BIJZONDERE BESTEMMINGEN

Logo Wereld

VREEMDE VERHALEN

Worden we écht geregeerd door reptilians? The Lizard People conspiracy

geregeerd door reptielen

En opeens is er de Nederlandse Thierry Baudet die in een podcast van Geopolitics and Empire beweert dat hij gelooft dat we worden geregeerd door reptielen (bron: Geopolitics & Empires). 

Een opvallende uitspraak voor een politicus en het is dan ook de moeite waard om ons af te vragen wat de achtergrond van deze uitspraak is. Daarbij heb ik eerst de hele podcast beluisterd om te onderzoeken of ik mij zou kunnen verplaatsen in de denkwereld van Baudet.

 

Worden we geregeerd door reptielen?

Volgens complotdenkers bestaat er een geheime wereldmacht (New World Order) die de financiële systemen, de regeringen en de media beheerst. Baudet gelooft dat deze groep afstamt van buitenaardse wezens, de zogenaamde reptilians.

In het kort komt het hierop neer:

 • Er is een wereldorde die de feitelijke macht in handen heeft. Zij manipuleert de presidenten en andere hooggeplaatsten, zonder dat deze het zelf in de gaten hebben.
 • Leden van die wereldorde zijn in feite reptielen. Af en toe veranderen ze van vorm. Met name als ze angstig of kwaad zijn kunnen ze hun ware aard nauwelijks verhullen. Dit is vooral te zien aan de ogen van deze wezens.
 • Deze reptielen werden in het oude Sumerië beschouwd als goden (Anunnaki). Ze hebben de mensen geschapen om hen te dienen als slaven.
 • De mensen ontworstelen zich regelmatig aan deze rol en moeten dan weer aan banden worden gelegd. De reptielen deinzen er niet voor terug om grote delen van de mensheid uit te roeien als dit nodig is. 

Een geheime wereldorde die de macht in handen heeft

Ongeveer 25% van de mensen gelooft dat er sprake is van een wereldomspannend plan van politici, instellingen, en banken die de wereldmacht naar zich toe willen trekken. Dit wordt de Nieuwe Wereldorde genoemd.

Het lastige van de term ‘Nieuwe Wereldorde’ is dat deze de afgelopen decennia ook is gebruikt voor het wereldwijde herstel na twee wereldoorlogen, financiële crisissen, terroristische aanslagen en de laatste paar jaar ook van Corona. Deze wereldorde zou een vreedzame en duurzame wereld willen creëren, door samen te werken op alle gebieden.

Om dit te realiseren, zijn allerlei bondgenootschappen opgericht zoals de NAVO, de WHO, de IMF, WEF etc. Deze organisaties van specialisten moeten regeringen adviseren, maar worden door complotdenkers met wantrouwen bekeken. Deze instanties zijn immers niet democratisch gekozen en worden niet of nauwelijks gecontroleerd.

Complotdenkers geloven dan ook dat deze instellingen regeringen van adviezen voorzien die goed in het straatje passen van het handjevol mensen die werkelijk aan de touwtjes trekt.

 

dreamstime xs 213923490 Klein
Foto: dreamstime

Wat zijn argumenten die pleiten voor een geheime wereldmacht?

1. Er is een extreem verschil tussen het vermogen van de rijksten en machtigsten van de aarde en het overige deel van de mensen.

De acht rijkste mensen ter wereld – allemaal mannen – bezitten evenveel als de armste helft van de gehele wereldbevolking. Een jaar eerder waren dit nog 62 mensen. Dit is op zijn zachtst gezegd verontrustend. De lijst van de rijksten van de aarden kun je vinden op Forbes. Als je het lijstje bestudeert, zie je dat het vermogen van deze mensen in 2021 en 2022 een groeispurt maakte. Zo zag Elon Musk zijn vermogen toenemen van 24,6 miljard in 2020 naar 219 miljard in 2022. 

