Ga naar inhoud
Beauseant

Oude beschavingen - wel of niet buitenaards?

Aanbevolen berichten

Beste Naneferkaptah,

Welkom hier!

Aangezien u 4694 jaar oud bent en de 3 piramiden van Gizeh ongeveer rond 2500 voor Christus gebouwd zijn, heeft u ongetwijfeld de bouw ervan meegemaakt.

Kan u me trouwens zeggen waarom de bouwers ervan zoveel moeite hebben gedaan om zulke machtige monumenten op te richten zonder ook maar één enkele hiëroglief erbinnen aan te brengen, dit in tegenstelling tot de andere bouwwerken die van onder tot boven volstaan met hiërogliefen? 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Beste Beauseant,

Je moet je voorstellen dat de piramiden gebouwd werden in een samenleving die bij wijze van spreke nog maar net zijn jager-verzamelaarsfase was ontgroeid.  

De rijkelijk versierde tombes en tempels uit latere periodes kunnen hier amper mee vergeleken worden.

Om de gigantische tijdspanne te kunnen begrijpen, een leuk weetje: Cleopatra leefde dichter bij de maanlanding dan bij de bouw van de piramiden.

Ook de symboliek speelt een rol. De piramiden stelden de 'benben' voor. De oersteen, de eerste berg die uit de oerzee verrees, en volgens sommige verhalen zelfs het versteende zaad van de scheppergod Atoem. In de Ra-cultussen werd de geometrie gelinkt aan zonnestralen. Het werd door die architecten (welke visie ze oorspronkelijk dan ook hanteerden) niet nodig gevonden om de bouwwerken verder te decoreren. De benben was op zichzelf al een figuur die de perfectie van de creatie moest uitbeelden.

Iedereen die de piramiden in hun volle glorie kon zien (gladde, witte kalksteen en een gouden top) zal het onmiddelijk met me eens zijn geweest dat eender welk hiëroglief geen meerwaarde meer kon bieden.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Veel wetenschappers zijn het er inmiddels wel over eens dat voorafgaand aan de pyramiden-tijd er al vanaf 10000 BCE een cultuur was verspreid over de aarde welke al  hoogwaardige technologiën kende. Na de ramp welke we kennen als de zondvloed is deze cultuur deels weggevaagd, maar heeft deze zich ook over de aarde verspreid tot in Azië en Zuid-Amerika toe. We zijn dus niet van jagers naar bouwmeesters gegaan binnen 1000 jaar maar eerder binnen 10000 jaar. Wereldwijd vinden we nu nog restanten/bouwwerken van deze initiële cultuur.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Rolling_Bill,

Heb je daar een bron voor? Een zondvloed in de letterlijke betekenis heeft nooit plaatsgevonden. En in 10.000VC waren mensen amper sedentair. Het zou nog minstens vijf millenia duren voor er samenlevingen ontstaan die groter zijn dan een stadstaat. Het zou nog langer duren voor de eerste geschriften worden geschreven, de eerste irrigatie en de vroegste metallurgie plaatsvindt. 

Welke wetenschappers zijn het er over eens dat er een cultuur met hoogwaardige technologieën bestond, verspreid over heel de wereld?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Lees "The Shining Ones" van Philip Gardiner eens. Wat jij op het netvlies hebt is de door velen gevolgde klassieke benadering van de ontwikkeling van de mensheid ook wel de diffusie-theorie genoemd waarbij vanuit het midden-oosten via de Griekse eilanden technologie over de rest van Europa werd gebracht. Eén van de bewijzen voor een omvangrijker verspreiding van vroege technologie is gelegen in de vele bouwwerken, o.a. in Korea en Japan, maar uiteraard ook in Zuid-Amerika. Met moderne technieken worden die allemaal geschat op zo'n 10000 jaar oud. Bij India zijn onder de zeespiegel complete steden aangetroffen welke eveneens als minimaal 10000 jaar oud worden ingeschat. Voor mij staat inmiddels wel vast dat we eerder wereldwijd een hoogwaardige technologie hebben gehad, maar dat die ook weer grotendeels ten onder is gegaan. Ook de oude boeken in het Sanskriet verwijzen naar vroegere oude technologieën. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Neem me niet kwalijk dat ik Philip Gardiner niet serieus neem als (enige) bron. Van de voorbeelden die je opnoemt, heb ik nog niet gehoord.

