Ga naar inhoud
Log in om dit te volgen  
stickx

Bilzen / Frahan / Ribaucourt

Aanbevolen berichten

Waarom nu de diefstal van specifiek de Rechtvaardige Rechters en het Johannes De Doper?


Keizer Karel werd gedoopt in de Sint-Baafskathedraal, toen nog Sint-Janskerk en regelmatig organiseerde hij er een kapittel van de Ridders van het Gulden Vlies, waarvan je nog zaken kan zien in de rechterzijbeuk, vlak voor het koor.

Johannes de Doper als patroonsheilige benoemen durfde de orde van het Gulden Vlies niet. Wel iemand die eerst leerling was van Johannes en pas later bij Christus aansloot: Andreas, de broer van Petrus. Jezus ontmoette eerst Andreas, pas later Petrus, daarom wordt hij de eerst-geroepene genoemd. In het evangelie neemt hij driemaal het woord, daarna valt een totale stilte die doorzindert tot in het boek der handelingen, ook hier een totaal zwijgen. Door de eveneens zeer schaarse overlevering neemt men aan dat hij te Patras (Griekenland) de marteldood aan een x-vormig kruis stierf, dat men het andreaskruis is gaan noemen. Dit kruis speelde een belangrijke rol in de christelijke esoterie waar het voor de vereniging van het mannelijke en vrouwelijke principe in de kosmos stond, net zoals het hexagram. Het is m.i. door dit kruis en de connectie met Johannes de Doper dat de orde van het gulden vlies hem als patroonsheilige binnenbracht.

Door de sterke christelijke inslag van de orde gaan de leden later op zoek in de bijbel naar vermeldingen van een ‘vlies’. Die vinden ze onder meer in het Oudtestamentische verhaal van Gideon, die via de verschijning van dauw op een wollen vacht een teken van God krijgt (Rechters, 6:37).

Guillaume Fillastre is de tweede kanselier van de Orde van het Gulden Vlies. Onder Karel de Stoute schrijft hij een werk over de deugden van de orde. Het zouden zes delen worden, waarbij telkens één van de zes ‘vliezen’ centraal staat: die uit de Griekse mythologie en de vijf uit het Oude Testament (Rechters, 6:34-38; Genesis 30:32; Koningen 3:4; Job 31:20 en Psalm 72 (71):6). Fillastre kan maar drie delen afwerken. Het eerste deel gaat over de deugd 'moed' en behandelt het verhaal van Jason en de Argonauten.

Het tweede deel is gewijd aan het vlies van Jacob en gaat over de deugd 'rechtvaardigheid'. Deze miniatuur stelt de personificatie van de rechtvaardigheid voor via de mythische figuur Paris. De herdersstaf staat voor de rechtlijnigheid in de rechtspraak.

Genesis, 30,33

Zo zal mijn gerechtigheid op den dag van morgen met mij betuigen, als gij komen zult over mijn loon, voor uw aangezicht; al wat niet gespikkeld en geplekt is onder de geiten en bruin onder de lammeren, dat zij bij mij gestolen hebben.

 

Gerechtigheid en Lam  en Paris de herder.... een belangrijk personage in het Mysterie Rennes-le-Chateau

https___www.museabrugge.be_volumes_general_13__Ms9028_fol14v_700x700.jpg

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Het watermerk is 10 op 12 cm. Bovenaan een kroon. Daaronder ORIGINAL en daaronder CROWN MILL. De kroon verwijst uiteraard naar royaal en niet naar Damen.

Aan wat voelde ik de dreiging? Ik heb ten eerste NIET naar zulke brief gevraagd. Het tijdstip (14 dagen na de publucatie van het ZEER MOEILIJKE boek, waarvan meerdere lezers niet snapten wat ik bedoelde en dat was mijn bedoeling) scheen mij toe dat MEN klaar zat om erop te reageren. Was dat nu zo dringend? In de brief is er sprake van GLADIO en dat waren geen lachers. In België hadden ze een zeer slechte reputatie. De brief begint met Het mysterie van Tervuren . Waarom niet De thesis vaan Stickx of zo. Daarna Bericht voor de vrienden. Maar ik ben geen vriend van Gladio. Er wordt geëindigd met INTERN BERICHT. De informatie is dus niet voor eenieders oor bestemd. Waarom krijg ik het dan?

