Ga naar inhoud

Aanbevolen berichten

Momenteel lees ik het boek "De geschiedenis van de Katharen' van Michel Roquebert. Een aanrader!
In de 11e eeuw werden de Manicheeers veroordeelt en op de brandstapel gebracht omdat ze een andere kijk hadden op het Christendom.
Jezus was van vlees en bloed en de doop mocht alleen plaatsvinden wanneer men volwassen was zodat je wist waarom en waarvoor.
Deze zienswijze werd niet getolereerd door de RKK en deze theorie inclusief de boodschappers moest uit de weg geruimd worden.

Ik zie een parallel met de huidige informatievoorziening rondom Covid-19. Anders denkenden mogen niet meer gehoord worden lijkt het wel. You Tube, Facebook (al kan ik die niet checken) en Linkedin etc. bannen videos of commentaren van artsen/specialisten/wetenschappers en burgers zoals ikzelf die op een andere manier tegen deze crisis aankijken.  
Ik maak me hier al een tijdje ernstig zorgen over en dacht hierin vrijwel alleen te staan, uitgemaakt voor 'gekkie' of 'complotdenker' etc... Vandaag was ik blij verrast toen ik deze boodschap vond en dit graag met jullie wil delen.  Een '(con)spiracy on the spot', vandaar dat ik het onder "complotten en samenzweringen" heb geplaatst.

 

 


 

 


 

Link naar bericht
Delen op andere sites
  • Reacties 69
  • Created
  • Laatste Reactie

Top Posters In This Topic

Top Posters In This Topic

Popular Posts

Ik zou mijn posts moeten beginnen met een waarschuwing: mijn excuses dat het weer zo een opstel geworden is. Ik heb serieuze twijfels over het filmpje in de eerste post. Het verband tussen 5G, Bi

@John, ik bedoelde het Westen. De EEG hoort daar ook bij. Ik begrijp overigens niet goed wat je bedoelt met Wassenaar? Ik zou het niet kunnen zeggen, want ik woon er niet. Ik werk zelf trouwens i

Deze arts heeft een goed verhaal en stelt de juiste vragen.

Persoonlijk geloof ik niet in kwaadwillende conspiraties, maar wat ik uiteraard wél zie is dat veel acties en meningen "gekleurd" zijn. Soms is dat vanwege belangenverstrengelingen (lees economie) en soms ook vanwege beperkte kennis en kunde waardoor tunnelvisie ontstaat.

Het grootste probleem bij het aansturen van volksmassa's is het beperkte algemene begripsvermogen van de gemiddelde burger als het om medische, technische en economische zaken gaat. Weinigen hebben immers een academisch diploma op zak en dus voldoende breedte van kennis en kunde.

Een van mijn leraren leerde onze klas eens het volgende: "Als je later iets moet uitleggen aan een groep mensen, doe dan net alsof je tegen zesjarige kinderen spreekt. Na eenmaal uitleggen heeft 50% het begrepen; na een tweede uitleg snapt nog eens 25% het. De overige 25% zal het nooit snappen". Dat is mij altijd bijgebleven.

Onze regering heeft dit duidelijk toegepast en vertaald in de Covid-19 regeltjes die we moeten aanhouden. Die zijn bij het kinderachtige af en zo eenvoudig dat een zesjarige ze kan uitleggen. Om dezelfde reden wordt alles ook gefaseerd uitgerold en worden datums van terugkeer naar het oude normaal steeds vooruitgeschoven. Net als je tegen een kind zegt: "nog twee nachtjes slapen en dan.........." . Als je nu tegen het publiek zou zeggen dat de situatie nog weleens 1 à 2 jaar zou kunnen blijven duren, dan hangt iedereen in de gordijnen en krijg je opstandige reacties en burgerlijke ongehoorzaamheid. Een zesjarige kan immers vaak niet verder vooruitkijken dan enkele weken of maanden en dus geldt dat ook voor het grote algemene publiek.

Leesvaardigheid is inmiddels dusdanig teruggelopen dat onlangs voorschriften voor onderwijzend personeel zijn uitgevaardigd over taalgebruik in formele communicatie naar leerlingen en hun ouders. Het gebruik van woorden met 3 of meer lettergrepen is daarbij verboden verklaard vanwege de verlaagde leesvaardigheid.

Dat brengt me op een volgend punt van mijn reactie: simplificatie van informatie. Dat ligt ook ten grondslag aan het beperkte beeld dat wordt geschetst door de overheden. Allemaal weer met begripsvermogen van de zesjarigen in het hoofd.

Tenslotte heb je nog de idioten of criminelen die doelbewust desinformatie de wereld in sturen met wat voor politieke of economische doelstelling dan ook. 

De sociale media trachten daar softwarematig op te reageren om onrust te voorkomen door middel van censuur-programma's. Elke dag verschijnen er zo'n 100 miljard berichten in het internet en die kunnen natuurlijk niet door mensen persoonlijk worden gelezen en beoordeeld voor publicatie. Gevolg is dat de Googles en Youtubes van deze wereld zo goed als alles waarin bepaalde zinsneden voorkomen eruit filteren. Het gevolg is dan inderdaad (niet kwaadwillig bedoelde) censuur. Maar censuur blijft het.

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
10 uur geleden, Rolling_Bill zei:

"Het gevolg is dan inderdaad (niet kwaadwillig bedoelde) censuur. Maar censuur blijft het.". 

Zelf twijfel ik er sterk aan of het niet kwaadwillend is bedoelt. Deze video is onlangs van YT verwijdert. 