De vroegste sporen van een complexe beschaving in Zuid-Amerika dateren bijvoorbeeld (voor zover ik weet) tot 5.000 jaar geleden in Peru. Japan kende inderdaad al redelijk vroeg een redelijk complexe samenleving, maar zelfs daar beperken archeologische vondsten ivm landbouw zich tot 7.000 jaar geleden. De allereerste sporen van potscherven in Korea dateert men in 8.000 VC. De eerste beschaving in India is de zeer interessante Indusbeschaving, maar ook deze dateert men niet vroeger dan 3.000 VC. De Vedas waar je naar verwijst zijn ook zeer interessant, maar geschreven in een periode vanaf 1.500 VC. 

Bedenk dat 10.000 VC ongeveer het einde van de laatste ijstijd zou moeten inluiden. Dit is de klimaatsverandering waardoor mensen uiteindelijk aan landbouw konden gaan doen, sedentair konden worden en zodoende dus ook een beschaving beginnen. Een beschaving die al in 10.000 VC hoogtechnologisch zou zijn, zou in de duizenden jaren ervoor tot ontwikkeling hebben moeten komen. En dit is praktisch gewoon onmogelijk tijdens een ijstijd.

Ik ben momenteel nogal sceptisch, maar dat kan onmiddellijk omslaan als je me in de richting van al die bouwwerken van 10.000 oud kan sturen. Waar zijn ze? Wie heeft ze gedateerd? En aangezien ze allemaal tot dezelfde cultuur behoren, vermoed ik ook dat er grote overeenkomsten zijn betreffende de bouwstijl en de geschriften? Hoe ging deze bevolking om met het koude klimaat?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Kijk dan maar even naar Göbekli Tepe in Turkije, waar een indrukwekkende megalitische beschaving al bestond zo'n 11500 jaar geleden. Gedateerd door de leidinggevende archeoloog Klaus Schmidt, die ondertussen al overleden is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

@Naneferkaptah, Je verwijst naar de ijstijd, maar toen bedekte het ijs slechts een deel van het noordelijk halfrond. De rest van de wereld was ijsvrij en moet een redelijk normaal klimaat hebben gehad. De cultuur waar ik naar verwijs moet zich daarom in de ijsvrije gebieden van de wereld hebben bevonden. Philip Gardiner is, dat geef ik toe, soms een dubieuze bron. Maar net als destijds Erich von Däniken, wijst hij op diverse mogelijke interpretaties die juist anders zijn dan die van de gevestigde wetenschap, die immers de neiging heeft om uitsluitend interpretaties te kiezen welke binnen een geloof of filosofische of historische richting gangbaar zijn. De werkwijze is dan: eerst wordt het kader gezet en daarna worden de interpretaties daarin gepast. De Gardiner's en von Däniken's van deze wereld trachten juist buiten dat kader te denken met soms bijzondere gezichtspunten. Eén van de bewijzen voor een oudere cultuur in, bijvoorbeeld, Zuid-Amerika zijn de verschillen in grootte van de naadloze steenblokken in diverse bouwwerken. De onderste lagen zijn vaak van gigantisch groot formaat en dan zitten daar lagen boven met stenen welke maximaal een kwart van deze grootte hebben. Pas recentelijk willen de archeologen aannemen dat er niet alleen een grootte-, maar ook een tijds-verschil zit tussen beiden lagen. M.a.w.: latere volken (Olmeken, Azteken, Maya) hebben voortgeborduurd op de grondslagen van die oudere cultuur, maar konden die niet meer evenaren omdat ze de techniek van de grote steenblokken niet (meer) beheersten. 

