Ga naar inhoud
Log in om dit te volgen  
Seshat

Kapitalisme en wereldheerschappij

Aanbevolen berichten

Nou van dat hele verhaal klopt maar bar weinig Bill. Zie wiki "bombardement Nijmegen". Gewoon 13.00 uur in de middag op 22-2. Als er dan zo'n enorm eskader overkomt en je geeft als seinwachter het luchtalarm, dan WEET je dat ze ook weer terugkomen, en je WEET ook dat het gebruik was om niet-afgeworpen bommen dan alsnog maar elders af te gooien en bent dus extra alert. Maar seinwachter VAN OS  (voornaam onvindbaar) gaf juist het sein veilig net voordat de vliegtuigen weer terugkeerden !?  Maar goed, zijn naam spreekt ook weer boekdelen: Nijmegen opgeteld dus 77 en 88 was H.H. dan wel Heil Hitler natuurlijk. Nou, dan vermenigvuldig maar eens V (ook de 22 van de aanvalsdag) x A x N x O x S en verbaas je wat daar dan uit-ge-reken-d weer uitkomt. Toeval bestaat niet in hun wereld....

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Is het soms een test ??  Sinds de uitbraak van dat Coronavirus vraag ik me dat af. Al enkele jaren geleden was ik namelijk tot de conclusie gekomen dat het voor een bepaalde elitaire groep, de 144.000 die volgens de Bijbel ooit de aarde zullen be-erven, best wel een optie zou kunnen zijn om een allesverwoestend virus op de mensheid los te laten teneinde EINDELIJK die voorspelde Eindtijd en Wereldheerschappij te kunnen bereiken. Ongeveer ELK denkbeeldig pandemisch virus, bacterie, gif sinds mensenheugenis wordt door zowel Amerikaanse als Russische alsook Chinese overheden bewaard en gecultiveerd in geheime laboratoria en militaire faciliteiten. Met de hedendaagse "plak-en-knip" technieken in DNA is het een fluitje van een cent om al die verschrikkelijke virussen (het woord Russen staat er ook al weer in) dusdanig te muteren dat een overlevingskans (zie hoe snel het zich kan verspreiden met al dat op en neer gereis over de wereld) vrijwel NUL is. Behalve, behalve voor die selecte groep dan die kan beschikken over een effectief vaccin. Dus niet geheel ondenkbaar dat dat Coronavirus een nog vrij onschuldige testcase is voor het echte werk dat er nog ooit aan zit te komen. Mensen die niet zouden aarzelen om atoombommen of Agent Orange of mosterdgas te gebruiken en miljoenen een slagveld op te sturen, moeten welhaast ook natte dromen krijgen over dit, vrij simpel te realiseren, Eindtijdscenario....  

Zwarte Dood 2.jpg

Zwarte Dood.jpg

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

En een volgende complot-FEIT dient zich al weer aan. Ben ik even blij dat we in een echte democratie wonen met een transparante overheid die veel waarde hecht aan een faire omgang met de burgers, hun rechten en privacy....

Screenshot_2020-02-29 Geheime zwarte lijst Belastingdienst over 'verdachte' burgers.png

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Je zou er zomaar overheen lezen met al dat Coronanieuws. Maar wat de volstrekt integere advocaat Geert-Jan Knoops te vertellen had in een interview met Volkskrantjournaliste Laura de Jong op 28 feb. 2020 is toch ook redelijk schokkend en ontnuchterend. In dat interview spreekt hij zijn grote zorgen uit over het functioneren van onze eens zo geroemde rechtsstaat: ¨de rechterlijke macht kijkt steds meer weg van de waarheid¨ en zelfs: ¨ik heb weinig vertrouwen meer in onze rechtsstaat¨. Kort samengevat vindt Geert-Jan, uit eigen praktijkervaring dat de laatste faire strohalm waar de burger het van moet hebben steeds dieper wegzakt in een zompig moeras van onrede en onrecht en dat de staat van de rechtsstaat allang niet meer zo recht staat maar sluipenderwijs steeds meer op die van de scheve toren van Pisa begint te lijken. Het mag voor zich spreken dat kwaadwillende overheden en complotsmeders volop garen kunnen spinnen bij een rechterlijke macht die wegkijkt dan wel capituleert. Iets met een hellend vlak en een road of no return.