 

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
6 uur geleden, Voisin zei:

 

(Quote wordt niet meegenomen, verwijzing naar Pandamicmovie)

Ja, en daarin zit precies het probleem. Youtube en Facebook mogen geen nep-nieuws vertonen. Daarom wordt het verwijderd van Youtube en krijg je een verwijzing naar de WHO. Maar door die verwijdering krijgt de film steeds meer aandacht en geloven steeds meer mensen dat "de elite" iets wil verbergen. De film wordt dus "waarheid", omdat Youtube en FB censureren (en niet omdat het per se de waarheid is). 

Het is heel lastig om in deze tijd waarheid van leugen te onderscheiden, maar het mooie van dit hele verhaal is dat censuur nog kwaadaardiger is dan nepnieuws.
(ik vind dat mooi, omdat ik tegen censuur ben).

Als volwassenen zouden we zelf moeten mogen uitmaken wat waar of niet waar is.
Jammer genoeg dat de conspiracy theorieën altijd een onderbuikgevoel aanspreken, waar veel mensen gevoelig voor zijn.
Het enige dat je kunt/moet is fact-checking. 

Conclusie: ik ben het helemaal met die arts uit het eerste filmpje eens! Ook met het feit dat we niet alles moeten geloven wat de WHO ons wil laten geloven. 

Link naar bericht
Delen op andere sites

Het is juist dat YouTube en Facebook geen nepnieuws mogen tonen evenals politiek of sexueel getinte (en dergelijke) onderwerpen. Zoals ik al aangaf in mijn eerste antwoord geschiedt de selectie met behulp van software op basis van trefwoorden en dergelijke. Daarom sneuvelt er ook soms valide nieuws. 

Die dokter uit de video stelt weliswaar de juiste vragen en heeft een goed sluitend verhaal, maar niettemin doet hij een paar aannamen die volgens mij niet kloppen. Onder andere dat Bill Gates de WHO zou betalen. Die wordt betaalt door de internationale gemeenschap namelijk. Dat was recent nog discussiepunt in de USA omdat ene heer Trump de subsidie aan de WHO wilde stopzetten.

Dat toont tevens aan hoe dun de lijn tussen informatie en desinformatie is. Immers de video vermengt correcte vragen met foutieve aannamen. 

"In de oorlog is het eerste slachtoffer de waarheid" is een heel oud gezegde dat nog steeds geldt. Natuurlijk houdt zelfs onze regering bepaalde zaken voor zich omdat ze vrezen dat "het volk" die informatie niet in de juiste context kan interpreteren. Tijdens WO II moest Winston Churchill willens en wetens de stad Coventry laten platbombarderen door de nazi's omdat het naziregime anders zou ontdekken dat de geallieerden de Enigma-codes konden lezen. Kortom er werden duizenden burgers de dood ingejaagd omdat de oorlog winnen een hoger belang diende en de Enigma-code daarbij cruciaal was.

Ik ben, net als Seshat, een groot voorstander van zo vrij mogelijke informatiewinning. Probleem is echter (zie mijn eerdere antwoord) het beperkte bevattingsvermogen van de gemiddelde burger waar het om medische, technische of economische zaken gaat. 

Een regering streeft ten alle tijde naar rust onder de bevolking (al dan niet afgedwongen) en zal daarom zaken voor zich houden waarvan betwijfeld wordt of het grote publiek daarmee om kan gaan. In een beschaafd land als het onze zal men kiezen voor verzwijgen; in een dictatoriaal land voor censuur of beide.  Vaak komt pas na de formele geheimhoudingstermijn van 75 of 100 jaar de volledige waarheid aan het licht. Dan mogen de historici zich er over buigen of het juist was wat de regering heeft gedaan en dat leidt soms tot ontluisterende beelden. 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites

Nog even een opmerking over die "schoorstenen" op het gebouw van het RIVM.

Dat zijn geen schoorstenen in de gebruikelijke zin van het woord, maar de afvoerpijpen van de laboratoriumruimten. Zuurkasten worden afgezogen zodat de analisten veilig kunnen werken met gevaarlijke stoffen. De afgezogen lucht wordt naar een "veilige locatie" buiten het gebouw geleid (al dan niet na voorbehandeling). Een groot laboratorium als het RIVM heeft een groot aantal zuurkasten in gebruik en dus ook een groot aantal afvoerpijpen op het dak.

Dit even ter verduidelijking.

Link naar bericht
Delen op andere sites

Het laboratorium waar ik heb gewerkt had 8 individuele afvoeren voor de zuurkastventilatoren op het dak. Dat is omdat elk zuurkastblok individueel moet worden ingeregeld (minimale luchtsnelheid aan het werkoppervlak) i.v.m. de overheidseisen. De laboratoriumschool in Delft stamt nog uit tijden dat de noodzaak van zuurkasten minder werd gezien dan thans. Ik ben daar vanwege mijn werk verschillende keren geweest namelijk. Ze waren ook meer ingesteld op analyses van watermonsters en daarbij zijn zuurkasten wat minder belangrijk. Huidige nieuwbouwlaboratoria maken thans veelal gebruik van recirculatiesystemen in de luchtbehandeling. Dan krijg je vanzelf ook minder individuele afvoeren. 

Link naar bericht
Delen op andere sites

Volgens mij gaan we een beetje off topic 😉

Ik startte dit onderwerp omdat we momenteel met z'n allen in een complot/verkettering zitten of niet?!? 