De 8 rijkste mensen zijn:

   20182019202020212022
1Elon MuskTesla, SpaceX19,922,324,6151219
2Jeff BezosAmazon112131113177171
3Bernard ArnaultMode en cosmetica (LVMH)727676150158
4Bill GatesMicrosoft9096,598124129
5Warren BuffettInvesteerder (Berkhire Hathaway)8482,567,596118
6Larry PageGoogle48,850,850,991,5111
7Serey BrinGoogle47,549,849,189107
8Larry EllisonOracle58,562,55993106
Rijksten ter wereld
2. De machtigsten en rijksten ter wereld komen regelmatig samen in geheimzinnige groepen om met elkaar over de toekomst te spreken

De Bilderberggroep is een voorbeeld van een dergelijke organisatie. De eerste Bilderbergbijeenkomst was een conferentie die in 1954 in het Bilderberg Hotel in Oosterbeek, Nederland werd gehouden op initiatief van prins Bernhard.

Sindsdien is de bijeenkomst elk jaar op verschillende plaatsen in de wereld gehouden. De meest invloedrijke mensen in de wereld ontmoeten elkaar om te praten over de toekomst, de economie, wereldwijde veiligheid en andere belangrijke zaken.

Veel complotdenkers geloven dat men hier spreekt over een totalitaire heerschappij en dat organisaties als de WHO, de EU, de NAVO en de Verenigde Naties de eerste resultaten zijn om dit te realiseren.

 

dreamstime xs 218876783 Klein

Overigens is het niet zo dat de rijksten ter wereld deel uitmaken van de Bilderberg groep. Van de allerrijksten zijn alleen Bill Gates en Jeff Bezos op een Bilderberg conferentie geweest en in 2022 was helemaal niemand van deze lijst aanwezig. De rijksten ter wereld horen nu bij het WEF (World Economic Forum), de groep die verantwoordelijk is voor “The Great Reset“. De Great Reset (Grote Herstart) is een voorstel dat werd gepresenteerd op het World Economic Forum (WEF) van 2020 om de wereldeconomie na de coronacrisis duurzaam op te bouwen. 

3. De machtigsten der aarde gebruiken wanorde en chaos om hun systemen uit te testen en verder uit te bouwen

Keer op keer worden er crisissen uitgelokt om een nieuw controlesysteem te introduceren.

Denk aan de aanslag op de Twin Towers die veel vrijheid aan banden heeft gelegd. Corona heeft geleid tot een digitaal paspoort, waarmee uitgelezen kan worden tot welke ‘groep’ je behoort en waarmee je al dan niet toegang kon krijgen tot bepaalde voorzieningen. Een klimaatcrisis leidt tot stikstofmaatregelen, die weer invloed hebben op de bouw, industrie en ons voedsel. 

De meeste mensen voeren klakkeloos uit wat er door de machthebbers wordt bedacht. Ze laten zich vaccineren en laten zich digitaal volledig door de overheid controleren. Het zijn slaven en worden op internet SHEEPLE genoemd. 

sheeple sheep

Dit alles is ondergebracht in een machtspiramide, die voor zich spreekt.

Omdat ik niet zeker weet of de afbeelding van deze piramide rechtenvrij is, kun je er hier een plaatje van bekijken en downloaden voor eigen gebruik.

 

Argumenten die tegen een geheime wereldmacht pleiten

1. Niet alle machthebbers hebben slechte bedoelingen

Complotverhalen zijn zo oud als de geschiedenis. Omdat veel rijke en machtige mensen misbruik maken van hun positie, zijn er altijd wel tegenmachten. Het is echter de vraag of dit wantrouwen terecht is. 

In onze tijd zou het zomaar mogelijk zijn dat de rijkste mensen op aarde hun invloed echt willen uitoefenen om oorlogen te voorkomen, om grondstoffen eerlijker te verdelen en om de aarde leefbaarder te maken. 

2. Een complotdenker combineert losstaande verhalen, die vaak niets met elkaar te maken hebben, om één wereldwijd complot aan de orde te stellen.

