Soms is dat vanwege belangenverstrengelingen (lees economie) en soms ook vanwege beperkte kennis en kunde waardoor tunnelvisie ontstaat. Het grootste probleem bij het aansturen van volksmassa's is het beperkte algemene begripsvermogen van de gemiddelde burger als het om medische, technische en economische zaken gaat. Weinigen hebben immers een academisch diploma op zak en dus voldoende breedte van kennis en kunde. Een van mijn leraren leerde onze klas eens het volgende: "Als je later iets moet uitleggen aan een groep mensen, doe dan net alsof je tegen zesjarige kinderen spreekt. Na eenmaal uitleggen heeft 50% het begrepen; na een tweede uitleg snapt nog eens 25% het. De overige 25% zal het nooit snappen". Dat is mij altijd bijgebleven. Onze regering heeft dit duidelijk toegepast en vertaald in de Covid-19 regeltjes die we moeten aanhouden. Die zijn bij het kinderachtige af en zo eenvoudig dat een zesjarige ze kan uitleggen. Om dezelfde reden wordt alles ook gefaseerd uitgerold en worden datums van terugkeer naar het oude normaal steeds vooruitgeschoven. Net als je tegen een kind zegt: "nog twee nachtjes slapen en dan.........." . Als je nu tegen het publiek zou zeggen dat de situatie nog weleens 1 à 2 jaar zou kunnen blijven duren, dan hangt iedereen in de gordijnen en krijg je opstandige reacties en burgerlijke ongehoorzaamheid. Een zesjarige kan immers vaak niet verder vooruitkijken dan enkele weken of maanden en dus geldt dat ook voor het grote algemene publiek. Leesvaardigheid is inmiddels dusdanig teruggelopen dat onlangs voorschriften voor onderwijzend personeel zijn uitgevaardigd over taalgebruik in formele communicatie naar leerlingen en hun ouders. Het gebruik van woorden met 3 of meer lettergrepen is daarbij verboden verklaard vanwege de verlaagde leesvaardigheid. Dat brengt me op een volgend punt van mijn reactie: simplificatie van informatie. Dat ligt ook ten grondslag aan het beperkte beeld dat wordt geschetst door de overheden. Allemaal weer met begripsvermogen van de zesjarigen in het hoofd. Tenslotte heb je nog de idioten of criminelen die doelbewust desinformatie de wereld in sturen met wat voor politieke of economische doelstelling dan ook. De sociale media trachten daar softwarematig op te reageren om onrust te voorkomen door middel van censuur-programma's. Elke dag verschijnen er zo'n 100 miljard berichten in het internet en die kunnen natuurlijk niet door mensen persoonlijk worden gelezen en beoordeeld voor publicatie. Gevolg is dat de Googles en Youtubes van deze wereld zo goed als alles waarin bepaalde zinsneden voorkomen eruit filteren. Het gevolg is dan inderdaad (niet kwaadwillig bedoelde) censuur. Maar censuur blijft het.
 15. @ Beauseant, Jouw opmerking over de psychologie van de inwijding is exact datgene wat ik er zelf ook over denk. Als ze ondergronds wilden gaan en wilden infiltreren (undercover zouden wij nu zeggen) dan moesten ze op alles zijn voorbereid en het spel kunnen spelen. Philips de Schone was overigens niet zo schoon als zijn naam doet voorkomen. Die bijnaam kreeg hij vanwege zijn blonde haar heb ik ergens gelezen. Verder was hij een arrogant varken dat overal schijt aan had; een narcistische psychopaat die alleen maar op eigen gewin uit was en handjeklap deed met de paus omdat het goed uitkwam. Na de ondergang van de Tempeliers heeft hij overigens, net als de paus, niet lang meer geleefd. Een vloek zeggen sommigen.
×
×
 • Nieuwe aanmaken...