Ga naar inhoud

Schachten in de Grote Piramide


Aanbevolen berichten

In de Grote Piramide van Gizeh, die toegeschreven wordt aan farao Cheops, vind je in de zogenaamde Koningskamer en Koninginnekamer telkens twee schachten van zo'n 25 cm doorsnede.

In boeken uit de jaren '80 en '90 werden deze schachten vaak omschreven als luchtschachten. Dit kan echter niet omdat de schachten nooit tot buiten doorliepen en zelfs niet tot in de kamer. In 1872 werden deze in de kamers ontdekt en door Wayman Dixon opengekapt.

De vraag is dan waarom deze schachten werden ontworpen als niemand ze kon zien? Ze zouden zich bij de bouw van de piramide toch heel wat kopzorgen hebben kunnen besparen zonder deze schachten dwars door de massieve kalkstenen steenblokken op te trekken?

Wat is jullie opinie hierover?

Link naar bericht
Delen op andere sites

Dat boek staat inderdaad in mijn boekenkast, Rolling Bill en ik ben op de hoogte van deze link tussen de ziel van de farao en de sterren.

Maar de vraag is: was dit ook de bedoeling van de piramidebouwers als de schachten niet doorlopen tot de kamer zelf, zelfs niet tot de buitenkant?

Je hebt ook in die een bepaalde schacht een soort van 'schijndeur', althans deze verklaring gaven de orthodoxe egyptologen eraan, maar is dit het wel?

Link naar bericht
Delen op andere sites

@Beauseant, Voor zover wetenschappers nu kunnen vaststellen heeft de grote pyramide nooit als grafkamer gediend in weerwil van de mening van de klassieke egyptologen. De naam van Kufu verschijnt ook maar eenmalig ergens op één van de grote dekstenen. Boze tongen beweren dat daarvoor verf uit de 19e eeuw is gebruikt. Geschiedvervalsing ten tijde van Queen Victoria alom; dat geschiedde ook met de dodensteden van Kreta, dat werden "paleizen".

Er zijn ook theoriën, maar dat gaan we naar het gebied van de metaphysica, die beweren dat de pyramiden bedoeld waren als energiebronnen. Dat is niet zo vreemd want de kolossale druk op de stenen veroorzaakt piezo-electriciteit. De top van de pyramide (Ben Ben) zou bestaan hebben uit goud met een diamanten punt. 

We hebben al eerder gezien dat de Egyptische beschaving eigenlijk het restant of heropleving is van een oudere cultuur met hoogwaardige technologieën. Wat mij betreft is alles dus mogelijk.

Wat dat tussendeurtje in de schacht betreft: Robert Gansenbrink heeft die mogen onderzoeken en heeft er met een endoscoop achter gekeken. Daar blijkt nog een deur te zitten. Onmiddellijk daarna moesten op last van Zahi Hawass alle onderzoekingen worden gestaakt. 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites

De binnenkant van de grote piramide, wat een heerlijk onderwerp.

In de antieke periode was er van de meeste ruimtes die we vandaag kennen geen sprake. De Griekse en Romeinse bezoekers schreven enkel over de tunnel die hen onder de grond naar een onafgewerkte kamer bracht. Strabo heeft het trouwens over een soort deur aan de ingang die je niet van de rest van het gebouw kan onderscheiden. In deze ondergrondse ruimte bevonden zich nog eens twee onafgewerkte gangen. Stel je de teleurstelling van die reizigers eens voor.

Als die bezoekers nu maar eens omhoog hadden gekeken in die tunnel, dan hadden ze ongetwijfeld de gang gezien die hen naar de grote gallerij bracht (want ja, die gang begint effectief als een gat in het plafond). 

Aan het begin van die gallerij vinden we de koninginnekamer, met twee schachten die pas heel laat werden ontdekt. Die lopen inderdaad niet tot de buitenkant van de piramide.

Aan het einde van de gallerij vinden we de koningskamer. De schachten hier werden al in de vroege 17de eeuw door Britten beschreven. Toen al zat er roet in en rond de schacht. Deze twee schachten lopen wel gewoon tot buiten, en je kan er de wind door voelen waaien. 

Dat de schachten sterrenlicht moesten binnen laten, lijkt me uitgesloten. De schachten zouden daar recht voor moeten lopen. 

Aan de andere kant zouden ze goed kunnen dienen om de ka van de farao naar het hiernamaals te voeren.

Ik vind vooral het verhaal van de geheime deur en het roet zo interessant. Normaal gezien zou een piramide moeten worden afgesloten na de begrafenis. Volledig. Dit om grafrovers geen kans te geven. Resten van massieve granieten blokken zijn zelfs gevonden die wellicht als valdeuren gebruikt moest worden als onderdeel van deze afsluiting. Welk genie kwam er op het idee om een herbruikbaar mechanisme te verzinnen waarmee de piramide gewoon kon worden geopend door iedereen die de locatie van de ingang wist? 

Het roet aan de andere kant, is bewijs dat er fakkels/lampen stonden. Die dingen hebben zuurstof nodig, en de schachten zouden prima dienst hebben kunnen doen om ze van zuurstof te voorzien. Ideaal voor alles wat ze in die kamer moesten doen, zoals... Tja, wat eigenlijk? 