Als je wat gaat rondkijken op Youtube kun je daar allerlei video's van dit soort locaties vinden. Sommige commentaren/voice-overs zijn irritant, maar als je daar doorheen kijkt en je eigen gezond verstand gebruikt zie je toch wel dat ze interessante zaken aanwijzen waar we géén andere verklaring voor hebben dan die oudere verdwenen technologie.   

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Beauseant,

Tepe is een indrukwekkend gebouw, dat klopt. Maar of er van een beschaving kan worden gesproken... Laat staan een die wereldwijd verspreid is.

Rolling_Bill,

Ik geef je gelijk. Ik kan je garanderen dat ik een enorm aandeel aan literatuur, documentaires en youtubefilmpjes heb bestudeerd. Ook de meer alternatieve. Toch heb ik het moeilijk om in een globaal verspreid, hoogtechnologische beschaving te geloven. Zeker in de periode die jij aangeeft.

De reden hiervoor is simpel: die cultuur moest diepgeworteld zitten en in elke samenleving erna terug te vinden zijn. Dit is niet het geval. De steenblokken waar jij over spreekt en Tepe waar Beauseant het over had bijvoorbeeld, hebben geen enkel kenmerk met elkaar gemeen, zelfs niet hun datering. Geen Egyptisch Hiëroglief is ooit teruggevonden in China, en geen enkel Chinees teken in Amerika. 

Ik geef je wel gelijk dat er op een bepaald moment een technologische stroomversnelling ontstond. In het stenen tijdperk, maakten mensen werktuigen uit steen. In het koperen tijdperk maakten ze dit uit het redelijk makkelijk te maken koper. Als ze geleidelijk aan hetere vuren konden maken, was ijzer de meest logische volgende stap. Dit deden ze niet. Nee, de mensen gingen het koper helemaal smelten, en daar een bepaalde hoeveelheid zeldzaam tin aan toevoegen. Waarom? Wie was de eerste die op dit idee kwam?

Rond hetzelfde moment werden de eerste echte geschriften en wetteksten geschreven. In Egypte verovert een mythische koning alle stammen om zo één rijk te vormen, ook in Egypte en Peru begint men (met minder dan een halve eeuw speling) aan de bouw van de eerste piramiden ter wereld. Aan de gele rivier begint een god-koning aan de bouw van massieve dijken om de lokale stammen te beschermen. In Vietnam komt er plots een koning die het volk rijst leert te telen. De Indusbeschaving verschijnt vanuit het niets en heeft stedenplanning en riolering dat tot de Romeinen nooit meer geëvenaard zal worden. Een kleine tweeduizend jaar later staan al die beschavingen plots aan de afgrond, de enige verklaringen die de geschriften brengen zijn de verhalen in die Vedas (oorlogen tussen de goden), in de Ilias (oorlogen tussen de goden) en de Thora (oorlogen tussen de Egyptische goden en YHWH). Ik merk een patroon.

Dat komt neer op:

3.000 VC: technologische stroomversnelling en tientallen stichtingsmythen waar goddelijke koningen hun rijken stichtten.

1.200 VC: verval van deze rijken en verhalen over de oorlogen van deze goden.

Maar nog steeds, geen bewijs van één globale cultuur. Het lijkt wel alsof een superieure beschaving kleine kolonietjes wou stichten in deze periode, en die tweeduizend jaar later terug verloor. De vraag is wat we daarmee doen. En hoe we zoiets bewijzen.

Één ding is zeker: als we het per se bij buitenaards leven willen houden, moeten we ons afvragen waarom zij zo slecht voorbereid waren. Waarom zouden ze zelfs met primitieve mensen willen omgaan? Waarom worden ze altijd anthropomorf afgebeeld? Hoe groot is de kans dat buitenaards contact ook twee ogen, armen en benen had? Die kans is nihil. 