Complotdenkers dienen een goed doel. Vaak zijn het mensen die op zoek gaan naar de waarheid achter een verhaal, waardoor misstanden aan de kaak worden gesteld:

 • Het is goed dat de integriteit van de farmaceutische industrie wordt aangekaart.
 • Het is goed om overheden kritisch te volgen. We zien dat er genoeg misgaat!
 • Het is goed om de gezondheidseffecten van nieuwe technische ontwikkelingen (zoals de invoering van G5) te onderzoeken.
 • Het is goed dat we de energiebedrijven veroordelen als ze te veel geld verdienen, terwijl veel mensen de gasprijzen niet meer kunnen betalen.
 • Het is goed dat we voorzichtig omgaan met vaccinaties en de zelfbeschikking van ons eigen lichaam bewaken.
 • Het is goed als grote vervuilers worden aangepakt.
 • Het is goed als we voor onze vrije meningsuiting strijden.
 • Het is goed als we gebeurtenissen als 9/11 en de Bijlmerramp onderzoeken.
 • Etc.

Aanslag Twin Towers

Complot of niet?

9/11 Waar was Norad?

Waarom het defensie commando faalde

Maar niet al deze complottheorieën zijn per definitie terug te herleiden naar één groot wereldwijd complot.
Soms wil men domme fouten verbergen. Soms is er sprake van crimineel gedrag en een andere keer is het misschien wel een gigantisch misverstand. Als je echter alles probeert te herleiden naar één samenhangend en wereldwijd complot, kan dat de echte waarheidsvinding juist in de weg staan.

 

3. Er is alleen indirect bewijs voor een geheime wereldorde

Het idee dat er achter de presidenten van Amerika en andere wereldleiders een kleine groep échte machthebbers bestaat, is geen bewezen feit. 

In de afgelopen twintig jaar is er veel veranderd. Er zijn nieuwe rijken ontstaan en de machtige mensen van twintig jaar geleden, staan zeker niet meer boven aan het lijstje van de rijkste en machtigste mensen van dit moment. Het is zelfs de vraag of die oudere groep nog steeds zoveel invloed heeft. 

Wat regeringen misschien wel aangerekend zou kunnen worden, is het gemak waarmee ze de adviezen van de WHO, WEF, NAVO etc. opvolgen. We kunnen inmiddels meerdere situaties aanwijzen, waarbij er sprake was van onjuiste adviezen met verregaande gevolgen (bijv. de invasie van Irak in 2003, waarbij ervan uitgegaan werd dat Sadam Housein wapens had waarmee hij hele werelddelen kon uitroeien (weapons of mass destruction)).

 

Waarom geloven sommige complotdenkers dat de werkelijke machthebbers reptilians zijn?

Het idee van de reptilians is in de jaren negentig gepopulariseerd door de Engelse schrijver David Icke. Hij hoorde van verschillende mensen dat zij machthebbers hadden zien veranderen in hagedissen. Vaak hadden de veranderingen alleen betrekking op de ogen. De pupillen konden bij extreme woede of angst veranderen in verticale spleetjes; het werden de ogen van een reptiel.

Hij publiceerde hierover in een boek uit 1999 The Biggest Secret. De reptielen waren lange, bloed drinkende, vorm veranderende reptielachtige menselijke wezens uit het Alpha Draconis sterrensysteem, die zich tegenwoordig ondergronds schuilhouden. Ze vormen de kracht achter een wereldwijde samenzwering tegen de mensheid.

Icke beweert dat de meeste historische en hedendaagse wereldleiders verwant zijn aan deze reptielachtigen, waaronder de Merovingische dynastie, de Rothschilds, de familie Bush en de Britse koninklijke familie.

 

David Icke
David Icke

Argumenten pro reptilians

1. Getuigen hebben het gezien!

In de jaren negentig lag vooral het Britse koningshuis onder vuur. 
Onderstaande foto, gemaakt tijdens een polomatch die door Elizabeth werd bezocht, zou laten zien dat de koningin haar hagedissenogen niet kon bedwingen. (Toegegeven, het is een vreemd gezicht, maar de koningin had waarschijnlijk een Subconjunctivale bloeding).