De ondertekening is M.M. Voor mij betekende deze afkorting MEMENTO MORI (gedenk dat gij zult sterven) hangt krakemikelig  aan mekaar en is NIET terzake. Want de leden van Gladio zouden de informatie reeds kunnen gekend hebben uit ongeveer alle kranten. Het waren geen ezels.

En dan hebben we het bijgevoegd naamkaartje dat op eerste zicht niets te maken heeft met Gladio, Goedertier of Karel. Maar het verwijst toch naar een rechtbank.

Voor mij is de brief een en al bedreiging, maar na 12 jaar ben ik er nogal gerust in. Toch brand ik van verlangen om eindelijk eens het achterste van mijn tong te laten zien in een nieuwe publicatie.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Razend interressant mfkzt. Nog even dit.

Albert I ging in de nammidag SOLO klimmen aan de bewuste rots, niettegenstaande hij moest aaanwezig zijn in Gent voor de wielerzesdaagse (informatie van Jozef van Damme, verantwoordelijke van de burgerlijke stand van de koninklijke familie, die ook vertelde dat men in Marche-les-Dames het overlijdensattest NIET wou tekenen). Men vond hem slechts 's nachts terug. Ik vraag mij af wat Albert I daar op dat uur deed. Zelfs een ervaren alpinist gaat niet solo klimmen op zulke gevaarlijke rots. Hij stuurde iedereen weg., terwijl hij normaal geen scheetje kon laten zonder dat er iemand bij was. Ging hij niet langs een veilige weg naar het hoger gelegen plateau? Om iemand te bezoeken die hij langs daar ongezien kon benaderen??? Iemand die hem liet vermoorden? Ik weet niet wie er TOEN op het bewuste plateau van Boninne (Marche-les-Dames) woonde, maar NU woont daar in de rue de Vigneroule 45 ene .... Bernard Henry de Frahan met Annick Christyn comtesse de Ribaucourt. Ik zou wel eens willen weten wie er in 1934 op dat plateau woonde.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

één van de hypotheses is dat Albert I iets zocht in Marches-Les-Dames. Als lid van de Orde van het Gulden vlies had hij misschien inside informatie.  De rotsen op de R.R. zouden ook de rots van Marches-Les-Dames kunnen voorstellen volgens sommige hypotheses. 

Bernard heeft zich na zijn pensioen dus teruggetrokken op het plateau van Boninne want hij woonde voordien elders. Straf. 

De vader van Bernard de Frahan, Robert HENRY de FRAHAN werd geboren in 1909 in Lustin, in vogelvlucht 8 km van het plateau.

Robert is familie van Maurice. Als ik het goed voorheb was Maurice de Frahan de oom van Robert de Frahan. 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

we kunnen ons de vraag stellen of D.U.A. het in de losgeldbrieven het alleen over de R.R. had? 

in één van de brieven schrijft hij letterlijk: "Les objects a negocier consituent les choses le plus precieuses qui existent dans le monde"

"De te negotiëren  voorwerpen bestaan uit de kostbaarste zaken ter wereld". Kan dat op panelen slagen of op de schat van de Orde van het Gulden Vlies dat men terug vanuit Wenen naar Brussel wilde halen?  waarom spreekt D.U.A. hier niet gewoon over de 2 panelen maar over "voorwerpen"? en zijn die 2 panelen dan wel de kostbaarste ter wereld? er zijn ongetwijfeld schilderijen die meer waard zijn ter wereld. Men bedoelt in de brief m.i. dus iets anders. 

Mijn stelling is dat de panelen gestolen werden en als drukkingsmiddel gebruikt werden om de "voorwerpen" van de Orde van het Gulden Vlies terug naar Brussel te halen. 