Als er interesse is, wil ik mijn hypothese hierover gerust plaatsen op het forum.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Met je opmerking over "het stichten van kleine kolonietjes" sla je de spijker op zijn kop. Sommige theorieën zeggen namelijk dat die oorspronkelijke superieure beschaving bezig was ten onder te gaan waarna men de keuze maakte om over de wereldbol nieuwe kolonies te stichten om zodoende nog te redden wat er te redden viel. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Maar waar bevond die beschaving zich dan? Hoe geraakten ze tot in China, Vietnam, Egypte, Peru, Mesopotamië, Indië,...? Het verloren gewaande continent Mu lijkt in het midden te liggen. Alleen wijst geologie uit dat dit nooit bestaan heeft. Wat zou een andere verklaring kunnen zijn?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Interessante kost, ik volg met belangstelling en heb zeker interesse in je verdere hypothese Nane!

In grote lijnen volg ik je wat de globale superieure beschaving betreft.
Enkele zaken zou ik niet gelijk weg willen strepen,
de Oriontheorie van Bauval en Hancock vind ik zelf wel erg aannemelijk en dan zitten we met de pyramiden zelf al op 10.000 v.chr, en die opdruk van Khufu die ze destijds als "bewijs" gebruikten voor de latere datering was nog nat tijdens de ontdekking, dus heb jij de bouw nu wel of niet meegemaakt? 😉
Wat betreft Plato's Atlantis of het Lemurie/Mu dat hoeft idd niet globaal geweest te zijn maar dat een of ander door een zondvloed weggevaagd is zou ik ook nog niet willen uitsluiten, er zijn best veel mondelinge maar ook schriftelijke overleveringen over een zondvloed waarvan de bekendste dan misschien het Gilgamesh epos en natuurlijk Genesis.
Dit hoeft overigens ook niet volledig globaal te zijn, maar de zwarte zee/bosporus theorie van zoet naar zout water is ook wel aannemelijk.

Met de kolonietjes van 3000 v chr dan zitten we wel dicht bij de paleocontacthypothese die ook gaat over die periode tot 500 na Chr.
Ben wel benieuwd naar jou hypothese, bij von Daniken en de bezoekers uit de ruimte theorie, ook met de overlevering van de Dogon stam en Genesis dan schiepen de goden ons toch naar hun evenbeeld.
Zelfs met Zacharia Sitchin, de sumerische kleitabletten, Niburu en de Annunaki dan schiepen ze de mens wel wat kleiner maar nog steeds naar hun evenbeeld dacht ik.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Philip Gardiner plaatst deze cultuur ergens midden in het huidige Rusland. Als je rekening houdt met de ijstijd waardoor het noordelijk halfrond slecht bewoonbaar was, dan ga je denken aan locaties rond de evenaar waar het fatsoenlijk leven was. Er zijn twee leerscholen: 1) die van de buitenaardsen die de aarde kwamen bezetten en ons tot slaven maakten. 2) die van een volk dat elders op aarde ontstond, technologie ontwikkelde en de aarde ging koloniseren. Theorie 1) vind ik het spannendste want die verklaart een aantal dingen (zoals de beruchte "sprong" in de ontwikkeling van het mensenras) maar theorie 2) vind ik weer wat realistischer. Beide theorieën hebben overigens gemeenschappelijk dat deze culturen uit elkaar vielen door innerlijke conflicten over afstamming, erfenis en vanwege sexuele contacten met het oorspronkelijke mensenras. Vandaar als gevolg de verspreiding over de wereld. Die verspreiding hoeft niet zo ingewikkeld geweest te zijn. In de jaren 50 voer Thor Heyerdahl al met een rieten bootje over de oceaan naar Zuid-Amerika. Verder zijn er beschrijvingen van vliegende machines (Vimanas) in de veda's en het Gilgamesh-epos. Van al deze dingen zijn ook afbeeldingen (zoals de gouden modelvliegtuigjes) welke steevast door de klassieke wetenschappers worden afgedaan als bijen/insekten. Probleem daarbij is dat de meeste historici en archeologen echte alpha's zijn (m.a.w. géén diepgaande technische achtergrondkennis hebben) en daarom alles afdoen als religieuze voorwerpen (dat is immers hun vakgebied). Bekend is het verhaal van de "batterij van Baghdad". Dat was een keramisch potje waarin zich nog wat wijnresten bevonden en wat sporen van ijzer, koper en asfalt. Natuurlijk was het een potje met een wijnoffer voor de goden totdat.......een zekere heer König (gepensioneerd technoloog bij een Duits electronicabedrijf en amateur archeoloog) dit voorwerp te zien kreeg en onmiddellijk de elementen van een natte accu herkende. Ijzer en koper als electroden; asfalt voor de afdichting en zure wijn als electrolyte.  Hij liet er een paar namaken en toonde aan dat deze dingen 1,2 Volt spanning konden leveren. 

