Languedoc – Het geheim van Rennes le Chateau

Rennes Le Chateau

Midden in het Katharenland ligt het dorpje Rennes le Château. Het is bekend omdat de arme dorpspriester, Bérenger Saunière, opeens over veel geld beschikte. In het dorp wordt gefluisterd over zijn geheim of een schat.

Les Fouilles sont interdites!

Zo’n 40 kilometer ten zuiden van Carcassonne ligt aan de D52 (een zijweg van de D118) het plaatsje Rennes le Château. Zo op het eerste gezicht een oninteressant dorpje op een heuveltop. Zodra je het dorpje binnenkomt, zie je in de bocht het vreemde bord “Les Fouilles sont interdites” of “Opgravingen zijn verboden”. Dit moet de achteloze bezoeker toch aan het denken zetten…

Voor een onwetend persoon is er niet veel bijzonders te zien aan dit dorpje. Het zal hem verbazen dat het hier in de zomer druk is in de nauwe straatjes. Hij hoort allerlei talen spreken en misschien hoort hij wel iets fluisteren over Maria Magdalena, het graf van Jezus of misschien wel over de Graal of de Ark des Verbonds. Want het dorp is het centrum van allerlei geruchten en – als je de verhalen mag geloven – is het een ontmoetingsplaats van geheime genootschappen. Allemaal op zoek naar het geheim van Rennes le Château.

Wat is het mysterie van Rennes le Château?

Het land der Katharen

Dit boek werd mij aangeraden door een goede vriend en Rennes le Chateau onderzoeker. Het is een absolute page-turner als je alles over de Katharen wilt weten. Ankie Nolen woont in de Aude en bestudeert de Katharen al jaren. 

 

Rennes le Château is vooral beroemd om het feit dat een tamelijk onbekende dorpspriester, Berenger Sauniere,  plotseling steenrijk is geworden. Met het beetje geld dat hij van de gemeente had ontvangen en een geldbedrag dat hij had gekregen van de Comtesse de Chambord (1817-1886) begon hij aan de broodnodige restauratie van zijn kerk. 

De gravin van Chambord was de weduwe van Henri V, Hertog van Bordeaux en Graaf van Bourbon. Henri V maakte aanspraak op de Franse troon. De link tussen de gravin en Sauniere zou kunnen lopen via de vader van Saunière, die werkte voor Markies de Cazamejou. Deze familie had goede relaties met de Chambords.
Over Saunière wordt verteld dat hij vurig monarchist was. In 1885 werd hij – kort na zijn aanstelling in Rennes le Château – tijdelijk op non-actief gezet vanwege deze politieke voorkeur. Mogelijk dat zijn voorkeur voor de monarchie mede werd ingegeven door de goede relaties die zijn vader had met de lokale adel.

In zijn dagboeken documenteert Saunière de restauratiewerkzaamheden nauwgezet. 

Op 21 september 1891 worden de werkzaamheden abrupt gestopt en schrijft hij in zijn dagboek: “Découverte d’un tombeau”. Daarna leek het geld binnen te stromen.

Rennes le Chateau
Bérenger Saunière voor zijn kerk

Mysterieuze perkamenten

Het verhaal gaat dat Sauniére tijdens de restauratie een aantal gecodeerde perkamenten vond, die hem op het spoor van de schat hebben gezet. Op twee van deze perkamenten stond een bijbelcitaat en later blijkt dat deze gecodeerd waren. Het kortste perkament verwijst naar Lucas 6:1-5 (Jezus en de sabbat). Sommige letters zijn hoger geplaatst dan andere letters en als je deze achter elkaar plaatst, vormt zich deze zin: A DAGOBERT II ROI ET A SION EST CE TRESOR ET IL EST LA MORT

Kleine perkament
Het kleine perkament

A DAGOBERT II ROI
ET A SION
EST CE TRESOR
ET IL EST LA MORT

VAN DAGOBERT II, KONING
EN VAN SION
IS DEZE SCHAT
EN HIJ (HET) IS DAAR DOOD

Het andere document verwijst naar Johannes 11 (De opwekking van Lazarus). Deze code was een stuk lastiger te kraken en de oplossing ervan is nog steeds een mysterie: BERGERE PAS DE TENTATION QUE POUSSIN TENIERS GARDENT LA CLEF PAX 681 PAR LA CROIX ET CE CHEVAL DE DIEU J’ACHEVE CE DAEMON DE GARDIEN A MIDI POMMES BLEUES 

BERGERE PAS DE TENTATION
QUE POUSSIN TENIERS
GARDENT LA CLEF
PAX 681
PAR LA CROIX ET CE CHEVAL DE DIEU J’ACHEVE CE DAEMON DE GARDIEN
A MIDI
POMMES BLEUES

HERDERIN, GEEN VERZOEKING,
WAARVAN POUSSIN  (en) TENIERS
BEWAKEN DE SLEUTEL.
VREDE (van) 681.
DOOR HET KRUIS EN HET PAARD VAN GOD BEREIK IK DE DEMONISCHE WACHTER
OP HET MIDDAGUUR (of: in het zuiden)
BLAUWE APPELS

Grote perkament
Mystificatie?