5 uur geleden, Seshat zei:

Als volwassenen zouden we zelf moeten mogen uitmaken wat waar of niet waar is.

Vandaag kreeg ik deze blog binnen, ter inspiratie

(bron:  jeltinezijlstra.blogspot.com )

Wegkijken; wie bepaalt dat voor mij en waarover gaat dat eigenlijk?

We mogen niet wegkijken. Wie bepaalt dat voor mij?! Ik bepaal zelf of ik wegkijk ergens van, of niet. Het zijn mijn ogen; het is mijn leven en ik ben overtuigd van mijn eigen verantwoordelijkheid wat dat betreft. Als ik bv op straat loop en er wordt een kind in elkaar geslagen dan kijk ik niet weg.
Maar het gaat er momenteel over dat je niet weg mag kijken van alles wat je op kan snorren op het internet; of wat de kranten en de media voor jou opgesnord hebben of waar al mijn facebookcontacten (terwijl ik er ook al heel wat ontvriend heb)  actief naar op zoek zijn geweest en die dat allemaal weer delen met de claim dat we niet weg mogen kijken. Ik geef het je te doen wat er dan allemaal aan ellende is in de wereld waar ik niet van weg mag kijken. En ik weet één ding zeker: ik kijk weg bij allerlei soorten van ellende. Ik volg, probeer in ieder geval de uitspraak van Tolle te volgen: Kan ik hier iets veranderen? Kan ik het accepteren? Indien beide nee: wend je af, ga uit de situatie, de context weg, sluit je ervoor af.
 
Tolle%2B.jpg


 Willem Alexander zei het nog in zijn 4-mei toespraak, waar ik trouwens van onder de indruk was: 'niet wegkijken, niet goedpraten, niet uitwissen, niet apart zetten, niet normaal maken wat niet normaal is.' Dat klinkt prachtig natuurlijk maar waar mag je niet van wegkijken, wat mag je niet goedpraten of uitwissen, wie mag je niet apart zetten en waarom niet. En wie bepaalt überhaupt wat normaal is. Paul Verhaeghe zei daar nog mooie dingen over dat een norm altijd wordt bepaald door de context waar je in zit en dan moet je ook nog de context determineren. Waar ik langzamerhand me steeds meer bewust van word is hoe belangrijk nuancering is.
Natuurlijk snap ik wel wat Willem Alexander bedoelde maar ik weet ook al dat deze zin te pas en te onpas gebruikt gaat worden in allerlei andere contexten.
 
Willem%2BAlexander.jpg

Zelf postte ik vorig jaar oktober hier het volgende ook over: "Het lijkt tegenwoordig wel of je in gebreke bent als je geen mening ergens over vormt of je in ieder geval onthoudt van de discussie, ergens voor of tegen bent. En je mag ook vooral niet wegkijken, onzin. Mijn overtuiging is dat je risico loopt op secundair trauma door je ogen en oren over te laten lopen met alle primaire trauma wat er is in de wereld. Ik denk dat de wereld ermee gediend is als we wat vriendelijker, bescheidener, nederig zo je wil, worden en onszelf en onze mening niet zo groot maken. Dat we überhaupt een relatie ontwikkelen met stilte. En dat we heilzaam handelen op het pad waarop we lopen; en iedereen heeft nl een eigen pad. Zouden we nu ons allemaal daartoe beperken en welwillend op dat pad leven dan komen we een heel eind"

En voor mij betekent dit dat ik me afsluit voor alle, hartstikke goedbedoelde oproepen op facebook om uit te kijken voor complotten in de wereld. Want één ding is mij heel helder, ik heb daar totaal geen invloed op. Ik stem, ik lees één betrouwbare krant, ik denk na over hoe ik leef, wat is goed, wat is heilzaam om te doen, ik reflecteer, ik mediteer, ik zorg voor de mensen in mijn directe omgeving, de dieren waar ik verantwoordelijk voor ben maar ik probeer het wel te houden in mijn cirkel van invloed. En uiteraard heb ik opwinding over dingen die in mijn cirkel van betrokkenheid zitten maar de invloed die ik daarop heb is mijn relatie tot hetgeen waar ik me betrokken op voel. Niks meer maar ook niks minder. Ik heb verantwoordelijkheid voor de relatie met datgene waar ik me op betrokken voel. En niet op hetgeen zelf.
 
action.jpg

De perikelen rondom Corona hebben eea heel expliciet gemaakt en nu de vaccincomplotten je om de oren vliegen heb ik besloten daar niet meer aan mee te doen. Er is angst in de wereld en dat snap ik reuze goed. Het is voor mij ook een kluif om daarmee om te gaan. Maar voor je het weet stellen we emotionele heftigheid gelijk aan de waarheid, echtheidsdwaling noemt Peter Levine dat.
Daarnaast heeft angst dus vaak tot gevolg dat er een behoefte aan controle ontstaat. In mijn ogen is het ontwikkelen van complottheoriën ook een idee van controle; zo krijg je toch nog het gevoel dat je iets begrijpt en dat je ergens tegen tehoop kunt lopen een suggestie van beheersbaarheid. Maar als Bill Gates zo machtig is als dat het wordt gezegd dan zijn we überhaupt al veel te laat.
Of wat ik kan doen met betrekking tot de macht van Zuckerberg is van Facebook afgaan; of als ik Google en zijn algoritmen minder macht wil geven dan kan ik een andere zoekmachine (Ecosia) installeren.
 
