BIJZONDERE BESTEMMINGEN

Logo Wereld

VREEMDE VERHALEN

Georgia Guidestones, een oproep om de wereldbevolking uit te roeien?

Georgia Guidestones

Over de Georgia Guidestones worden de wildste verhalen verteld. Er zouden relaties zijn met de Bilderbergroep, de Illuminatie of de nieuwe wereldorde. Is de sinistere tekst die erop staat een dreigement of juist een waarschuwing?

Update: Georgia Guidestones door explosie vernietigd!

Op 7 juli 2022 heeft een explosie de Georgia Guidestones ernstig beschadigd. 

Op 24 mei 2022 heeft de Republikeinse Kadiss Taylor aandacht gevraagd voor het in haar ogen “Satanische” monument. Het vernietigen van dit monument maakte deel uit van haar verkiezingscampagne. Ze noemde het haar “Executive Order 10”, waarin ze beweert dat Corona bedacht is door dezelfde groep die de opdracht tot het maken van de Georgia Guidestones heeft gegeven (The New World Order). In haar ogen is de vaccinatie tegen corona een brutale daad van het ritueel offeren van een groot deel van de mensheid aan satan met als doel de wereldbevolking terug te brengen. 

Of haar uitlatingen de aanleiding zijn voor deze daad van vandalisme, is onbekend. 

In onderstaand artikel kun je alle informatie over de Georgia Guidestones lezen, waaronder de diverse conspiracy theorieën die rond dit document spelen.  

De Georgia Guidestones

Stel dat er een groep mensen bestaat die zich als doel heeft gesteld om het grootste deel van de wereldbevolking uit te roeien. En stel dat deze geheimzinnige groep links en rechts boodschappen verspreidt om ons te informeren over deze plannen, louter en alleen omdat ze genoegen scheppen in het feit dat we er toch niets tegen kunnen doen? En stel dat je één van die boodschappen tegenkomt? Wat zou je doen?

Hedendaags Stonehenge

In het Amerikaanse Georgia heeft een geheimzinnige groep een monument opgericht dat precies lijkt te voldoen aan wat ik hierboven schrijf. Het monument bestaat uit een aantal enorme stenen waarin een boodschap is gegraveerd. Het is een handleiding voor toekomstige leiders en vertelt hoe de aarde bestuurd moet worden. De eerste regel luidt:

Maintain humanity under 500.000.000 in perpetual balance with nature

Handhaaf de mensheid tot onder de 500.000.000 in een tijdloos evenwicht met de natuur

Een oproep tot uitroeien van de mensheid?

Voor veel mensen spreekt hieruit een duister plan om de mensen op aarde uit te roeien tot minder dan een tiende van de bevolking. Dit betekent de dood van meer dan zeven miljard mensen. Vervolgens zal de aarde bevolkt worden met 500.000.000 mensen die de richtlijnen van de Georgia Guidestones moeten naleven. Eén van die richtlijnen is dus dat het aantal mensen op 500.000.000 gehandhaafd moet worden.

In alle opzichten een merkwaardig en duister verhaal dat nader onderzoek vraagt.

Geat Reset

Feiten en fabels over de Great Reset

De Great Reset (Grote Herstart) is een voorstel dat werd gepresenteerd op het World Economic Forum (WEF) van 2020 om de wereldeconomie na de coronacrisis duurzaam op te bouwen. Het voorstel werd gepresenteerd door Prins Charles en Klaus Schwab (voorzitter) onder de titel The Great Reset, Transforming Our World and Building Back Better.

Lees verder »

The Elberton Granite Finishing Company

Deze mysterieuze man spreekt met de toenmalige leidinggevende van The Elberton Granite Finishing Company in het plaatsje Elberton, Joe Fendley.  Christian vertelt het verhaal met zoveel overtuiging dat de aanvankelijk sceptische Fendley besluit om hem het voordeel van de twijfel te geven. De vreemdeling heeft het plan in details  uitgewerkt. Hij heeft het monument op schaal meegenomen en vraagt om een ruwe begroting. Wat zijn de kosten van een dergelijk project?