Kortom er zijn bewijzen te vinden dat onze huidige technologische ontwikkeling persé niet de enige in de geschiedenis is.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Berkana,

De zondvloed is waarschijnlijk het enige verhaal dat je in bijna elke cultuur kan terugvinden. Dit is merkwaardig. De Zwarte Zee (de Perzische golf lijkt me aannemelijker) of een andere geologische gebeurtenis zou hier de oorsprong van kunnen zijn. Helaas zitten we dan weer met het probleem dat de mythes zich niet tot Indo-Europese volkeren beperkt. Ook in Amerika en China zijn zulke verhalen aanwezig. Bizar, aangezien er nooit genoeg water op onze planeet geweest is om alles te bedekken. Ik vind het persoonlijk één van de meest fantastische mythes: het is overal, en schijnbaar zonder historische oorsprong aanwezig. Ook verklaart het geen enkel natuurfenomeen. Hades die Demeter jaarlijks van Persephone scheidt, zou volgens de Grieken bijvoorbeeld de oorzaak zijn van de verschillende seizoenen. De zondvloed verklaart niets, het voldoet in principe niet eens aan de definitie van een mythe. Dus waar komt het vandaan?

Het idee dat aliens ons gemaakt hebben kan niet kloppen. Mensen zijn zeer geleidelijk aan geëvolueerd, ik heb jarenlang gezocht naar het 'moment' waarop de mens als wezen een sprong gemaakt zou hebben (waar Rolling_Bill nu ook naar verwijst), maar zelfs de 'deskundigen' van de paleocontacthypothese kunnen deze grote 'sprong' niet dateren of zelfs maar beschrijven. 

Om de absurditeit van die theorie (dat mensen gemaakt zijn door aliens) te begrijpen, moeten we even de gedachtegang van Darwin zelf volgen. Hij merkte op dat bepaalde diersoorten gelijke kenmerken hadden, en de hele evolutieleer is gebaseerd op het idee dat levensvormen met overeenkomende kenmerken meer dan waarschijnlijk ook een gemeenschappelijke voorouder hadden. Elke vogel met twee poten en twee vleugels heeft daarom ook één gemeenschappelijke soort als voorouder, een soort oervogel. Ook alle apen en mensapen (waaronder de mens zelf) hebben één gemeenschappelijke soort als voorouder en hetzelfde geldt voor alle vissen. Hebben die vissen, apen en vogels een gemeenschappelijke voorouder? Jazeker. En die voorouder moet alle gemeenschappelijke kenmerken van deze drie groepen hebben gehad: twee ogen, twee longen, een hart, een zenuwstelsel,... Uiteindelijk komen we, als we alle levensvormen op één hoop gooien tot één kenmerk: een cel. Elke levensvorm die we vandaag de dag kennen, bestaat uit cellen. Of het nu een bacterie is, een plant of een mens. Dit wilt zeggen dat elke levensvorm dus een ééncellige soort als gemeenschappelijke voorouder had.  

We gaan er even vanuit dat aliens de mens hebben geschapen (mens/mensaap/zoogdieren/...?), in diens evenbeeld.