FB_IMG_1554804029484.jpg
Mijn motto, ontleend aan Edward de Bono

Wat dat betreft ben ik blij dat ik Damiaan Denys ontdekte die het heel simpel maakt door te zeggen dat controle een lege illusie is:
"Alomtegenwoordig terrorisme, vrees voor het klimaat, angst voor voeding en paniek voor ziekten. Bij elk angstwekkend bericht reageren we geschokt en verontwaardigd. Controles worden aangescherpt, experts geraadpleegd, commissies ingesteld en extra fondsen vrijgemaakt. Maar komen die regels ons wel ten goede? Ruilen we onze kostbare vrijheid niet in voor de lege illusie van controle? Bewerkstelligen we door onze omgang met angst en ons verlangen naar beheersbaarheid niet juist datgene waarvoor we bang zijn? Angst is overal en bepaalt meer dan ooit ons leven. Om onze angst te controleren, zijn we bereid veel van onze vrijheid in te leveren. Maar angst grijnst ons aan. Hoe harder we de angst bevechten, hoe meer ze ons verleidt. Hoe meer we de angst verwaarlozen, hoe sneller ze vrijheid biedt. Deze angst- paradox openbaart een nieuwe waarheid. We horen niet onze vrijheid op te offeren aan de angst, maar onze angst op te offeren voor de vrijheid. Maar durven we dat wel aan? Zijn we niet te bang? Voor een weg van angst naar vrijheid."
Hij zet Corona ook in een grotere context waarover je hier meer kunt lezen "Het Coronavirus is een gezonde correctie op onze megalomane levenstijl"
 
 
rupert%2Bsheldrake.jpg

Ik wil als een soort principieel idee uitgaan van vertrouwen. En dat betekent niet dat ik de macht, over mezelf, uit handen geef. Juist niet eigenlijk. Ik ben zuinig op mezelf, luister naar mijn lijf en ben overtuigd van de overdracht van wetende velden middels morfische resonantie. (Rupert Sheldrake) Door goed op mezelf te passen, wat mijn moeder me overigens ook meegaf als credo, draag ik bij aan de wetende velden. Ik 'weet' dat, het is mijn geloof zo je wil. En dus blijven nadenken over mijn eigen verantwoordelijkheid.
Want dan gaat het op Facebook bijv weer over het wel of niet opvolgen van de maatregelen. Natuurlijk volg je de maatregelen en natuurlijk blijf je over je eigen verantwoordelijkheid nadenken. En je volgt het optimale pad daarin. Waarbij je jezelf en je eigen belangrijkheid alsjeblieft ook blijft relativeren. Want ik leef hier in Nederland, leef in een democratie waarin je uitgaat van bepaalde afspraken rondom het samenleven. Maar dat betekent niet dat ik alles doe wat de Minister President zegt of Willem Alexander. Zij bieden holding aan alle Nederlanders en dan doen ze in mijn ogen hartstikke goed. En ik ben er heel blij mee. Maar ik blijf ook zelf nadenken. Zo denk ik bijvoorbeeld dat de balans wel wat is doorgeslagen naar die controledrift en de drang naar beheersbaarheid en dat we het met ons allen het op een holletje zetten, weg bij de waardigheid van de vergankelijke ervaring (Michel Montaigne). Damiaan Denys had samen met School of life een gesprek georganiseerd over de Corona-perikelen wat je hier terug kunt kijken, daar hoorde ik dat ook terug.
 
my-religion-is-very-simple-my-religion-i

Dus ik onthou mij van veel en doe dat zeer naar genoegen. Wat het effect zal zijn om van Facebook te verdwijnen overzie ik niet precies maar ik vermoed dat dit alleen maar positief zal zijn. Iemand zei als reactie: Facebook is maar één medium. En zo is het precies!
Facebook is niet de echte wereld. Dus als je me zoekt dan ben ik daar, in de echte wereld.

 
 
right%2Bto%2Bremain%2Bsilent.jpg
 
 
 
 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites

Inderdaad, prachtig artikel.

Merk dat ook bij mijzelf. Ik kan, als ik vroeg wakker ben, mij vermaken met facebook en/of Youtube.

Merk dat ik er superonrustig van wordt tegenwoordig. De complotten slaan me om de oren. Nu houd ik wel van een robbertje complotdenken, maar niet als dit betekent dat het met me aan de haal gaat....

Link naar bericht
Delen op andere sites

Ik denk het niet, helaas. 

Discussie hierover loopt al een jaar of tien. En natuurlijk is het mogelijk, want je kunt ook dieren 'chippen'. Men vond het aanvankelijk een goed idee om op deze manier Alzheimer patiënten te kunnen lokaliseren. Sommige mensen experimenteren hier vrijwillig mee, gewoon omdat ze gek zijn van techniek. https://www.bbc.com/worklife/article/20170731-the-surprising-truths-and-myths-about-microchip-implants

Wat een idioterie dat juist de Joodse premier met zoiets komt. Je zou toch denken dat de manier waarop veel Joden werden opgepakt in WOII maakt dat je niet altijd traceerbaar moet zijn.

Ieder moet baas kunnen zijn over zijn eigen lichaam. Dat geldt voor vaccinaties en zeker voor implantaten. Griezelig dit!

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites
22 uur geleden, Seshat zei:

(Seshat): "Wat een idioterie dat juist de Joodse premier met zoiets komt. Je zou toch denken dat de manier waarop veel Joden werden opgepakt in WOII maakt dat je niet altijd traceerbaar moet zijn".