Icke wist ook dat Kissinger, Bob Hope, de Clintons en George W. Bush tot de hagedis-mensen hoorden. Met elkaar zaten ze achter de moord op JFK, de dood van prinses Diana en de aanslag van 9/11.

Al deze figuren drinken mensenbloed (liefst van kinderen), waardoor ze in staat zijn als mens door het leven te gaan. 

 

2. Mensen kunnen de gedaante van een dier aannemen

David Icke verwijst in dit verband naar de sjamanen die de gedaante van een dier kunnen aannemen. 

“Wat zich niet in deze realiteit afspeelt, kan zich natuurlijk wel in een andere realiteit afspelen”, aldus David Icke, toen hij gevraagd werd het fenomeen shapeshifting uit te leggen. 

 

annunaki
3. De reptilians worden al genoemd in oude Babylonische geschriften

In dit verband worden de Anunnaki genoemd. De Anunnaki was een groep buitenaardse ‘kolonisten’ uit het stelsel ‘Draco’, die de aarde bewoonde tijdens de oude Sumerische beschaving. De naam Anunnaki betekent “zij die uit de hemel kwamen”. Ze worden afgebeeld als mensen met een vogel- of reptielenkop.

Deze Anunnaki hebben mensen geschapen met de bedoeling om hen als slaven te gebruiken. De Sumerische kleitabletten beschrijven hoe de Anunnaki de mensen uit klei creëerden en er vervolgens leven in bliezen. De tabletten vertellen ook hoe de Anunnaki ontevreden waren over de mensen en besloten om de aarde te laten overstromen, een verhaal dat overeenkomt met de zondvloed uit het Oude Testament.

Het zijn deze buitenaardse ‘goden’ die nog steeds aan de touwtjes trekken.

 

Argumenten contra reptilians

Ik vind het idee van reptilians en shapeshifters zo vergezocht, dat ik bijna geen argumenten kan bedenken om het tegen te spreken. Misschien iets meer over David Icke…

Zijn theorie dat er een kleine groep mensen is die de wereld overheersen, spreekt veel mensen aan. Daarbij wijst hij naar een kleine groep machtige joodse zionisten. Of dit hem een Jodenhater of een holocaustontkenner maakt, betwijfel ik, maar ik weet het eerlijk gezegd niet. 

Met zijn theorieën heeft hij miljoenen verdiend. Hij voelt zich onderdrukt door de regeringen die hem het spreken beletten. Hij krijgt geen visum meer voor Australië en krijgt ook geen spreekrecht in Nederland (of een ander Europees land).  

Ik ben geen fan van Icke, maar ik vind het een slechte zaak om mensen de mond te snoeren. Zoals ik al eerder zei, de wereld heeft kritische denkers nodig. Bovendien wil ik zelf beslissen of ik naar hem wil luisteren of niet; niemand heeft het recht dit voor mij te beslissen. Hem het recht op spreken ontzeggen is het domste wat je kunt doen. 

 

totalitair systeem

Het hoort bij een totalitair regime (zoals in Rusland en China) om de vrijheid van meningsuiting te beperken. Een democratische overheid moet alleen ingrijpen als iemand anderen tot geweld aanzet. Daar zijn wetten voor.

Dat gezegd hebbende, denk ik dat zijn theorie over bloeddorstige shapeshifters erg ver gaat. Door namen te verbinden aan deze zogenaamde reptilians, zaait Icke haat. Er zijn getroebleerde zielen die zijn idee gebruiken om het recht in eigen hand te nemen en een zinloze heksenjacht ontketenen. Icke zou hiervoor zijn verantwoordelijkheid moeten nemen.

Dat geldt eigenlijk ook voor een politicus als Baudet. De dag na het interview verklaarde Baudet dat we zijn geloof in reptielen niet zo letterlijk moesten nemen, maar iedereen die bekend is met het idee van David Icke begrijpt dat dit onzin is; Baudet gelooft écht dat de machtigste leiders op aarde buitenaardse reptielen zijn.