Dit brengt ons tot de conclusie dat diezelfde aliens op één of andere manier ook mensapen waren, en ook uit cellen bestonden. Als Darwin zo een alien zou zien, zou hij concluderen dat deze ook dezelfde voorouders zou hebben als de mens. En aangezien we het hier hebben over leven dat in perfecte isolatie ontstaan is van al het leven op aarde, kan dit niet. Buitenaards leven zou één gigantische cel kunnen zijn, zou in plaats van cellen opgebouwd kunnen zijn uit virussen, ze zou zelfs gasvormig kunnen zijn. Toevallig dezelfde vorm hebben als mensen, maar net iets groter en met een exotisch groen kleurtje, die kans is statistisch gezien nul. De reden dat aliens zo worden afgebeeld is trouwens omdat het makkelijker is voor Hollywood om acteurs in een groen pakje te steken dan om duizend tentakels te moeten animeren, of om het concept van bijvoorbeeld gasvormige levensvormen te introduceren aan het publiek. Door de antropomorfe vorm kunnen die aliens uit de films trouwens ook heel handig de menselijke gangen, trappen, voertuigen, enz. gebruiken. Handig voor de filmmakers, maar heel onwaarschijnlijk in de realiteit.

 

Rolling_Bill,

Een kleine kanttekening: vele historici en archeologen zetten wel actief in op experimentele archeologie. Met een rieten bootje de oceaan oversteken is leuk, maar zonder Egyptische of Romeinse vondsten in Amerika is het waardeloos. Van een vondst een batterij maken is ook leuk, maar zonder verdere archeologische vondsten is dit ook waardeloos. De Bagdad batterij was waarschijnlijk eerder een amfoor (een soort vaas die diende als transportmiddel zoals hedendaagse containers) waarin toevallig eerst die metaalertsen gezeten hebben, en nadien ook wijn. Als we binnen vijfduizend jaar het gebruik van elektriciteit willen aantonen in onze maatschappij, zal dat niet door één voorwerp zijn die misschien als batterij kan gediend hebben. Het zal bewezen worden door de duizenden batterijen en toestellen die enkel op elektriciteit konden werken, die dan worden teruggevonden.

Tenzij de hoge technologie zich inderdaad beperkt tot heel kleine communes. Alleen dat kan verklaren waarom deze vondsten niet alledaags zijn. Maar dan stel ik me weer de vraag waarom die hoogtechnologische aliens niet gewoon fusiereactoren van thuis hebben meegebracht. Ze hebben lichtjaren door de ruimte gereisd, maar toch moeten ze zich beperken tot 1,2 volt uit een geïmproviseerde wijnkruik?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Ik heb ergens gelezen dat ook DNA-onderzoekingen van Zuid-Amerikaanse volksgroepen indicaties bevatten van genetische overeenkomsten met o.a. volkeren uit het MIdden-Oosten of Europa. Dat onderzoek staat nog in de kinderschoenen. Voor alle duidelijkheid: het gaat hierbij om historische resten zoals mummies van duizenden jaren oud waar het onderzoek zich op zou richten. Ik weet alleen de bron van deze informatie niet meer.

Mijn basis-conclusie is: dat we nog geen 5% van de geschiedschrijving van onze planeet en alles wat daar op leeft kennen en we verrassingen daarom zeker niet kunnen uitsluiten.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Naneferkaptah, ik ben het eigenlijk met je eens en je hebt de zaken goed verwoord. Ook Rolling Bill haalt interessante punten aan, zijn eindconclusie daar sta ik ook achter.

