Ga naar inhoud

Baphomet, het geheimzinnige hoofd van de Tempeliers


Aanbevolen berichten

Het is in een aantal onderwerpen al ter sprake gekomen, maar wat weten we in feite over Baphomet, het geheimzinnige, al dan niet pratende hoofd van de Tempeliers?

Het lijkt me interessant te onderzoeken wat er waar is van deze (wilde?) verhalen en hier dus een apart onderwerp aan te wijden.

Link naar bericht
Delen op andere sites

De engelstalige wiki over het onderwerp is inderdaad zeer uitgebreid. Wat ik vooral onthou:

1. Baphomet werd voor het eerst in 1098 vermeld, als verbastering van de Mohammed van de Moslims. 

2. De tempeliers kregen heel wat standaardbeschuldigingen die wel meerdere vijanden van Philips de schone kregen. Het vereren van Baphomet was echter uniek voor de tempeliers.

3. Het vereren van een bepaald hoofd werd, al dan niet in combinatie met Baphomet, enkele keren bekend. Het zou kunnen gaan om het hoofd van de stichter, of een heilige, een beschilderd hoofd, een zilveren of gouden hoofd,... Voor al deze mogelijkheden zouden er ook ooggetuigenverslagen zijn.

4. Pas veel later werd Baphomet in occulte kringen gebruikt. Ook kreeg het dan pas de vorm met de bokkenpoten en vrouwenborsten.

Persoonlijk zie ik de beschuldiging om de Baphomet te vereren als de beschuldiging dat enkele tempeliers zich bekeerd zouden hebben naar de Islam. Op zich is dat trouwens niet ondenkbaar. Het zou trouwens ook goed kunnen dat zij een hoofd van een heilige als reliek bewaarden, waarom niet?

Link naar bericht
Delen op andere sites
40 minuten geleden, Naneferkaptah zei:

Persoonlijk zie ik de beschuldiging om de Baphomet te vereren als de beschuldiging dat enkele tempeliers zich bekeerd zouden hebben naar de Islam. Op zich is dat trouwens niet ondenkbaar.

Ja, dat zou heel goed kunnen. Mooie verklaring!

Link naar bericht
Delen op andere sites

Het is zo dat de verering van een bepaald hoofd prominent naar buiten kwam tijdens de rechtzaak van de Tempeliers na de arrestatie van de Orde op 13 oktober 1307.

Laat ons eerst duidelijk zijn dat de Tempeliers niet alleen in Frankrijk gerechtelijk vervolgd werden door Filips de Schone, maar in navolging daarvan ook in vele andere landen zoals Engeland, Schotland, Duitsland, Italië, Spanje en Cyprus. Waarschijnlijk ook in onze eigen contreien, maar daar vond ik niets concreets van.
Echter is er wel één groot verschil: het was alleen in Frankrijk dat de vuile verhalen naar buiten kwamen over seksuele betrekkingen met elkaar, kussen van de anus en dergelijke. In de andere landen was daar niet echt sprake van. Het laat duidelijk zijn dat deze bekentenissen via foltering werden afgedwongen. Waarom net in Frankrijk? Wel omdat daar de hoofdzetel van de kerkelijke inquisitie zich bevond in de Midi, cfr. de inquisitie tegen de Katharen. Ze lieten hun gevangen genomen slachtoffers bekennen wat ze maar wouden. Daarbij zal de invloed van Filips de Schone ook wel niet beperkt zijn geweest.

Toch denk ik niet dat alles wat de Tempeliers verkondigden, al dan niet tijdens foltering, verzonnen was.

In de eerste plaats heb je de bekentenis dat verscheidene Tempeliers tijdens hun inwijding Christus moesten verloochenen en dat het kruisbeeld bespuwd werd. Ik denk dat hier waarheid inzit. Ik denk bijvoorbeeld dat de Tempeliers als elitetroepen van het christendom net als de huidige elitetroepen van de Special Forces in het leger bepaalde psychologische tests moesten ondergaan. Mogelijk bevatte de inwijding bij de Tempeliers een dergelijke situatie waarbij gevangenname door de moslims werd gesimuleerd, om na te gaan hoe sterk hun wil was. Een ingewijde tempelierbroeder nam hierbij de rol van een saraceen op zich en dwong de nieuwelingen Christus te bespuwen en te verloochenen. Het is niet ondenkbaar dat deze traditie teruggaat op echte gebeurtenissen waarbij Tempeliers gevangen waren genomen door de moslims, hun geloof moesten verloochenen, maar toch konden ontsnappen. In die zin zouden ze hun medebroeders psychologisch willen harden wanneer zij ook hetzelfde zouden meemaken.