Fendley noemt een bedrag waarvan hij weet dat het aan de hoge kant is. Zulke grote stenen zijn nog nooit gedolven en het transport ervan is al een probleem op zich. Bovendien hoopt hij de vreemdeling door de hoogte van het bedrag af te schrikken, maar tegelijkertijd wil hij ook de opdracht binnenhalen. Een dergelijk monument zou een geweldige reclame voor de granietfabriek zijn.

De rol van Wyatt C. Martin

De mannen nemen afscheid van elkaar en een half uurtje later meldt R.C. Christian zich bij de plaatselijke bank. Daar spreekt hij met Wyatt C. Martin, de toenmalige president van de bank. Wederom legt Christian uit dat zijn naam een pseudoniem is. Hij vertelt dat hij deze heeft gekozen, omdat hij een goed christen is. De reden van de geheimzinnigheid, legt hij uit, is dat hij uit de discussie wil blijven, die het monument onherroepelijk gaat oproepen. “De stenen moeten voor zichzelf spreken”, zegt hij. “De voor- en tegenstanders moeten met elkaar in gesprek gaan en niet met de bedenkers van het monument”.

Hij vraagt Martin of hij de tussenpersoon wil zijn. Uiteraard is het daarvoor nodig dat Martin weet wat zijn echte identiteit is en de onbekende doet hierbij een beroep op zijn discretie. De deal wordt snel beklonken: Martin wordt de zakenwaarnemer van R.C. Christian en belooft plechtig om zijn ware identiteit nooit te onthullen.

Kort daarna begint men met de bouw van het spraakmakende monument. 

Feiten over de Georgia Guidestones

a. de ligging

De ligging van het monument heeft te maken met de grote granietmijnen van Elberton. De stenen kunnen niet te ver getransporteerd worden. In 1979 zijn er in de buurt drie geschikte locaties te koop en de huidige locatie voldoet het beste. Het ligt boven op een kale heuvel, vlak bij Highway 77.

Guidestones kaart

b. afmetingen

Voor de afmetingen maak ik gebruik van de maten zoals deze door R.C. Christian zijn aangeleverd. Ze zijn gedeeltelijk terug te vinden op de verklarende steen die je bij de Georgia Guidestones aantreft. Overigens worden daar alleen de volledige maten van de overkappende steen en de fundamenten gegeven. Bij de overige stenen wordt alleen de hoogte vermeld. 

Ik heb de afmetingen aangevuld met gegevens uit een boekwerkje dat uitgegeven is door de granietfabriek zelf. Het stamt uit 1981 en de titel is: Let These be Guidstones to an Age of Reason (Laat dit Richtlijnen op Steen zijn naar een Tijdperk van Rede). Dit boekje is te downloaden bij Scribd.

Bestand met afmetingen: Afmetingen Georgia guidestones.pdf

Guidestones Boek

Over Scribd: Scribd is een site met miljoenen Engelse (en enkele duizenden Nederlandse) titels met documenten en (audio)boeken. Als je je via deze link aanmeldt, krijg je twee maanden gratis toegang (normaal krijg je één maand gratis toegang). Je kunt Scribd in die periode uitproberen en direct opzeggen als het je niet bevalt. 

Ik vind de combinatie van (audio)boeken en documenten ideaal en heb voor mijn onderzoeken al heel wat interessante achtergrondinformatie gevonden. In principe kan iedereen materiaal uploaden en daarmee is het een interessante database met materiaal dat niet overal verkrijgbaar is.

scribd logo horiz small

c. Oriëntatie

De vier stenen zijn zo gericht dat ze de grenzen van de maanstilstand aangeven. Eén keer in de 18,6 jaar bereikt de maan een maanstilstand. Dit is het hoogste punt dat de maanwende kan hebben. Ik ben geen astronoom en als iemand mij hierop wil corrigeren, dan graag in een opmerking op het forum. Volgens mij werkt het als volgt: het lijkt alsof de maan een slingerbeweging maakt. Eén keer per 18,6 jaar lijkt ze even stil te staan voordat ze de beweging terug maakt. Dat moment van schijnbare stilstand wordt de maanstilstand genoemd.