En dan hebben we het probleem van de schachten die niet eens tot buiten komen. Als we de 'lamptheorie' volgen, konden de lampen in de koninginnekamer slechts branden tot op een bepaald moment in de constructie van de piramide. Op dat moment was er plots geen licht meer nodig, en konden de schachten gewoon afgesloten worden met de volgende laag stenen. De lampen van de koningskamer moesten wel tot na de bouw blijven werken. Dit, samen met de geheime deur, doet me vermoeden dat iemand nog steeds dingen moest 'doen' in de koningskamer nadat de piramide af was. En dat deze persoon hier zowel licht als zuurstof bij nodig had. 

Kunst is nooit aangebracht op de muren, en het enige voorwerp dat niet geroofd werd, is de granieten sarcofaag. Niet omdat hij te zwaar is, maar omdat hij groter is dan de deur.

Waarom er na de bouw van de piramide nog steeds iemand af en toe naar binnen moest, is mij een raadsel. Waarom dit tijdens een derde van de bouw in een andere kamer gebeurde, weet ik ook niet. En de artefacten of geschriften hierover zijn er ook niet meer.

En waarvoor diende die ondergrondse kamer met zijn eigen "bodemloze" put (en bestond deze misschien al voor de bouw van de piramide)?

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
Op 3-4-2020 om 15:28, Rolling_Bill zei:

De naam van Kufu verschijnt ook maar eenmalig ergens op één van de grote dekstenen. Boze tongen beweren dat daarvoor verf uit de 19e eeuw is gebruikt. Geschiedvervalsing ten tijde van Queen Victoria alom; dat geschiedde ook met de dodensteden van Kreta, dat werden "paleizen".

Rolling Bill, deze hiërogliefen in rode verf in de druk opheffende gedeelten boven de koningskamer zijn inderdaad erg twijfelachtig. De cartouche van Cheops (Khufu) zou niet echt overeenkomen met de cartouche zoals deze in het Oude tijdperk 'gespeld' werd. Er zou contaminatie zijn van hiërogliefen uit recentere periodes en dus niet uit de 4de dynastie en waarschijnlijk gaat het hier om een vervalsing.

cheops__cartocuhe.jpg

Link naar bericht
Delen op andere sites
Op 3-4-2020 om 15:28, Rolling_Bill zei:

Wat dat tussendeurtje in de schacht betreft: Robert Gansenbrink heeft die mogen onderzoeken en heeft er met een endoscoop achter gekeken. Daar blijkt nog een deur te zitten. Onmiddellijk daarna moesten op last van Zahi Hawass alle onderzoekingen worden gestaakt. 

Rolling Bill, daar sla je de bal even mis.

Rudolf Gantenbrink ontdekte de deur met de twee metalen hendels in 1993 met robot Upuaut2 (opener der wegen).

Pas in september 2002 werd door een team zelf gekozen door Zahi Hawass (afgrijselijk man als je het mij vraagt) met een robot (Pyramid Rover) een gat geboord in de deur zodat men er met een kleine camera door kon kijken. Het geheel werd gefilmd door National Geographic en met veel media aandacht quasi live uitgezonden.
Erachter vonden ze aldus hen, een 'nieuwe deur'. Sindsdien is het stil rond deze geheime deuren en ruimtes.

gantenbrink_deur.jpg

gat_deur_ng.jpg

deur_achter_deur.jpg

Link naar bericht
Delen op andere sites
6 uur geleden, Naneferkaptah zei:

Dit, samen met de geheime deur, doet me vermoeden dat iemand nog steeds dingen moest 'doen' in de koningskamer nadat de piramide af was. En dat deze persoon hier zowel licht als zuurstof bij nodig had. 

Waarom er na de bouw van de piramide nog steeds iemand af en toe naar binnen moest, is mij een raadsel. Waarom dit tijdens een derde van de bouw in een andere kamer gebeurde, weet ik ook niet. 

Naneferkaptah, er wordt beweerd dat de grote piramide oorspronkelijk het graf was van Cheops, maar dat deze piramide later voor de begrafenis van latere farao's (of misschien zelfs andere hooggeplaatsten) werd hergebruikt voor de mondopeningsceremonie, een ritueel dat de ziel toestond om te kunnen eten en drinken in het hiernamaals. 

Trouwens, de luchtschachtentheorie i.v.m. de Koningskamer en zuurstoftoevoer voor fakkels vind ik goed gevonden, want naar het schijnt geeft de piramide een heel claustrofobisch en zuurstofarm gevoel als je ze betreedt.
Maar die gaat dan wel niet op voor de schachten in de Koninginnekamer.

Link naar bericht
Delen op andere sites
8 uur geleden, Beauseant zei:

Maar die gaat dan wel niet op voor de schachten in de Koninginnekamer.