Best wel bizar. Het lijkt wel op: "wij waren slachtoffer dus nu slachtoffer ik jullie". Zoiets als ouders die hun kinderen mishandelen en  vaak hetzelfde hebben meegemaakt in hun jeugd.
Overigens heb ik gisteren besloten me niet meer bezig te houden met alle info over corona. Deze crisis raakt iedereen op verschillende manieren en ieder voor zich moet maar uitmaken waarom etc... Daar komen we ooit wel of niet achter. Ik begon deze topic omdat ik een verband zag met andere voorvallen in de geschiedenis, dat niet geaccepteerde meningen kunnen leiden tot verbannen of erger. 

 

Quote

 

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites

Ik zou mijn posts moeten beginnen met een waarschuwing: mijn excuses dat het weer zo een opstel geworden is.

Ik heb serieuze twijfels over het filmpje in de eerste post. Het verband tussen 5G, Bill Gates en Corona zijn namelijk niet bestaande. Op zich is er dan ook niets mis met het censureren van dit soort misinformatie. Voor je het weet steekt iemand een gsm-mast in brand, en sterven er mensen omdat de hulpdiensten niet kunnen worden gecontacteerd. In België bijvoorbeeld hebben ook heel wat mensen kritiek omdat de regering eerst zei dat mondmaskers geen bescherming boden behalve in de ziekenhuizen, maar dat ze nu verplicht zijn op openbare plaatsen. De reden hiervoor was om een initieel tekort tegen te gaan, en dat is gelukt. Je kan dan zeggen dat censuur in se slecht is, en dat we maar op het gezond verstand van de burger hadden moeten vertrouwen. Geloof me, de gemiddelde burger heeft geen gezond verstand. Als ik dan mag kiezen, kies ik voor een beetje gezonde "censuur" in plaats van duizenden extra doden en massaverbrandingen van lichamen. Maar die censuur is nog uitgebreid. Niet alleen de antivaccin-lobby of de eindeloze "G-hysterici", maar ook andere groepen, en zelfs gewoon lichte kritiek op hoe overheden de crisis aanpakken worden verwijderd. Daar is een reden voor.

Corona doet namelijk één ding goed: het toont de gebreken in onze globale maatschappij, en of we ze nu willen zien of niet, iedereen krijgt ermee te maken. De grootschalige censuur rond corona (en niet van de objectieve misinformatie) heeft slechts één doel: de gebreken van, en zelfs het systeem zelf, proberen te verbergen waar corona deze bloot legt.

Om de moderne wereld te begrijpen, moeten we even terug naar het Europa van de 19de eeuw. Dat was een periode waarin fabrieken zonder enige regulatie, zowel op milieu als arbeid, een bijna eindeloze hoeveelheid producten kon maken en verkopen. Geld is natuurlijk macht, en die fabriekseigenaars werden steeds rijker. Zo had je de rijkste klasse, dit waren de fabriekseigenaars, de middenklasse (ambtenaren, werknemers van andere bedrijven,...) en de arme klasse, deze laatste werkte in de fabrieken. Ze werden net genoeg betaald om (meestal) in leven te blijven, maar konden zelf de producten die ze maakten niet betalen. De fabriekseigenaars konden het geld ook gebruiken om politici om te kopen, of zelf de politiek in te gaan. 

Maar toen kwamen de onruststokers, van Daens tot Dickens tot zelfs Marx. Die middenklasse moest lui en rijk zijn. Hoe meer ze consumeerden hoe beter. Maar blijkbaar vond deze klasse het niet zo leuk om in de roet van de fabrieken te leven, om kinderen die ontslagen waren uit de fabriek te zien doodvriezen... De eerste oplossing was om de fabrieken uit de steden te weren. Dat werkte tijdelijk. Tolkien baseerde de Shire van The Lord Of The Rings zelfs gedeeltelijk op hoe hij zijn eigen landelijk dorpje vervuild zag worden door grote stinkende fabrieken. Maar dat werkte maar tijdelijk.

Dus verzonnen de inmiddels steenrijke fabriekseigenaren iets nieuws. Dit is namelijk de periode dat de oude kolonies onafhankelijk wilden worden. De meeste hiervan, denk maar aan Brazilië of Bangladesh, hadden hele economieën gebaseerd op export naar Europa, dat ook nog eens door overheden gecontroleerd werd. Als die overheden zouden wegvallen, stort de plaatselijke economie als een kaartenhuisje in. Dit is wat er in het grootste deel van Afrika trouwens gebeurd is. 

De fabrieken werden naar de oude kolonies verplaatst, en de lokale bevolking moest nog minder betaald worden. De nieuwe regeringen knepen voor deze redders van de economie graag een oogje dicht. De westerse wereld (Europa maar ook Oceanië, Noord-Amerika en Japan) bleef consumeren, en zou de vervuiling en de de facto slavernij, niet meer onder ogen komen. Na de wereldoorlogen werd bovendien ook duidelijk wat voor een big business oorlog wel niet kon zijn. Officieel wilden de Britten een stukje van het Midden-Oosten aan de Joden geven ter compensatie van de holocaust. Wie wat dieper zoekt merkt dat grote bedrijven munt wilden slaan uit een geallieërde provincie in de Levant om 'handel' te drijven. Wie wat verder door denkt, heeft direct door dat deze fakkel met maar één reden in de explosievenkelder gegooid werd: een eeuwigdurende oorlog.