Door een gat in de centrale steen kun je ‘s nachts de poolster zien. De poolster is altijd op dezelfde plaats aan de hemel te vinden.

In dezelfde steen is een gleuf die gericht is op de zonnewende en de equinox. De zonnewende heeft te maken met de positie van de zon op de langste of kortste dag. De equinox geeft het moment aan waarop dag en nacht even lang zijn. Deze gleuf volgt dus de baan van de zon gedurende het jaar.

Een gat in de deksteen geeft op een van de stenen het middaguur (noen) aan. Aan de hand van de positie waarop de zon op één van de stenen valt, kan men de datum vaststellen. Dit is vergelijkbaar met een gnomon, die men soms ook in kerken aantreft (bijv. de Saint Sulpice in Parijs).

Het verhaal gaat dat de astronomische specificaties voor de Georgia Guidestones zo complex waren dat er een astronoom voor is ingehuurd. Toch vallen de resultaten tegen. Er zijn astronomen die zeggen dat de precisie van de guidestones niets voorstelt in vergelijking met de manier waarop Stonehenge is georiënteerd op de zon en de maan. Ik neem dat graag voor kennisgeving aan.

Wat is de boodschap van de Georgia Guidestones?

Tekst Georgia Guidestones
Dina Eric, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Wat de Guidestones bijzonder maken zijn de tien richtlijnen die erop staan. Volgens sommigen zijn het de geboden van de duivel en volgens anderen zijn het waarschuwingen aan de mensheid, omdat wij de aarde aan het uitputten zijn. Hieronder een foto van de richtlijnen met de Nederlandse vertaling.

De richtlijnen

  • Handhaaf de mensheid tot onder de 500.000.000 in een tijdloos evenwicht met de natuur.
  • Ga wijs om met de reproductie (voortplanting) en verbeter zo de gezondheid en diversiteit van de mensen.
  • Verenig de mensheid met een nieuwe levende taal.
  • Beheers passie, geloof en traditie met een gematigde redelijkheid.
  • Bescherm mensen en landen met eerlijke wetten en rechtvaardige rechtbanken.
  • Laat alle naties hun geschillen zelf regelen en laat onderlinge onenigheden oplossen door een wereldrechtbank.
  • Vermijd onbelangrijke regels en overbodige overheden.
  • Weeg persoonlijke rechten af tegen sociale plichten.
  • Beloon waarheid schoonheid liefde en zoek harmonie met het oneindige.
  • Wees geen kanker op de aarde, geef natuur de ruimte, geef natuur de ruimte.

De richtlijnen zijn in acht talen geschreven. Beginnend in het noorden en met de klok mee staan de geboden in het Engels, Spaans, Swahili, Hindi, Hebreeuws, Arabisch, Chinees en Russisch. Op deze manier staan Engels en Russisch precies tegenover elkaar.

Op de deksteen staat een korter bericht. In Egyptische hiërogliefen, Babylonisch, klassiek Grieks en in het Sanskriet staat: Laat dit richtlijnen zijn voor een tijdperk van redelijkheid (Let these be guidestones to an age of reason).

Op de verklarende steen staan de afmetingen en andere bijzonderheden over het monument vermeld. Er is ook sprake van de vermelding van een tijdcapsule, die onder deze steen begraven zou liggen. Omdat een datum voor de plaatsing van de capsule ontbreekt, neemt men aan dat deze nooit is geplaatst.

Ook is te lezen dat R.C. Christian een pseudonym is. Daarbij is het woord pseudoniem verkeerd gespeld (pseudonyn). 

Conspiracy theorieën

a. Relatie met de Bilderberggroep en the New World Order

Vanaf de oprichting hebben de stenen te maken met conspiracy theorieën. De belangrijkste theorie heeft te maken met de Nieuwe Wereld Orde. Alhoewel dit nooit is bewezen zou R.C. Christian hier lid van zijn geweest. 

The New World Order speelt een rol in veel samenzweringstheorieën en in dit geval zijn de Georgia Guidestones een bewijs dat deze orde de wereldbevolking voor meer dan 90% wil uitroeien. De groep die overblijft is een wereldwijde groep van elitaire en machtige mensen. 