Het lijkt mij nochtans aannemelijk dat de schachten in beide kamers dezelfde functie hadden. Aangezien de piramides laag per laag werden gebouwd, moeten de schachten van de koninginnenkamer nog een hele tijd open zijn geweest. In de onderstaande afbeelding kan je een benadering zien: toen alle delen onder de zwarte lijn gebouwd waren, en de delen erboven nog niet, besloten de bouwers om de onderste schachten te sluiten. Ik merk op dat de koningskamer, met uitzondering van de bovenste ruimte, net compleet was. Dit wilt zeggen dat de sarcofaag zich al in de kamer bevond, en dat deze kamer ook volledig was afgesloten van de buitenwereld, op de hoofdingang en de twee schachten na.

De plaats waar deze schachten ongeveer stoppen, is dus een zeer waardevol gegeven. Als de koninginnenkamer voorzien werd van lampen tijdens de bouw, werd er vlak nadat de koningskamer compleet was beslist om deze schachten te sluiten. 

Naar mijn mening werd er op de plaats van de piramide 'iets' gedaan in de ondergrondse ruimte, zelfs nog voor de bouw van de piramide. Een kleine schacht voorzag zuurstof. Het bouwsel diende dan om dit 'iets' in een hoger gelegen maar tijdelijke ruimte uit te voeren, namelijk in de koninginnenkamer. Na verloop van tijd werd het 'iets' in een grotere, stevigere en permanente ruimte uitgevoerd: de koningskamer. Bij het voltooien van deze laatste konden de ventilatieschachten van de tweede kamer dus ook gesloten worden. De vraag blijft voor mij wat dit 'iets' is. Ik vind het jammer dat er niet meer onderzoek naar de ondergrondse ruimte gedaan werd. Piramiden van 10.000 jaar oud vind ik ongeloofwaardig, maar deze ondergrondse ruimte zou wel eens zo oud kunnen zijn.

1_qEvjvFeHXLsKaT5NDjzg1A.png

Link naar bericht
Delen op andere sites

Interessant wat je hier weer aanbrengt, Naneferkaptah. Zo had ik het nog nooit bekeken.

Tijdens de bouw van de piramide zijn de (lucht)schachten van de zogenaamde Konginginnekamer inderdaad overbodig geworden als de Koningskamer met zijn (lucht)schachten er al is.

Je vindt het stoppen van die schachten een interessante locatie. Dat is het zeker vanwege de zogenaamde geheime deuren waarvan ik hierboven afbeeldingen postte. Maar het is ook ongeveer de plaats waar in 2016-2017 tijdens het ScanPyramids project o.a. via infrarood en andere gecombineerde scans van de gehele piramide een 'holte' werd ontdekt, de 'void' op jouw afbeelding.

Dat 'iets waarover je spreekt zou dat ook niet gewoon een ritueel kunnen zijn zoals de mondopeningsceremonie? Of een voorloper van de ceremonie in de onderaardse ruimte in de rots zo'n 10000 jaar voor Christus?

Link naar bericht
Delen op andere sites

Pin me nu niet vast op die 10.000 jaar voor Christus. Zo oud zal de ondergrondse kamer wellicht ook niet zijn. Ik wou alleen even aanbrengen dat dit ouder kon zijn dan de rest van het geheel. De mondopeningsceremonie of andere rituelen zouden inderdaad dat 'iets' kunnen zijn. Ik heb zelf geen idee. Zoals ik eerder al zei, zijn er praktisch geen voorwerpen gevonden. Als de schachten enkel dienden om licht en zuurstof te voorzien, helpt dat ons ook niet verder. Enkel de granieten 'kist' blijft over. Ik zeg kist, want van een mummie is er geen spoor meer.

Link naar bericht
Delen op andere sites
Op 5-4-2020 om 18:55, Naneferkaptah zei:

Zoals ik eerder al zei, zijn er praktisch geen voorwerpen gevonden.

In de zuidelijke schacht van de Koninginnekamer (die dus tot 1872 afgesloten was) werden nochtans 3 voorwerpen gevonden door ontdekker Dixon: een granieten ball, een bronzen haak en een stuk cederhout.

De voorwerpen waren tot in de jaren '70 familiebezit van de Dixons, waarna zijn achterkleindochter de artefacten aan het British Museum schonk. De voorwerpen zijn er nog steeds, behalve het stukje hout dat ergens in Schotland zou liggen. Men weet echter niet waar. Toevallig het enige voorwerp dat men via de C14-methode kan dateren.

Maar wat deden die voorwerpen daar?

45853449385_5a1d5fa46a_b.jpg

BAlawDKCIAEyTUB.jpg

Link naar bericht
Delen op andere sites
  • 2 weeks later...
  • 1 year later...

Schachten in de piramideruimten kunnen gedient hebben voor het onttrekken van o.a. zuurstof om de ontbinding van menselijke lichamen te stoppen of in ieder geval af te remmen.

In combinatie met gevonden kalkresten geeft dit extra absorbtie van zuurstof en ook vocht.

aangepast door Victor
Spelfout
Link naar bericht
Delen op andere sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als RTF formaat tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

  • Wie is er online   0 leden, 0 Anoniem, 1 Gast (Bekijk volledige lijst)

    Er zijn momenteel geen geregistreerde gebruikers online

×
×
  • Nieuwe aanmaken...