 

De rest van de podcast

Baudet kreeg een spreekverbod van één week. Niet om de dingen die hij beweert, maar omdat hij zich niet houdt aan de wet. In Nederland zijn politici verplicht hun neveninkomsten op te geven. Op die manier kan men controleren of een parlementariër onafhankelijk is en geen extra inkomsten ontvangt uit een “onbetrouwbare” bron. 

Omdat Baudet zich openlijk pro Rusland uitspreekt, is het niet zo gek dat men wil controleren of hij geen geld ontvangt uit de Russische staatskas, maar Baudet wil niets hebben van die bemoeizucht. Men moet hem gewoon geloven als hij zegt dat dit niet het geval is. Voor hem gelden blijkbaar andere regels dan voor de rest van de parlementariërs. 

Baudet is in de betreffende podcast intelligent, eigenzinnig en op sommige momenten zelfs grappig. Verder is hij ongelooflijk arrogant. Hij weet alles beter en noemt zijn opponenten (de Nederlandse politici) zo stom dat het eigenlijk niet de moeite waard is om het gesprek met ze aan te gaan. 

 

Zijn plannen om de globalisatie te bestrijden met een wereldwijd netwerk van complotdenkers vind ik ronduit angstaanjagend. Als ik kijk naar al het geweld en alle beschuldigingen die via zijn “forum voor democratie” ongefundeerd de wereld in geslingerd worden, houd ik mijn hart vast. 

 

dreamstime m 83228348 Klein
Vladimir Poetin, Foto: dreamstime

De verheerlijking van Poetin begrijp ik al helemaal niet. Als er één wereldleider op een hagedis lijkt… (ok, dat laatste is een flauwe opmerking).  In de podcast heeft Baudet het over het beest dat ontmaskerd wordt door Poetin en hij duidt daarbij waarschijnlijk op al die samenwerkende organisaties als de NATO en de Europese Unie die gezamenlijk optrekken. Hij hoopt en verwacht dat Poetin de oorlog wint.

Verder zegt Baudet dat het christendom voor ‘losers’ is: “Het geloof kent een gebrek aan mannelijkheid. Iemand de andere wang toekeren, het kruis en dat lijden… waar zijn de successen, waar is het gevecht?” Later zegt hij dat hij eigenlijk meer een ‘pagan’ (heiden) is. 

Voor de meer fundamentalistische christenen, die in Baudet een bondgenoot zagen in zijn gevecht tegen vaccinaties, zijn deze uitspraken mogelijk moeilijk verteerbaar. 

 

Tot slot: worden we geregeerd door reptielen?

Ik denk eerder dat onze leiders veel te menselijk zijn – en niet altijd op een positieve manier.

Politici maken fouten, ze nemen verkeerde beslissingen en wassen hun handen wel heel erg vaak in onschuld. En ja, ze laten zich voor de gek houden door mensen die veel geld verdienen aan dubieuze adviezen. 

In die zin juich ik het toe dat er mensen zijn die onderzoek doen naar de integriteit van regeringen en hun adviseurs. Zoals gezegd, complotdenken is in zekere zin wel gezond. 

Maar ik vind de gedachten van Baudet, die alle halve waarheden verzamelt en op één grote smerige hoop van beschuldigingen gooit, net zo weerzinwekkend als de hagedis-mensen waarin hij zegt te geloven.

Mensen, wordt wakker! – en dat geldt mijns inziens ook voor complotdenkers!

De volledige uitzending

Even voorstellen

Profielfoto Christine

Mijn naam is Christine en ik ben gek op mysteries en vreemde verhalen! 

Ik bezoek graag bijzondere plekken en probeer er zoveel mogelijk over te lezen. Wat ik ontdek, deel ik op deze website. Graag nodig ik je uit om lid te worden van ons forum. Daar bespreken we wat ons bezighoudt over het mysterieuze en onverklaarbare.

RecenteBerichten

Inhoudsopgave