Termen die hiermee worden geassocieerd zijn de Illuminatie en de Bilderberggroep. Maar eerlijk gezegd kun je ongeveer alles onder de nieuwe wereldorde scharen: satanisme, paganisme, skulls and bondes, maar ook mensen als Bill Gates, de Kennedy’s, de Rockefellers etc.

De Nieuwe Wereldorde

Als je werkelijk wilt lezen hoe de wereld op dit moment wordt bedreigd, is dit boek een absolute aanrader. Volgens de schrijver komt de Chinese wereldorde er aan.

Op zich is die veronderstelling niet zo vreemd. Het machtsvacuüm in Amerika en de verdeeldheid van Europa opent de deuren voor een Chinese wereldorde.

Geen conspiracy, maar harde feiten!

b. Het World Economic Forum, the Great Reset en Build Back Better

In Feiten en Fabels over de Great Reset leg ik uit wat met Great Reset wordt bedoeld en hoe het tot stand is gekomen. In het kort komt het erop neer dat de coronacrisis wordt gebruikt om een aantal van onze voorzieningen totaal opnieuw op te bouwen. Het is een initiatief van het World Economic Forum (WEF), een groep rijke multinationals die zich zorgen maken over sociale issues. 

Net als de richtlijnen op de Georgia Guidestones lijkt het uitgangspunt zorg voor de aarde en de mensheid. Maar hoe onbaatzuchtig is deze groep daadwerkelijk? De meeste literatuur over dit onderwerp is Engelstalig en één boek wil ik in dit kader aanraden omdat het een antwoord vormt op de bemoeienissen van hogerhand. De Nederlandse Prof. dr. Bob de Wit is hoogleraar Strategisch Leiderschap aan Nyenrode Business Universiteit en oprichter van Strategy Works, een Rotterdams adviesbureau dat al ruim 20 jaar actief is in strategie ontwikkeling. In zijn boek schetst hij de ontwikkelingen van deze tijd en wat er nodig is om gezamenlijk een betere maatschappij te creëren.  

Zijn boek, Society 4.0,  is absoluut leeswaardig voor iedereen die zich zorgen maakt, maar niet direct de conspiracyhoek in wil duiken. 

c. Relatie met de Rozenkruisers

Een andere theorie heeft te maken met de naam R.C. Christian. Deze zou een verwijzing zijn naar Christian Rosenkreuz (R.C. als verwijzing naar Rose Cross). Christian Rozenkreuz, ook een pseudoniem, zou dit geheime genootschap rond 1612 hebben opgericht. Eerlijk gezegd was dat ook mijn eerste gedachte, toen ik die naam las. De Rozenkruisers verspreidden in de 17e eeuw ook een geheimzinnig manifest met richtlijnen. 

Veel complotdenkers vegen de Rozenkruisers samen met de Vrijmetselaars op de geheimzinnige hoop van occulte genootschappen. Natuurlijk denken de conspiracydenkers in deze theorie ook aan een massale uitroeiing van de wereldbevolking, gevolgd door een strak regime onder leiding van een in hun ogen sinister genootschap. In die zin passen de voorschriften op de Georgia Guidestones precies in dit plaatje.

d. Boodschap van de antichrist

Met name door fundamentalistische christenen klinkt regelmatig de oproep om dit duivelse monument te vernietigen. De tien richtlijnen zijn volgens hen de tien geboden van de duivel

Alleen al de zin over leven in harmonie met het oneindige is voor deze groep een duidelijk bewijs van de bemoeienis van de antichrist. Maar ook de richtlijn die over de geboortebeperking gaat, is voor fundamentalistische christenen verdacht. 

In 2008 is het monument behoorlijk beschadigd door een fundamentalistische groepering en vanaf die tijd wordt het monument bewaakt met videocamera’s.

Georgia Guidestones boek
Het meest complete E-boek over de Georgia Guidestones (Engelstalig)

Common sense renewed

In mijn optiek zijn deze theorieën over de Georgia Guidestones kortzichtig. Ze getuigen niet van een echt onderzoek naar de motieven van de groep waartoe R.C. Christian behoort.