Zoals ik al aanhaalde zit de schat van de orde nu in Wenen in de Hofbrug? Het is letterlijk de schatkamer van de Habsburgers.Deze rijkdom bestaat o.a. uit de kronen van het Heilige Romeinse Rijk, de Keizerlijke kroon van Rudolf II die bewerkt is met diamanten, parels en een enorme robijn en ook de schat van de Orde van het Gulden Vlies (of de Bourgondische erfenis). 

een regel verder staat in de brief: "Et il est clair que nous avons tous à tenir compte de cette vérité". "En het is duidelijk dat we allemaal rekening moeten houden met deze waarheid."

In deze regel worden de voorwerpen dan vergeleken met een waarheid?  De waarheid over een (eeuwenoud geheim)? Wat was dit geheim dan? 

Laat ons dan even teruggaan naar de oprichting van de orde en tijdsgeest toen. Ik kan me wel inbeelden dat in de periode post-kruistochten de terugkeer naar Jeruzalem nog steeds levendig was. Lees daarover maar eens het geweldige boek "De Bourgondiërs" van Bart Van Loo

De Orde van het Gulden vlies zou onder het nageslacht van Filip  uitgroeien tot de verwezenlijking van een wereld hervormende gebeurtenis, Jeruzalem heroveren, de derde tempel bouwen en er de teruggevonden ark des verbonds plaatsen. Van aan de koning van Frankrijk ondergeschikte leenmannen zou het Bourgondische vorstengeslacht uitstijgen tot wereldheersers, weliswaar ondergeschikt aan de paus, met goddelijke macht en toestemming.  Het ordeteken bestond uit twee aan twee ineen gehaakte vuurslagen (52 schakels om vuur te maken)met in het midden het Gulden Vlies, een gouden ramsvel met kop en poten. In de 17de eeuw zou Newton de symboliek van de orde grondig bestuderen, deze keer ging hij ze niet te lijf met wiskundige formules, maar zat hij nachten gebogen over zijn geheime occulte documenten en zijn speculatief-numerologische benaderingen van de Bijbel. Deze maal was het een symbolische appel die op zijn hoofd viel en kwam hij plots tot het besluit dat de orde koortsachtig op zoek was naar de ark des verbonds.

Boze tongen beweren dat de orde zich heden ten dage vooral met het bankwezen bezighoudt. Maar het idee van te regeren vanuit Jeruzalem had men in de 20ste eeuw toch niet volledig laten vallen. Na de eerste wereldoorlog werd symbolisch aan koning Albert 1 de titel van koning van Jeruzalem aangeboden, maar de Engelsen stelden hun veto. Enkel het standbeeld van Godfried van Bouillon herinnert nog aan de Jeruzalem-ambitie van het Belgische Vorstenhuis.

Het eeuwenoud geheim is m.i. dus een groepering bestaande uit zakenmensen, bankiers, juristen en politici waarbij velen streven naar een wereldregering die zou uitmonden in een totalitaire machtsovername.  het vervangen van een democratie door een oligarchie, waarbij een kleine minderheid de macht bezit.  Het kan allemaal complot-achtig klinken maar durven we eerlijk eens rond ons kijken en zien wat er in verschillende landen aan het plaatsvinden en welke machten hierachter zitten? 

Het is een zeer ingewikkeld kluwen van personen, gebeurtenissen waar het ene blijkbaar niets met het andere te maken heeft. Dit maakt de research naar dergelijke zaken ook zo moeilijk. Je trekt als het ware één blik open en daarin zitten nog eens 10 andere blikken die opengetrokken kunnen worden. Er ontstaat een kluwen. 

Zet dit maar eens op een rij : nieuwe orde/gladio/wapendepot/wapenhandel/politiek/bankwereld/gerecht/adel/koninklijke families/regeringsleiders... alle zaken in de brief wijzen dus in deze richting. men was er in 1400 al mee bezig maar nu ook, tijden veranderen maar bepaalde doelstellingen blijven blijkbaar aanwezig. 

Maar hé, als je echt dieper graaft krijg je die linken wel, en wie weet is er in de buurt van RLC wel een depot te vinden waar de Rechtvaardige Ark Des Verbonds rust... 