Voor alle duidelijkheid, ik ben tot nu toe geen voorstander van de Ancient Aliens theorie (panspermie is echter iets anders en mogelijk wel mogelijk, het punt waaruit alles misschien begonnen is?), maar er zijn toch een aantal zaken die niet in de puzzel passen van de orthodoxe archeologie. Ik noem er dan enkele:

  • Göbekli Tepe (11500 jaar oud) waar trouwens nog maar het topje van de ijsberg is bloot gelegd. Een megalitisch georganiseerd volk in volle jager-verzamelaarstijd.
  • De grote Sfinx van Gizeh, die duidelijk sporen van verticale watererosie vertoont, vastgesteld door geoloog professor Robert Schoch en John Anthony West. De laatste keer dat het zwaar regende in Egypte was op het einde van de laatste ijstijd (10000 jaar voor Christus). Wordt hier misschien naar verwezen via de zondvloedverhalen? Ook had de Sfinx mogelijk ooit een leeuwenhoofd en is hij misschien later door de Egyptenaren gerecycleerd naar het aanzicht van Chefren-Kafre. Het hoofd van de Sfinx is in zij-aanzicht veel kleiner (weggehouden rots?) in vergelijking met de rest van zijn lichaam.
  • De tempels aan de Sfinx lijken ook veel ouder dan de piramides. Steenblokken van 200 ton ongeveer vindt men daar bijvoorbeeld.

En zo zijn er nog een aantal anomalieën of eigenaardigheden in de tijd waar ik nu niet op kom.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Zelf ben ik dus een groot voorstander van de paleo contact theorieën met name Daniken heeft vele anomalieën aangetoond waar de wetenschap mijns inziens geen duidelijke verklaringen voor heeft.

Wat Hollywood betreft denk ik dat het juist andersom is, alle geschriften, sumerische afbeeldingen evt. Maya afbeeldingen en mondelinge overleveringen hebben het juist wel over humanoide vormen!

Panspermie zou natuurlijk over het ontstaan kunnen gaan maar dat er tussendoor met ons dna "geknoeid" kan zijn is ook een mogelijkheid en zou kunnen verklaren dat de mens in de oudheid vele honderden jaren oud werd.

Maar als we het echt over een zeer hoogstaande beschaving hebben dan weten we inderdaad niet hoe de vorm eruit zal zien, en misschien nog belangrijker of we hem wel kunnen zien.

Iedereen heeft natuurlijk zijn eigen zienswijze maar ik zie het dan meer op een digitale manier en niet meer op cel niveau, zoals Shostak het verwoord....

"Het is onwaarschijnlijk dat ontwikkelde buitenaardse wezens waarmee we contact proberen te maken, eruit zullen zien als jij of ik, of zoals inktvisachtige wezens uit de film"

Mensen creëerden de radio in 1900 en de computer in 1945. En nu zijn we bezig met de productie van relatief goedkope technologieën met een grotere rekenkracht dan het menselijk brein.

Uiteindelijk zullen mensen de "natte technologieën" (mens-computerinterface) verlaten en volledig overschakelen op digitaal. "Het zal zijn alsof je een viercilindermotor bouwt en deze in een paard plaatst om de snelheid te verhogen. In een korte tijd wil je van het paard af en eenvoudig een Maserati maken "Het is waarschijnlijk dat alles zo zal zijn."

Hij voegde eraan toe dat de humanoïde machines ongelooflijk snel slimmer worden. Moderne menselijke intelligentie is het resultaat van de 4 miljard evolutie van Darwin, die willekeurige variaties als grondstof gebruikt en niet op een specifiek doel is gericht. Maar de evolutie van machine-intelligentie zal ontworpen en efficiënt zijn.

Super-geavanceerde buitenaardse voertuigen, in tegenstelling tot terrestrische organismen, hebben geen water of andere chemicaliën nodig om te overleven. Dus ze zullen niet gebonden zijn aan hun thuisplaneten en hun voorouders. 

"We onderzoeken sterrenstelsels waarvan we denken dat ze bewoonbare planeten kunnen hebben. Ergens zijn er plekken waar biologie bestaat die kan evolueren naar iets rationeels, "Maar ik denk niet dat het zo zal gebeuren." Shostak zei dat hij zijn collega's bij SETI niet had geadviseerd om te stoppen met het onderzoeken van een potentieel voor het leven van een planeet Proxima b, Maar hij voegde eraan toe dat het een goed idee zou zijn om de zoektocht uit te breiden naar ruimten die aantrekkelijk kunnen zijn voor digitale vormen van leven. Dit zijn plaatsen met een grote hoeveelheid beschikbare energie - de centra van sterrenstelsels.