R.C. Christian publiceerde in 1980 een boekwerkje, Common sense renewed, waarin hij de richtlijnen uitlegt. Er zijn slechts 100 exemplaren van dit boekwerkje gedrukt en één ervan circuleert op internet. Je kunt het hier downloaden.

Geboortebeperking als sleutel tegen overbevolking

groei wereldbevolking

Hij raadt in dit boekwerkje aan om vooral aan geboortebeperking te doen, zoals in China. De snelheid waarmee de bevolking toeneemt, trekt volgens hem een enorme wissel op de aarde. Nu is de vergelijking met China in mijn ogen pijnlijk, omdat het hier gaat over een verregaande bemoeienis van de overheid.  

Ook de andere richtlijnen zijn misschien wel idealistisch, maar niet altijd praktisch. De rode draad in zijn boekje is dat mensen zich moeten laten aansturen door hun verstand. We hebben niet voor niets het vermogen om te denken, maar wat we volgens Christian met onze aarde doen is verre van redelijk.

Inferno

Langdon is in bezit van een reeks verontrustende codes, gecreëerd door een briljante wetenschapper; een genie dat geobsedeerd is door het einde van de wereld en het duistere meesterwerk Inferno van Dante Alighieri.

Met veel informatie over de toename van de wereldbevolking!

Georgia Guidestones en de jaren zeventig

Ik denk dat we de richtlijnen als tijdsbeeld moeten lezen. Het monument stamt uit 1979/1980. Als je terugdenkt aan de jaren zeventig dan hebben we het over de oliecrisis, een enorme inflatie en stagnatie van de economie. 

We zitten midden in de koude oorlog. Het terrorisme grijpt om zich heen. De Rote Armee Fraktion of Bader Meinhof Groep was verantwoordelijk voor talrijke bankovervallen en bomaanslagen. In 1972 vond een gijzeldrama plaats bij de Olympische Spelen in München. Het was ook de tijd van de vliegtuigkapingen en Nederland wordt twee keer geconfronteerd met een treinkaping

In Amerika hadden we ook nog het Watergateschandaal.

Waarschuwingen van de Club van Rome

Het was ook de periode van de Club van Rome. Dit is een organisatie van onderzoekers, technocraten en zakenmannen die in 1972 het rapport Grenzen aan de groei naar buiten brachten. Zij voorspelden dat als de westerse wereld in hetzelfde tempo blijft consumeren, de rek er binnen honderd jaar uit is. De samenvattende conclusie van de Club van Rome was:

“De mensheid kan niet blijven doorgaan zich met toenemende snelheid te vermenigvuldigen en materiële vooruitgang als hoofddoel te beschouwen, zonder daarbij in moeilijkheden te komen. (…) Dat betekent dat we de keuze hebben tussen nieuwe doelstellingen zoeken teneinde onze toekomst in eigen handen te nemen, of ons onderwerpen aan de onvermijdelijk wredere gevolgen van ongecontroleerde groei.”

Als we niet ingrijpen, ontstaat binnen vijftig jaar de chaos, de catastrofe, de door de technologische geïndustrialiseerde vooruitgangsmaatschappijen zelfgegenereerde Endlösung voor de mensheid.

Je kunt je voorstellen dat een dergelijk rapport de mensheid van toen ongerust maakte.

Tijd om ons verstand te laten spreken (age of reason)

In mijn optiek borduren de bedenkers van de Georgia Guidestones hierop voort. Als die onafwendbare ramp plaats zal vinden, hebben de mensen richtlijnen nodig voor de wederopbouw. Voor R.C. Christian zou een tijdperk van verstand de plaats moeten innemen van het egocentrische en consumptieve denken van de jaren zeventig. Hij wil niet dat de geschiedenis zich herhaalt en laat het monument bouwen als waarschuwing voor de overlevenden van een over onszelf afgeroepen ramp.

Epiloog: Herbert H. Kersten

In de film DARK CLOUDS OVER ELBERTON: The True Story of the Georgia Guidestones wordt de identiteit van R.C. Christian aan de hand van de correspondentie met Wyatt C. Martin onthuld. 