Nu zitten we dus met het westen dat consumeert, de derde wereld die produceert (vervuiling en slavernij zijn nog steeds even erg of nog erger dan in de tijd van Dickens, we zien het gewoon niet meer), en het Midden-Oosten waar het Westen een eindeloze oorlog voert zodat er altijd vraag is naar nog meer om te consumeren. De grote bedrijven lobbyen vandaag zelfs officieel, ze pompen zodanig veel geld in politici dat ze zichzelf evengoed tot koning zouden kunnen kronen. Zelfs heel de migratiestroom heeft maar één doel: steeds meer consumenten in het Westen brengen. Laat je niet beetnemen door speeches vol valse empathie.

De afgelopen jaren wordt er terug roet in het eten gegooid:

1. Mensen zijn het beu om "multicultureel" te leven. Rechts wordt racistischer, maar ook moslims zijn het beu in het westen, en zo komen we dan bij terreur.

2. Mensen lijken genoeg gehad te hebben van alle bureaucratie en alles dat boven hun hoofden zonder transparantie of inspraak wordt beslist. Brexit, Trump,... zijn allemaal het resultaat van anti-establishment of nationalistisch denken.

3. Al die vervuiling uit de fabrieken in China, Brazilië,... of zelfs in het Westen al, zorgt voor een klimaatcrisis die het menselijk ras op lange termijn letterlijk zal kunnen wegvagen. Hier komt (uiteraard) protest tegen. De lobby's en overheden denken dat het volk wel gesust kan worden met een extra belasting, zolang de eindeloze productie maar verder kan gaan.

4. China, een land dat oorspronkelijk gewoon maar als slaven moesten produceren voor het Westen, heeft een overheid dat niet meer voor de grote bedrijven buigt. Integendeel, waar de meeste overheden door bedrijven gelobbyd worden, worden de Chinese bedrijven door hun overheid gelobbyd. Denk maar aan Huawei dat jouw gegevens doorspeelt aan China. China speelt hun spelletje dus terug, alleen veel vuiler, met een dictatoriaal tintje. China krijgt zo ook politieke macht overal ter wereld, hun bedrijven lobbyen namelijk bij onze overheden. Het land heeft al een web gevlochten van vastgoed in het Westen, waarmee het elk Westers land met één druk op de knop in een financiële crisis kan storten. 

5. Het coronavirus. Dit zou wel eens de doodsteek kunnen zijn voor "het systeem". Jarenlang is onze economie gebaseerd op open grenzen, vrij verkeer, en wees allen welkom. Anders zou de loodrijke verf die vijftig insectensoorten deed uitsterven in het Amazonegebied nooit op de schoenen terecht zijn gekomen waar een Aziatisch jongetje voor gestorven is, om vervolgens door ons voor vijf weken gedragen te worden alvorens we er een andere laten overkomen. Het was een kwestie van tijd voor een pandemie het tegendeel zou bewijzen. Plots is het wel mogelijk om mails van thuis uit te schrijven, en is het niet meer nodig om benzine te consumeren voor een bureaujob. Wie had dat gedacht? De zorgvuldig hoog gehouden prijzen zijn letterlijk tot onder het nulpunt gezakt, gewoon omdat bewezen is dat olie helemaal niet zo nodig is. De beroepen die niet consumeren of laten consumeren (zoals dokters, verpleging of leerkrachten), zijn plots blijkbaar toch belangrijk. En ook zonder nieuwe BurgerKing zakt ons Europa nog niet onder de zeespiegel. We kunnen opgelucht ademhalen, want voor één keer moeten we eens niet ons best doen om miljoenen te verdienen voor de miljardairs.

De censuur beperkt zich dus niet op misinformatie. Het breidt zich uit tot kritiek op globalisatie, consumerisme en zelfs op China, die zelf druk bezig is om heel het systeem aan hun "Republiek" te onderwerpen. Kritiek op de WHO (grotendeels door China gesponsord, niet Bill Gates) wordt daarom ook zonder boe of ba verwijderd. Enige aandacht die gevestigd wordt op de andere Chinese problemen, zoals de protesten in Hong Kong die opeens verdwenen zijn (dat zijn ze niet), of de situatie in Taiwan of Tibet worden eveneens in de kiem gesmoord.

Het volgend interview tussen een journalist en het hoofd van de respons tegen Covid-19 van het WHO spreekt boekdelen: https://www.abc.net.au/news/2020-03-31/who-taiwan/12105804?nw=0  

Dit alles is al jaren aan de gang, alleen werkt corona als een zeer efficiënte katalysator. Het resultaat zal één van twee mogelijkheden zijn: China wint de coronaoorlog, en kan zijn eigen censuur, dictatuur en visie opdringen aan de rest van de wereld. Ofwel stort de globale economie op zo een dramatische manier in dat zelfs in het decadente westen mensen zullen sterven van de honger, terwijl er zich in China een bloederige burgeroorlog uitspeelt. Beiden niet zo een leuke vooruitzichten. Laten we hopen dat die voorspelling niet uitkomt.

 

Dat is natuurlijk slechts mijn visie.      

  • Like 1
Link naar bericht
Delen op andere sites

Fake nieuws , een veel gebruikte term, vaak in de schoenen geschoven van sociale media door de waakhonden  van 'juiste' informatie.De 'MSM (mainstream media)  vooroploopt in de strijd tegen 'fake nieuws'

Laat me niet lachen.