"Hier is mijn boodschap: we zijn op zoek naar analogen van onze soort, maar ik ben er niet zeker van dat dit de meest voorkomende vorm van intelligentie in het universum is", besloot Shostak. "Ik durf er zelfs op te wedden dat dit niet waar is."

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Als ik het zo lees zijn er hier wel een aantal mensen die de volgende documentaire zullen appreciëren: The Revelation of the Pyramids (deze link is met het beste commentaar van de acteur Brian Cox (niet de Britse wetenschapper van de BBC)), alleen is de beeldkwaliteit hier wat minder

Je hebt ook identiek dezelfde documentaire met betere beeldkwaliteit, maar met minder goed commentaar van een Franse dame die Engels spreekt.

Zeker de 1u45min volledig uitkijken, je mond zal op bepaalde momenten openvallen van verbazing. Alleen de eindverklaring vind ik persoonlijk minder.

Ideaal voor in Corona lock down tijden! 😉

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Berkana,

Die humanoide vormen die deze culturen tonen kunnen dus, wat mij betreft, nooit op buitenaardse wezens slaan. De vraag is, als het niet om mensen gaat, om wat het dan wel kan gaan.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites
13 minuten geleden, Naneferkaptah zei:

De vraag is, als het niet om mensen gaat, om wat het dan wel kan gaan.

De manier waarop je het formuleert, lijk je er een persoonlijke theorie over te beschikken? Of vergis ik me?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Beauseant,

Ik ga er voorlopig van uit dat het gewoon om medemensen gaat. Ik zou het anders ook niet weten.

Om een aantal onverklaarbare zaken in perspectief te kunnen plaatsen, heb ik wel een mogelijke hypothese. Het is misschien nog minder waarschijnlijk dan buitenaardse bezoekers, maar ik wil ze gerust delen. Al zou ik dat dan liefst wel in een apart onderwerp plaatsen. 

In principe wou ik mezelf hier gewoon even voorstellen. Hoe we zo plots op aliens beland zijn is voor mij misschien nog het grootste mysterie. 😁

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites
1 uur terug, Naneferkaptah zei:

Berkana,

Die humanoide vormen die deze culturen tonen kunnen dus, wat mij betreft, nooit op buitenaardse wezens slaan. De vraag is, als het niet om mensen gaat, om wat het dan wel kan gaan.

Ja dat is dan inderdaad de grote vraag, want sommige afbeeldingen komen net als het mysterie van de zondvloed ook wereldwijd voor!

inCollage_20200326_220221254.thumb.jpg.438a292dfe646a00f4975e9395a37c23.jpginCollage_20200326_220427664.thumb.jpg.0f02b8977cb8c820a4cf7b578926ce1a.jpg20200326_215137.thumb.jpg.b04732c81d509747ea11d6835a1792d7.jpg

maar ben ook benieuwd naar jou theorie, een nieuw eigen onderwerp is dan zeker de beste optie 🙂

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Berkana,

Die afbeeldingen illustreren mijn punt. Let op hoe de kunst zeer duidelijk menselijke figuren tonen. De 'toestellen' lijken net alsof ze geïnspireerd zijn op de spaceshuttle. Het feit dat het zoveel overeenkomsten toont met 'onze' technologie is wat mij betreft bewijs dat het niet om buitenaards leven kan gaan. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Wel als het op de machines aankomt dan gaan we misschien wel richting mijn aangehaalde bovenstaande digitale weg! 

Maarre als jij dat in die tijd als "menselijk" beschouwd en niet richting de vroegere evt. vernietigde hoogtechnologische beschaving (of we moeten het zelf zijn na een reset) van Rolling Bill wil..........gaan we dan tijdreizen in jou theorie? 😉

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als RTF formaat tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in


×
×
  • Nieuwe aanmaken...