De opdrachtgever zou H.H. Kersten zijn uit Fort Dodge. Kersten is een oud-Duits/Nederlandse woord en kan vertaald worden met Christen (Christian). Hij is in 2005 overleden. 

Herbert Kersten
Bron: https://www.newspapers.com/clip/16057610/the_des_moines_register/

Epiloog 2: de coronacrisis

Het is 2020, het jaar van de coronacrisis. Veel mensen geloven dat het virus door mensen is gemaakt en bedoeld is om de wereldbevolking voor een groot deel uit te roeien. Net als in de jaren zeventig wordt de aarde ondergedompeld in een periode van angst.

Volgens veel mensen is dit de periode waarop de Nieuwe Wereld Orde de macht zal grijpen. In Amerika zie je hoe mensen zich bewapenen. De crisis wordt gebruikt door de overheid om wetten in te voeren die ons beperken in onze vrijheid. Een verplichte vaccinatie ligt op de loer en wie weet wat men ons in zal spuiten. 

Update 2022: Inmiddels geloven grote groepen dat de vaccinatie tegen corona het middel is om de wereld beperking in te perken. De vaccinatie is het moordwapen. Deze theorie wordt vooral gepopulariseerd door rechts-extremistische groepen, die hun aanhangers voeren met angstaanjagende verhalen over een verregaande controle van de overheden. 

 

Geef de natuur de ruimte

De coronacrisis heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe wij de aarde aan het uitwonen zijn. We hebben gezien, gehoord en ook geroken wat het betekent als we de industrie stop zetten en minder gebruik maken van vervuilende auto’s en vliegtuigen. Even werden we wakker. Even waren we getuige van het herstellend vermogen van de natuur. Even konden we ervaren wat het betekent als we gehoor geven aan de laatste oproep van de Georgia Guidestones “Geef natuur de ruimte!”.

Periode van waanzin

Het leven wordt weer opgepakt en als mens pakken we onze verworvenheden snel terug. Nog even en we kijken op deze periode terug als een periode van waanzin. Hoe weinig van ons zijn tot het blijvende besef gekomen dat we niet uitgeroeid zullen worden door een geheimzinnige organisatie, maar dat we zelf verantwoordelijk zijn voor onze uitroeiing.

Prime Directive

We kunnen niet doorgaan met het uitputten van de aarde en het vervuilen van de omgeving waarin we leven. Dát is de boodschap van de club van Rome en dat is ook de boodschap van de Georgia Guidestones. Misschien moeten we de Georgia Guidestones vergelijken met de Prime Directive van Startrek. Het zijn regels om stand te houden in een wereld die steeds waanzinniger wordt. Een wereld, waar redelijkheid en verstand al lang de boventoon niet meer voert.

Het coronavirus stortte zich onverwacht op de wereld en in de meeste landen werd de bevolking verboden het huis te verlaten. Hoe reageerden ‘opgesloten’ mensen op deze situatie? 

Henk Rijks, Roeland Stekelenburg en Tijs Koelemeijer verdiepen zich al enige tijd in hoe te leven en overleven in tijden van crisis, en stelden deze handige gids samen met tips om het hoofd koel te houden.

Geat Reset

Feiten en fabels over de Great Reset

De Great Reset (Grote Herstart) is een voorstel dat werd gepresenteerd op het World Economic Forum (WEF) van 2020 om de wereldeconomie na de coronacrisis duurzaam op te bouwen. Het voorstel werd gepresenteerd door Prins Charles en Klaus Schwab (voorzitter) onder de titel The Great Reset, Transforming Our World and Building Back Better.

Lees verder »

Even voorstellen

Profielfoto Christine

Mijn naam is Christine en ik ben gek op mysteries en vreemde verhalen! 

Ik bezoek graag bijzondere plekken en probeer er zoveel mogelijk over te lezen. Wat ik ontdek, deel ik op deze website. Graag nodig ik je uit om lid te worden van ons forum. Daar bespreken we wat ons bezighoudt over het mysterieuze en onverklaarbare.

RecenteBerichten

Inhoudsopgave