Groot op de zerk stonden zij over tomben van prelaten 

En ridders, as en kalk uit gotische tijden 

die van koningen waren, heren, landlieden en laten 

door de eeuwen rumoer, passie, vrees en spijt en 

in koude kelders nu roerloos begraven liggen 

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

@Mfkzt, Geweldige samenvatting welke grotendeels overeenstemt met hetgeen ik hier zelf over heb gelezen. Het ging en gaat nog steeds over de macht over het volk.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Het watermerk is 10 op 12 cm. Bovenaan een kroon. Daaronder ORIGINAL en daaronder CROWN MILL. De kroon verwijst uiteraard naar royaal en niet naar Damen.

Aan wat voelde ik de dreiging? Ik heb ten eerste NIET naar zulke brief gevraagd. Het tijdstip (14 dagen na de publucatie van het ZEER MOEILIJKE boek, waarvan meerdere lezers niet snapten wat ik bedoelde en dat was mijn bedoeling) scheen mij toe dat MEN klaar zat om erop te reageren. Was dat nu zo dringend? In de brief is er sprake van GLADIO en dat waren geen lachers. In België hadden ze een zeer slechte reputatie. De brief begint met Het mysterie van Tervuren . Waarom niet De thesis vaan Stickx of zo. Daarna Bericht voor de vrienden. Maar ik ben geen vriend van Gladio. Er wordt geëindigd met INTERN BERICHT. De informatie is dus niet voor eenieders oor bestemd. Waarom krijg ik het dan?

De ondertekening is M.M. Voor mij betekende deze afkorting MEMENTO MORI (gedenk dat gij zult sterven) hangt krakemikelig  aan mekaar en is NIET terzake. Want de leden van Gladio zouden de informatie reeds kunnen gekend hebben uit ongeveer alle kranten. Het waren geen ezels.

En dan hebben we het bijgevoegd naamkaartje dat op eerste zicht niets te maken heeft met Gladio, Goedertier of Karel. Maar het verwijst toch naar een rechtbank.

Voor mij is de brief een en al bedreiging, maar na 12 jaar ben ik er nogal gerust in. Toch brand ik van verlangen om eindelijk eens het achterste van mijn tong te laten zien in een nieuwe publicatie.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Albert I vertrok van het plateau van Boninne doorheen het Forêt Domaniale de Marche-les-Dames steeds naar de gemakkelijke   rotsen die hij als volleerd alpinist toch  meermaals wenste te beklimmen. (Noteer dat hij op de nabije rotsen van Freyr zich  veel beter had kunnen bekwamen). Het zal wel zo zijn dat hij in Boninne  een vaste stek had waar hij zich bijvoorbeeld kon omkleden of laten ontkleden. Een kasteel of grote hoeve met een mooie kasteelvrouwe of pachteres.

Vanaf vele eeuwen werd deze plaats BEZET o.a. door religieuzen (Dames) en sinds enkele decennia door de commando's.  Hoeft het gezegd dat zulke "instanties" bijzonder geschikt waren en zijn om het Forêt Domaniale de Marche-les-Dames in het OOG te houden. Wat moet er in het oog gehouden worden? 

Daarvoor zou de naam MARCHE kunnen helpen. En marche is een TREDE en meerdere treden vormen een trap. Zat er in het Forêt Domaniale een AVEN (een gat door insijpeling van water dat er in het bos voldoende aanwezig is) geweest zijn. Het water zou dan galerijen gecreërd hebben (zoals in de Aven du Carla ) tot in de MAAS. Er kunnen ontzettend grote grotten gecreëerd zijn, met aangelegde MARCHES.  In deze grot zou er plaats geweest zijn om een en ander te verbergen. De ingang op het plateau werd vast mettertijd verborgen.

Ik kan mij inbeelden dat de kasteelheer of pachter het moe werd en Albert I eens begeleid heeft naar diens rotsen en hem een fatale duw gegeven heeft.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Heeft er iemand informatie over ene Generaal Henry de Frahan met standbeeld naast de kerk in Bohan? Is er een link met de kazerne Panquin?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Bij nader onderzoek betreft het een generaal Josue Henry de la LINDI met een verleden naast Leopold II in Congo. Hij interesseert mij niet. Vergeet dus vorige post.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als RTF formaat tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

Log in om dit te volgen  

×
×
  • Nieuwe aanmaken...