Ook het clandestiene hoofd is volgens mij niet verzonnen. Het is tijdens de foltering mogelijk wel wat aangedikt door de inquisiteurs zelf, maar er schuilt waarheid achter. Het afgodsbeeld duikt in te veel bekentenissen op om verzonnen te zijn. Er zijn getuigenissen dat het hoofd vier voeten had, twee van voor en twee van achter. Ook wordt het steevast omschreven als een bebaard hoofd. En ik denk zelfs dat er zeker nog één afbeelding van dit bebaarde hoofd bestaat.

Link naar bericht
Delen op andere sites

@ Beauseant, Jouw opmerking over de psychologie van de inwijding is exact datgene wat ik er zelf ook over denk. Als ze ondergronds wilden gaan en wilden infiltreren (undercover zouden wij nu zeggen) dan moesten ze op alles zijn voorbereid en het spel kunnen spelen.

Philips de Schone was overigens niet zo schoon als zijn naam doet voorkomen. Die bijnaam kreeg hij vanwege zijn blonde haar heb ik ergens gelezen. Verder was hij een arrogant varken dat overal schijt aan had; een narcistische psychopaat die alleen maar op eigen gewin uit was en handjeklap deed met de paus omdat het goed uitkwam. Na de ondergang van de Tempeliers heeft hij overigens, net als de paus, niet lang meer geleefd. Een vloek zeggen sommigen.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites

Even een insteek vanuit de vrijmetselarij en de 17de graad. De 17de graad van de Aloude en Aangenomen Schotse Ritus handelt over het boek Openbaringen.

In visioen van Johannes in dit rituaal beschrijft Johannes zelfs de Baphomet van de Tempeliers;

“Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren ogen hadden. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw, en het tweede als een jonge stier, het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar.”

Toen Filips de Schone in 1307 de Tempeliers liet arresteren was één van de belangrijkste aanklachten de aanbidding van een vreemd idool. De beschrijving van dit idool in verschillende getuigenverklaringen verschillen nogal, maar het merendeel is het erover eens dat het een steen betrof met daarop de afbeelding van een hoofd met een bebaard gezicht, anderen getuigen van drie of vier gezichten met ook dierlijke kenmerken. Het geheimzinnige hoofd werd door alle getuigen de Baphomet genoemd.

Deze getuigenis komt dicht in de buurt van de definitie van een Cherub (naar de 2 cherubs/engelen op het verzoendeksel van de Ark des Verbonds): “en wat hun gezichten betreft, die geleken bij alle vier ter rechterzijde op dat van een mens, en dat van een leeuw; bij alle vier ter linkerzijde op dat van een rund; ook hadden alle vier het aangezicht van een arend”.

Allemaal beschrijvingen die kort aansluiten bij de tekst in het rituaal uit de 17de graad.

De tempeliers waren op de hoogte van de Atbasj-code. Deze code toepassen op het woord Baphomet geeft de naam Sophia. En Sophia = Wijsheid.  (zie ook boek Klaas Van Urk hierover!)

Wijsheid; is één van de 3 pijlers van de vrijmetselarij.

Bij de Tempeliers is Baphomet de toegang tot de bron der kennis.

Baphomet is Wijsheid, en Wijsheid is één van de sleutelwoorden en symbolen binnen de vrijmetselarij.

 

Het paswoord van deze graad is Jaboelon of Jabulon. Wat gebeurt er nu als we hier de bewuste Atbasj-code op loslaten? Jabulon wordt dan maskot.

Maskot is de naam van de Engel die de onderwereld bewaakt. De naam is ook terug te vinden in het Egyptische dodenboek.

Het paswoord van de graad verwijst dus ook naar het gevecht tegen het beest of onderwereld.

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 2 weeks later...
Op 6-5-2020 om 12:02, Mfkzt zei:

In visioen van Johannes in dit rituaal beschrijft Johannes zelfs de Baphomet van de Tempeliers;

“Midden voor de troon en eromheen waren vier wezens, die van voren en van achteren ogen hadden. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw, en het tweede als een jonge stier, het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar.”

En Johannes de evangelist had deze symboliek van de 4 dieren op zijn beurt dan weer overgenomen van het Oude Testament, namelijk Ezechiël hoofstuk 10 vers 14 (alleen een engel is een stier geworden):

En elkeen had vier aangezichten; het eerste aangezicht was het aangezicht eens cherubs, en het tweede aangezicht was het aangezicht eens mensen, en het derde het aangezicht eens leeuws, en het vierde het aangezicht eens arends.

Deze 4 dieren zijn trouwens de 4 symbolen geworden voor de 4 evangelisten:

 • Marcus = Leeuw
 • Mattheus = Mens of Engel
 • Lucas = Stier
 • Johannes = Adelaar
Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 3 months later...

Het spuwen op het kruis zou ook deel uitgemaakt hebben van een rituaal, waarbij de beschimping van de christenen werd emotioneel geactiveerd bij de kijker. 