Screenshot_2020-03-01 ‘De rechterlijke macht kijkt steeds meer weg van de waarheid’.png

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Het valt me op dat Geert-Jan Knoops in zijn reactie ook nog iets anders belangrijks aanstipt namelijk: dat politiek en samenleving niet langer accepteren dat verdachten vrijuit gaan door vormfouten. Met andere woorden: het volk vraagt er zelf om dat rechters anders reageren dan vroeger. 

Dit soort dingen zie je wel vaker in de maatschappij. De bevolking vraagt om iets en moppert vervolgens om de negatieve aspecten van iets dat ze zelf over zich afgeroepen heeft.

Mooi voorbeeld is de discussie over 5G-telecommunicatie. We hebben daar zelf om gevraagd want we willen video's van 2 uur binnen 1 seconde downloaden en we willen dat bedrijven onze internetbestelling binnen 24 uur afleveren. Dan kan alleen met sneller internet van de 5e generatie (5G) in stand worden gehouden. De communicatiewereld is natuurlijk niet te lui geweest om daar op in te springen (want verdien-model). Maar nu schijt men in sommige kringen in de broek van angst vanwege de extra zendmasten en de hogere zend-frequentie van 5G. Kortom we zijn bang voor iets dat we eerst zelf over ons hebben afgeroepen.

Nog even terug naar Geert-Jan Knoops: Hij toont het effect van de veranderende maatschappij aan die immers sinds het ontstaan van de mensheid voortdurend aangepast wordt aan de (al dan niet realistisch) ervaren veranderingen in onze omgeving en leefomstandigheden. Het zien en ervaren van een veranderende levenshouding bij sommige groepen mensen is altijd confronterend. En natuurlijke huilen regeringen mee met de wolven in het bos, want dat houdt ze op het pluche. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Ja, grotendeels mee eens Bill. Kortzichtigheid en egocentrisme troef. Maar nog steeds zit er een groter plan achter alles om de schaapskudde in de gewenste richting te leiden. Neem aangifte doen, zelf meegemaakt dat je gewoon afgescheept wordt terwijl de wet verplicht om altijd een aangifte op te moeten nemen, zelf ook meegemaakt dat "waarheidsvinding" een grote grap is en serieus ontlastend materiaal als onwelgevallig gewoon wordt genegeerd. Recentelijk nog ambtelijk zware misdrijven weggemoffeld onder het kopje "overige". Barbertje moet gewoon hoe dan ook hangen. Steeds minder politiebureaus. Pro-deo-advocaten die men het liefste morgen nog wegbezuinigd. De grote DNA-bank die men van iedereen aan het aanleggen is, voor "onze veiligheid" natuurlijk. En wat te denken van de "sleepwet" die nog niet zo lang geleden is ingevoerd. Een groter plan dus en ook met dat 5G. WAAR is die letter nou uitgerekend HET middelpunt van ?  Juist van het V.M.-logo. Uiteindelijk wil men dus naar 7G = gewoon 77, net als Nederland zelf opgeteld, net als de grote landen de G7 !

GW.14.VRIJMETSELAARSLOGO.png

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Gisteren kwam ik in een docu nog The prince Hall Lodge tegen in Amerika. Die V.M.-loge was dan weer voornamelijk gebaseerd op ¨de Verlichting¨ van negroide Amerikanen en tegen de slavernij. Op een publiciteitsposter van hen ook wel weer een aardig inkijkje in wat hen zoal bezielde en waar men naar streefde. De bovenste traptrede was uiteindelijk toch weer gewoon ¨POWER¨ oftewel Macht. En het mag ook volstrekt duidelijk zijn dat RELIGION juist onlosmakelijk deel uitmaakt van de hele Vrijmetselarij. Sterker nog het IS gewoon religie.