90% van de media in de VS  (films,pers, tv) is in handen van 5 mega corporaties, hun is het te doen om advertentie inkomsten veilig te stellen, de grote internet media bedreigen het bestaan van vele mainstream media boterhammen

De meest bekeken  MSM nieuws zender  FOX is niet anders dan zijn kleinere MSM rivalen,  het standaard paradigma voor waarheid

Neem Engeland de beperkte ruimte de BBC en ITV is  gegund wordt bedreigd als ze niet welgevallig programma's uitzenden dat indruisen tegen het regerings--beleid, met de gedrukte media is het nor droeviger gesteld, De Telegraph, Mail, Express, Times en de Sun, allemaal in eigendom van billionaires gevestigd in belasting- paradijzen. Hun berichtgeving is louter Fake News, afgewisseld met tits en voetbal

Het gaat om geld, de angst voor sociale media in de MSM is niet omdat FOX de bevolking wil beschermen tegen 'fout nieuws' zij doen niet anders dan 'fake nieuws', ze willen hun verloren reclame inkomsten terug

"" Het verband tussen 5G, Bill Gates en Corona zijn namelijk niet bestaande.,;;;;;;;;;;;;;;"misschien wordt de MSM gewantrouwde

5G gevaarlijk?  is er enige bewijs dat het zo is? is er enige bewijs dat het ongevaarlijk is? toch normaal dat mensen huiverig zijn

Bill Gates, kan me niet voorstellen  dat het is om persoonlijke macht of geld  gaat, wat moet hij ermee?

Bill Gates werkt samen met de grotere uit de farmaceutische wereld, de CEOs in deze wereld gaat om een ding winst, niet om iets anders

Hun job is winst maken, meer niet, overduidelijk dat het daar om ging was de mislukte overname poging van  de VS  Pfizer  om de Britse AstraZeneca in te lijven met een $118 miljard poging, De voordelen voor Pfizer was om  aanzienlijk belasting voordelen te krijgen in de  VS dat ten koste zou gaan van op termijn beeindegen van de   wetenschappelijk onderzoek  bij Astra Zenec

David Owen hoge respecteerde Labour en later Lib Dem parlementariër was  veiligheid- officier (spin dokter) bij Abbot Laboraties van 1996 /2011 ,

"In March 2003, British company Cambridge Antibody Technology (CAT) stated its wish to "initiate discussions regarding the applicability of the royalty offset provisions for Humira" (Adalimumab) with Abbott Laboratories in the High Court of London. In December 2004, the judgment ruled for CAT.[71]

Abbott was required to pay CAT US$255 million, some of which was to be passed to its partners in development. Of this sum, the Medical Research Council (United Kingdom) (MRC) received US$191M, and in addition, Abbott was asked to pay the MRC a further US$7.5M over five years from 2006, providing that Humira remains on the market.",,, wiki

De grote farmacie jongens   politici hebben iets met  labour ,  Owen  Smith  voordat hij " worked in the biotechnology and pharmaceuticals industry for five years, and became Head of Policy and Government Relations for pharmaceutical corporation Pfizer in 2005.[12] After leaving Pfizer in September 2008, he joined Amgen, another pharmaceutical company." ,,wiki

De farmacie jongens zijn niet gek, Smith en Owen  twee lekkere jongens, de een voorstander van no fly zone in Libië en the anderze voorstander van het privatisering van de Britse gezondheids- systeem (David Owen was begin 2000 bestuurslid van Yukos

The  oude Britse koloniale rijk was machtig geworden met 'gun boat' diplomatie, geef ons jou rijkdom of sterf, de VS is hetzelfde, allen de  hanteert 'regime change ' geef ons jou rijkdom of we veranderen de politiek  macht ( Confessions of an Economic Hit Man) China doet het anders zij gebruiken geen militair macht of regime change, zij verwerven lucratief  contracten met ruil projecten , wegen bouw, ziekenhius constructie enz.Het is waar dat de westerse politiek is bezig het sociale media te censureren

Iemand die ik ken werkt in een verzorgings tehuis voor bejaarden in Nederland, Het gediplomeerde  personeel waren bezig de inwoners te testen op corona, bleek van de 20 geteste bewoners  19 waren positief besmet met corona

Geschrokken de verpleegkundigen die de tests uitvoerden wilde zich laten testen, ze konden  pas een week later terecht bij de GGD, toch belachelijk,

 

 

 

 

Link naar bericht
Delen op andere sites

"Jarenlang is onze economie gebaseerd op open grenzen, vrij verkeer, en wees allen welkom. "

Bedoel je (Nane) de EEG?

Voor mensen uit niet EEG landen geld alles behalve 'wees allen welkom' beleid

"Mensen zijn het beu om "multicultureel" te leven".

Mensen  die werken in  het onderwijs ,gezondheidszorg hebben lijkt mij weinig probleem met multicultureel samenwerken  

Ik denk als je in Wassenaar woont weinig 'last hebt van    "multicultureel" te leven.

             

Link naar bericht
Delen op andere sites

@John, ik bedoelde het Westen. De EEG hoort daar ook bij. Ik begrijp overigens niet goed wat je bedoelt met Wassenaar? Ik zou het niet kunnen zeggen, want ik woon er niet.