Het hoofd had hoorns, conform de joodse traditie teken van wijsheid en paranormale gaven / spreken met God. Zie mozes in st pieters.

 

Hoe je mohammed tot baphomet zou verbasteren, zie ik niet. Baphomet is in de oudste traditie wel een gevallen engel, lees een god die koos voor mensen net zoals Jahwe - maar dat niet aan superioriteit koppelde. 

Link naar bericht
Delen op andere sites
17 uur geleden, MVLK zei:

Het hoofd had hoorns, conform de joodse traditie teken van wijsheid en paranormale gaven / spreken met God. Zie mozes in st pieters.

De hoorns van Mozes hebben niets met het paranormale gaven te maken. Ze zijn er gewoon door een taalfout uit het Hebreeuws: 

"In het oorspronkelijke verhaal had Mozes niet twee hoorns op zijn hoofd, maar een glimmend en glanzend gezicht. Want wie met God had gesproken, begon te stralen (en kreeg geen hoorns, gelukkig). Maar door een fout in de vertaling van het Oude Testament verloor Mozes zijn glans en kreeg hij er een paar duivelse hoorns voor terug. De Hebreeuwse taal, waaruit het Oude Testament vertaald is, kent geen klinkers. Het woord ‘QRN’ werd door Griekse vertaler Aquila Ponticus opgevat als KARAN, wat hoorn betekent. Het moest echter KEREN zijn: straal. Hierdoor werd de zin ‘met stralen rond zijn hoofd’ vertaald als ‘met hoorns op zijn hoofd’."

Bron: https://www.taalcentrum-vu.nl/blog/vertaalfout-van-de-maand-hoe-mozes-hoorns-kreeg/#:~:text=In%20het%20oorspronkelijke%20verhaal%20had,een%20glimmend%20en%20glanzend%20gezicht.&text=Hierdoor%20werd%20de%20zin%20'met,hij%20de%20fout%20niet%20op.

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 4 weeks later...
Op 17-9-2020 om 07:48, Seshat zei:

Stralen hebben misschien nog meer met het paranormale te maken dan horens...

De "stralen" van Mozes kunnen eerder figuurlijk gezien worden. In het Nederlands bestaat de uitdrukking: witheet van woede, die je hiermee kan vergelijken. Dit gebeurde toen hij zag dat het Joodse volk een gouden ram aan het aanbidden was. Mozes "straalde" dus van woede. Er was geen echt licht, of horens te bespeuren.

Link naar bericht
Delen op andere sites
18 uur geleden, Naneferkaptah zei:

De "stralen" van Mozes kunnen eerder figuurlijk gezien worden. In het Nederlands bestaat de uitdrukking: witheet van woede, die je hiermee kan vergelijken. Dit gebeurde toen hij zag dat het Joodse volk een gouden ram aan het aanbidden was. Mozes "straalde" dus van woede. Er was geen echt licht, of horens te bespeuren.

Volgens Exodus 34, vers 29 tot en met 35 was het niet van woede, maar van in de aanwezigheid met God geweest te zijn:

Toen Mozes met de stenen plaquettes in zijn armen van de berg afkwam, glansde zijn gezicht door de lange tijd die hij in de nabijheid van de Here had doorgebracht. Aäron en de andere Israëlieten zagen de glans en durfden niet bij hem in de buurt te komen. Maar Mozes riep hen bij zich. Aäron en de leiders van het volk kwamen bij hem zitten en luisterden naar wat hij te zeggen had. Daarna kwamen ook de andere Israëlieten erbij en Mozes vertelde hun alles wat de Here hem op de berg had gezegd. Toen was Mozes klaar met zijn verhaal. Al die tijd had hij een doek over zijn gezicht. Wanneer hij echter de tabernakel binnenging om de Here te ontmoeten, deed hij de doek af tot hij weer naar buiten ging. Daarna gaf hij Gods woorden aan de Israëlieten door. Als de Israëlieten zagen dat zijn gezicht straalde, deed Mozes de doek weer voor zijn gezicht. Dat duurde tot hij weer de tent van de samenkomst binnenging om met de Here te spreken.

Mozes was ook niet de enige die zo straalde. Ook Jezus wordt in het Nieuwe Testament zo 'stralend' omschreven tijdens de transfiguratie en ook Mozes was weer van de partij:

Zijn uiterlijk veranderde voor hun ogen. Zijn gezicht straalde als de zon en zijn kleren werden verblindend wit. Ineens zagen zij Mozes en Elia met Hem staan praten.
Mattheüs 17, vers 2‭-‬3.

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
 • 3 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als RTF formaat tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

 • Wie is er online   0 leden, 0 Anoniem, 2 Gasten (Bekijk volledige lijst)

  Er zijn momenteel geen geregistreerde gebruikers online

×
×
 • Nieuwe aanmaken...