FREEMASON USA.jpg

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Ah Magister, een boeiende materie!  Power in deze context is Kracht. 1 van de 3 pijlers van de vrijmetselarij zijnde Wijsheid, Kracht en Schoonheid. Samen met de 3 kleine lichten (Passer, Winkelhaak en Boek der Heilige wet) vormen zij een belangrijk deel van de symboliek in een werkplaats of loge. 

De claim dat de vrijmetselarij religieus zou zijn is dan weer een boeiend onderwerp! 

Wat is Religie: 1) Eredienst 2) Geloof 3) Geloofsleer 4) Geloofsovertuiging 5) Geloofsstelsel 6) Godsdienst 7) Godsvrucht 😎 Leer 9) Leer van de deugd 10) Vrome levensopvatting... we kunnen stellen dat het een ruim begrip is. 

De reguliere vrijmetselarij biedt heel veel vrijheid aan leden om zelf meningen en ideeën te vormen met betrekking tot zingeving en spiritualiteit. Wel erkent de vrijmetselarij een zekere hogere macht, die echter voor eenieder een andere betekenis kan en mag hebben. Het symbool van de Opperbouwmeester des Heelals (OBDH) kan o.a. geïnterpreteerd worden als God, Allah, YHWH, Tao, Atman of Brahman, Demiurg of het teleologisch principe in de natuur.  Is dat dan religieus? ja en neen. de ene zal ja zeggen de andere zal neen zeggen omdat je eigenlijk kan denken wat je wil.  

De niet-reguliere vrijmetselarij daarentegen heeft het symbool van de Opperbouwmeester des Helaals totaal niet!  hen kan je dan ook al zeker niet religieus noemen. Zij hebben echter ook geen internationale erkenning door de Engelse Grootloge die de regulariteit binnen de Vrijmetselarij bepaalt. 

  • Like 1

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Het verheugt mij Mfkzt dat jij dan deelgenoot mag zijn van een V.M.-genootschap met louter constructieve en sociale inslag en niet zo een als waar bijvoorbeeld Churchill, Roosevelt, Hitler en Napoleon deel van uitmaakten en als gevolg waarvan er toch wel heel veel doden en menselijk leed te betreuren waren. Wellicht dat er eens een internationaal keurmerk kan komen voor "goede" en "foute" V.M.-genootschappen. Dan snapt de rest van de mensheid er ook nog eens wat van. Nu allemaal een pot nat en moeten de goeden onder de kwaden lijden. Jammer toch ?

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Hierop aansluitend: Nagenoeg alle vrijmetselaarsloges hebben het beste met de mensheid voor (zie de reactie van Mfkzt). Echter hebben in het verleden bepaalde lieden misbruik gemaakt van het lidmaatschap van een loge. Denk aan het Italiaanse "Propaganda Due" (P2). In deze loge zaten zowel maffia-bazen als leden van de rechterlijke macht. Binnen de regels van de loge deden ze handjeklap en voorkwamen zo vervolging. Er ontstond een groot schandaal toen het naar buiten kwam. De loge werd opgeheven en er rolden koppen als gevolg van een groot aantal rechtszaken. Het was ook de periode dat bankier Calvi van de Banco Ambrosiano in London vermoord aan een brug tentoon werd gesteld. Deze bank was de bank van het Vaticaan en er werden verbindingen met P2 en de Maffia verondersteld.

Je ziet dus dat helaas ook goede organisaties voor verkeerde doeleinden kunnen worden gebruikt. Dat is ook als zodanig toegegeven door de grootmeester van de Engelse vrijmetselaren. Hij erkende in een interview dat in het verleden wel machtsstructuren (net als bij P2) via de loge werden beïnvloed. Thans is men daar veel alerter op, maar we moeten waakzaam blijven.