Ik werk zelf trouwens in de sociale sector, en ik kan je verzekeren dat er wel zeer veel problemen opduiken. Wat doet een leerkracht of een dokter met een kind of patiënt dat geen Nederlands praat? Rolling.Bill had het reeds over de taalkennis die in Nederland en België in vrije val is. Zo mogen leerkrachten in bepaalde scholen geen woorden van meer dan drie lettergrepen meer gebruiken. Het zou haast satire kunnen zijn. Andere problemen die opduiken zijn verschillende tradities zoals vrouwen of holebi's beschouwen als minderwaardig bijvoorbeeld. En geloof me, er gaan letterlijk mensen dood aan dit soort problemen. En dan gaat het alleen nog maar over verschillen tussen mensen. Wat dacht je van pure overbevolking? Probeer nog maar eens een huis te kopen, een lening aan te gaan, een job te vinden,... quasi onmogelijk zonder startkapitaal.

Het feit dat je toch denkt dat dokters of leerkrachten hier geen problemen ondervinden, toont een andere vorm van censuur. Probeer als vrouwelijke leerkracht maar eens een opiniestuk te schrijven over een klas die jouw geslacht als minderwaardig beschouwd, en probeer dat eens gepubliceerd te krijgen? De krant zal het nooit toestaan, en op veel scholen zal je niet meer welkom zijn. Ik heb weet van bedrijven die een speciale "eenheid" hebben om kritiek, hoe gegrond ze ook maar kan zijn, bij werknemers op sociale media op te sporen. Het resultaat is het ontslag van die werknemer. Vandaar dat de elite steeds opnieuw verrast is als de verkiezingsresultaten tegen het establishment zijn, ze zagen het niet aankomen, omdat ze tegenwind censureren en zichzelf in een echokamer plaatsen.

Een voorbeeld van zo een verrassing die er binnen enkele maanden aan zal komen:

CNN toont alleen polls waarin Joe Biden het goed doet. YouTube verwijdert systematisch alle kritiek op Biden. Het hele netwerk van Epstein is aan een rotvaart aan het verdwijnen om Biden niet voor de verkiezingen in een slecht daglicht te zetten. De huidige president werd zelfs onderworpen aan een impeachment omdat hij een corruptieonderzoek startte naar de zoon van Joe Biden. En als Trump de volgende verkiezing weer wint, gewoon omdat het volk het establishment beu is, weten ze weer niet hoe het komt.

Ik moet daar wel even bij zeggen dat corona roet in het eten zou kunnen gooien voor die voorspelling, misschien willen mensen net iets meer zekerheid, en stemmen ze voor de ouderwetse traditionele oude man die niks kan en dan maar mascotte moet spelen voor een partij die eigenlijk geen realistische standpunten meer heeft. Wint de angst voor corona of de haat tegen het establishment in de verkiezingen van de VS? We zullen zien. Het zal alleszins niet de liefde voor een politieke partij of kandidaat zijn. 

Ik denk niet dat het veel nut heeft voor mij om hier verder nog op in te gaan. De discussie over censuur is zeker een interessante, al vrees ik dat we daar nu te veel van afwijken, en het anders tot een politiek steekspel zou kunnen uitlopen. Iets wat volkomen nutteloos is, en waar ik ook gewoon geen zin in heb.

  • Like 1
Link naar bericht
Delen op andere sites

Ik wilde aangeven dat naar min mening mensen die werken in de gezondheids-sector en het onderwijs in het algemeen goede  collegiale  betrekkingen hebben met mensen van allelei achtergronden

Wassenaar ? ik denk dat muiti-culti problemen nauwelijks bestaan in   gegoede buurten, ik bedoelde niet dat jij daar (Wassenaar) woonde

Over Bidon zijn we eens, dat you tube anti Bidon news verwijderd wist ik niet

Trump en Clinton waren in min ogen even erg, Clinton in mijn ogen is eigenlijk nog gevaarlijker, m.i. de VS is een oligarchie, een kleine kring heeft de macht

Als je verder wil over dit onderwerp begin een nieuwe discussie

Link naar bericht
Delen op andere sites

In het verpleegtehuis waren gisteren 44 besmet, vandaag 77

Ik krijg tot het gevoel dat de Nederlandse regering  kiest voor kudde-immuniiteit  m.a.w; het gaat wel over

Als het zo is mogen de Nederlanders het weten?

Link naar bericht
Delen op andere sites

https://www.ad.nl/buitenland/russisch-nepnieuws-corona-is-een-grap-of-een-biologisch-wapen~ab07fd1e

Waarom zou men zoveel nepnieuws verspreiden, denken jullie? Propaganda? Op zich vind ik het knap in elkaar zitten. Maar ik voel me ook teruggeworpen ín de middeleeuwen.

Iemand kan gewoon een hetze starten en als het wordt opgepikt door internet dan zijn er altijd wel "bewijzen" in iemands leven te vinden, die de beschuldigingen geloofwaardig maken. 

Als mensen al G5 masten in de fik steken, omdat er een relatie met corona zou zijn, wat doet het volk dan met iemand als Bill Gates? Vierendelen of verbranden? In stukken hakken?

Wat ik eigenlijk wil zeggen is dat ons rechtssysteem is ingesteld om ons te beschermen. Maar wat als het rechtssysteem door nepnieuws onderuit wordt gehaald? Wat blijft er dan nog over van onze beschaving? 

Democratie krijgt iets griezeligs als mensen gedemoniseerd worden door Social media, waar waarheid en leugen kritiekloos wordt verspreid en geloofd. 

Link naar bericht
Delen op andere sites
  • Seshat locked this topic
Gast
Dit topic is nu gesloten voor nieuwe reacties.
  • Wie is er online   0 leden, 0 Anoniem, 9 Gasten (Bekijk volledige lijst)

    Er zijn momenteel geen geregistreerde gebruikers online


×
×
  • Nieuwe aanmaken...