Overigens zijn de loges niet meer zo gesloten als voorheen het geval was. De loges bij mij in de omgeving houden inloop- en kennismakingsbijeenkomsten en wie wil kan na ballotage worden toegelaten tot de loge. Afkomst, beroep, inkomen, etniciteit of godsdienst spelen daarbij géén rol.  En voor alle duidelijkheid: zelf ben ik niet bij de loge, maar ik ben wel geïnteresseerd in het gedachtegoed van de vrijmetselaren. 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

"goede organisaties, verkeerde doeleinden", dat is toch iets te kort door de bocht Bill. Na MILJOENEN doden uit naam van V.M.-loges, HAD men toch eens kunnen overwegen om tenminste een naamsverandering door te voeren. Een keer Vrijtimmermannen of Vrijschilders of zo. Of gewoon een Vrijdenkersverband. Neen, alles moet precies zo blijven als het ongeveer in de middeleeuwen was. Ballotage, ook al zoiets, totaal denigrerend, dat zou je eens bij een sportclub of schaakclub moeten hebben...

Verder, hoe kan men zich "vrij" noemen door zich vrij-willig in een organisatie te begeven met een volstrekte (op militaire leest geschoeide) hierarchische structuur en graduaties waardoor de een net iets meer belangrijker is dan een ander !?  Het ALLER-eerste dat ome Adolf deed nadat hij Nederland binnenviel was het direct verbieden en sluiten van alle Nederlandse vrijmetselaarsloges. Dat hij dat als, zijnde zelf een insider en vrijmetselaar, prioriteit 1 zag geeft al aan hoe "onschuldig" en ongevaarlijk hij die voor buitenstaanders volstrekt gemoedelijk lijkende herensocieteiten vond. Niets is wat het lijkt, of moet lijken, in V.M.-land Bill. Masters of disguise, rulers of the world.

DISGUISE.jpg

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Rolling Bill heeft het begrepen... nu Magister nog. Al denk ik dat dit ijdele hoop is.

Hitler vrijmetselaar.... yep... 🥱

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Tja, die Hitler die deed zomaar wat, volslagen idioot die man en die Thule Gesellschaft heeft ook nooit bestaan. Gelukkig was er dan als tegenwicht nog de (wel algemeengoedgekeurde) vrijmetselaar Winston Churchill. Die had nog eens echt verlichte ideeen. Zo wilde hij als minister nog eens 100.000 ¨gedegenereerde¨ mensen verplicht laten steriliseren teneinde het Engelse ras te behoeden voor de zich almaar voortplantende inferieuren. Ook een fervent tegenstander van vrouwenkiesrecht en hij had de welverdiende bijnaam: ¨de Slager van Gallipoli¨. Het inzetten van gifgas tegen wat hij noemde ¨weerspannige Arabieren¨ vond hij ook wel een goed idee. Ja, een ware Grootmeester met visie en compassie dus die Winston.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Magister,

Winston Churchill was een ultra rechtse rakker die bij tijd en wijle lelijke dingen heeft gedaan. Echter ik denk dat dat meer te maken heeft gehad met zijn politieke keuzes en zijn parlementaire achterban dan met zijn lidmaatschap van de loge.

Hetzelfde geldt voor Adolf Hitler die werd aangestuurd door een aantal figuren uit zijn omgeving en die gek genoeg was om zich voor het karretje te laten spannen. Thule moest uiteindelijk uitgroeien tot een soort van riddergemeenschap voor de elite onder de nazi's; een soort van Germaanse godsdienst. De nazi's hebben verschrikkelijke misdaden gepleegd en de wereld in het ongeluk gestort. Echter kan ik daar geen verband zien met de vrijmetselaren hoewel enkele top-nazi's daar wel lid van waren, maar dan denk je toch eerder aan misbruik van de loge (zie Propaganda Due in mijn eerdere commentaren).

Als je denkt aan sturing op wereldheerschappij, dan moet je eerder denken aan de Bilderbergers en het grootkapitaal (en daar zitten uiteraard ook vrijmetselaren bij). Dezen bepalen het toekomstbeeld en de verdeling van de geldstromen over de wereld, en daarmee de verdeling van de macht. Maar dan kom ik weer tot de conclusie dat dat met geld te maken heeft en weinig met de uitgangspunten van de vrijmetselarij die individuele vrijheid voorstaat voor elk mens.

Ik merk dat je de vrijmetselarij als een gesel  voor de wereld ziet. Het staat je uiteraard vrij om zo te denken. Ik kan ook wel voorstellen dat je daar hier en daar bewijzen voor ziet in de machinaties van sommige machthebbers die toevalligerwijze ook bij de loge zijn. Zoals eerder betoogd: Ik zie de vrijmetselarij als een nette groep van eerlijke mensen. Echter met de nadruk op "mensen" en mensen kunnen nu eenmaal fouten en verkeerde keuzes maken of je nu bij de loge bent of niet.

 

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Afgezien dat we dan toch weer terug zijn bij een zeer wenselijk soort van keurmerk, is het mij nou helemaal duidelijk Bill. Vrijmetselarij: een zegen voor de mensheid, niets dan goeds uit voort gekomen. Individuele leden konden daarentegen wel goed fout zijn maar dat valt dan weer niet toe te rekenen aan de perfectie van het vrijmetselarijsteem waar ze ¨toevallig¨ uit voort zijn gekomen. Een beetje hetzelfde idee als dat individuele woonwagenbewoners best wel af en toe flink uit de bocht kunnen vliegen maar dat dat verder niks te maken heeft met alle anderen, laat staan hun cultuur, opvoeding en gemeenschappelijke waarden. Ik zal me eens gaan aanmelden voor de ballotage als het Coronageweld is overgewaaid. Zou mij toch moeten lukken om bij de top van de piramide te komen. Tenslotte ook al ooit drie Dangraden in Taekwon-do en een scheidsrechtersdiploma weten te behalen.

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Nog wat vreemde zaken m.b.t. kapitalisme. Volgens mij worden we weer goed in het pak genaaid. De olieprijzen dalen minstens met eenderde na mislukte KARTEL-poging om de olieproductie te reguleren waarvoor Rusland paste, de prijs aan de pomp daalt hooguit met een paar centen. Redenen: nog voldoende "oude" voorraad, zo lang mogelijk wachten om de klanten mee te laten profiteren (dat is wel anders bij stijgingen, die worden vrijwel meteen omgeslagen) en ONGELOOFLIJK zo'n 20% belasting op de literprijs en dan OOK nog eens zo'n 80% accijns. Er was ooit een tijd dat we zoiets gelegaliseerde diefstal zouden noemen.

Zelfde grappen met onze spaarrente, toen de mensen weinig hadden kon die gewoon fair uitbetaald worden, nu er volop geld rondgepompt wordt moet de rente als het even kan zelfs negatief worden !?   Maar nu klappen de aandelenmarkten in elkaar (en dat gaat nog wel wat erger worden met dat piramidespel) Gevolg miljarden verdwijnen in het grote niets. Gevolg er zou weer grote behoefte moeten komen aan kapitaalinjecties en dus weer een redelijke rente op spaargelden van burgers. Echter.....de Centrale Bank gaat het voor bedrijven NOG iets gunstiger maken om bij hen vrijwel kosteloos geld te lenen. M.a.w. ALLES wordt uit de kast getrokken qua kunstgrepen (van uw belasting- en accijnzengeld nota bene) om toch vooral te zorgen dat u never nooit meer een fatsoenlijk rendement op uw spaartegoeden mag en zult krijgen. Men wil slechts dat u blijft uitgeven en schulden blijft maken. Sparen wordt afgestraft. Het schaap wordt vakkundig geschoren en het schaap zegt alleen maar Behhh en gaat nog maar eens wat hamsteren van zijn laatste centen...

Happy Schaap.jpg

Deel dit bericht


Link naar bericht
Delen op andere sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Gast
Reageer op dit topic...

×   Geplakt als RTF formaat tekst.   Plak in plaats daarvan als platte tekst

  Er zijn maximaal 75 emoji toegestaan.

×   Je link werd automatisch ingevoegd.   Tonen als normale link

×   Je vorige inhoud werd hersteld.   Leeg de tekstverwerker

×   Je kunt afbeeldingen niet direct plakken. Upload of voeg afbeeldingen vanaf een URL in

Log in om dit te volgen  

×
×
  • Nieuwe aanmaken...