Of Saunière daadwerkelijk deze perkamenten heeft gevonden is onduidelijk. Volgens ooggetuigen was er sprake van documenten, maar omdat geen van de getuigen deze daadwerkelijk heeft gezien is het onduidelijk of het bovenstaande documenten betreft.
Mogelijk is er sprake van een vals spoor, uitgezet door Pierre Plantard en de Priorij van Sion, dat stamt uit de jaren zestig. In de zeventiger jaren kwam de Britse documentairemaker, Henri Lincoln, in bezit van een boekje dat was geschreven door Gerard de Sede en Plantard. In dit boekje waren beide perkamenten opgenomen en Lincoln wist het kleine perkament met de verhoogde letters makkelijk te ontcijferen.
 

Hij verwerkt het verhaal in drie documentaires (zie onderaan deze pagina) en was medeauteur van het boek “Het Heilige Bloed en de Heilige Graal”. In dit boek maken we kennis met de priorij van Sion, waarnaar de code uit het kleine perkament lijkt te verwijzen.

Aankopen en verbouwingen

Tour Magdala

Vanaf dit moment beschikt Saunière over voldoende middelen om de kerk te renoveren. Daarnaast kocht hij stukken grond in het dorp en zette dit op naam van zijn huishoudster. Hij bouwde een villa, legde een bijzondere tuin aan en voorzag deze van een muur (rampart) alsof het een kasteel betrof.
Aan het uiteinde van de muur liet hij een toren bouwen, die dienst doet als bibliotheek. Aan de andere kant maakte hij een serre voor zijn exotische planten.

Ondertussen ontving hij gasten en schonk hij de lekkerste wijnen en een bijzondere cognac. Bérenger Saunière leefde in overvloed en dat in een tijd dat veel van zijn collega’s de touwtjes maar nauwelijks aan elkaar konden knopen. 

Eén van die gasten was Johan Salvator van Habsbourg. Dit meldt de lokale historicus Pierre Jarnac. De onverwachte komst van deze adellijke persoonlijkheid is door de politie in Couiza vastgelegd en is in het plaatselijk archief terug te vinden.

Vreemde zaken

Saunière doet vreemde dingen. Zo is bekend dat dorpelingen bij de burgemeester klagen over het feit dat hij ’s nachts met zijn dienstbode op het kerkhof aan het graven is. Er gaat zelfs een verhaal dat hij plotseling kon verdwijnen. Had hij een ondergrondse gang ontdekt of was hij op zoek naar andere zaken? De burgemeester moet hem tot de orde roepen om zo te voorkomen dat de dorpelingen in opstand komen.

Wat hij op het kerkhof deed was onduidelijk. Gedocumenteerd is het feit dat Saunière de tekst van een grafsteen heeft verwijderd. Toch is de oorspronkelijke tekst bewaard gebleven dankzij een excursie uit juni 1905. Het tijdschrift met een tekening van de grafsteen is terug te vinden op Gallica, een Franse website met oude tijdschriften en kranten. Het  document is hier te downloaden

Ct GIT Noble

Strijd met het bisdom van Carcassonne

Hoe Saunière aan zijn vermogen komt, weten we dus niet precies. Wat wel duidelijk is dat de bisschop van Carcassonne, monseigneur Billard, hem aanvankelijk de hand boven het hoofd houdt. Pas in 1901 wordt er kerkelijk onderzoek gedaan naar de financiële handel en wandel van Saunière. Hij moet rekenschap afleggen aan de opvolger van Billard, monseigneur Beauséjour. Telkens verzint Sauniere een smoes om niet naar zijn rechtszaak in Carcassonne te hoeven komen. Uiteindelijk wordt hij veroordeeld op basis van illegale handel in missen en voor ongehoorzaamheid aan de bisschop. Hij wordt voor een maand geschorst.

Le XIXe Siecle, 11 02 1911

De strijd tussen hem en het bisdom loopt echter steeds hoger op. Saunière probeert zijn gelijk te halen in Rome, terwijl de bisschop van Carcassonne inzicht in de boekhouding eist. Uiteindelijk moet de priester het onderspit delven en omdat hij zijn boekhouding niet openbaar wil maken, wordt hij overgeplaatst naar een andere gemeente. Saunière weigert dit en biedt aan om met pensioen te gaan. Zo kan hij toch in Rennes le Château blijven wonen.

Dit alles zou zijn gezondheid behoorlijk ondermijnen en in januari 1917 kreeg hij een beroerte waaraan hij op 22 januari overleed. Zijn dienstmeid, Marie Denarnaud, erft al zijn bezittingen. Niet dat ze hier veel aan heeft. Zonder inkomsten kan zij het onderhoud ervan nauwelijks opbrengen en is ze gedwongen alles te verkopen.

Noël Corbu wordt de nieuwe eigenaar 

De nieuwe eigenaar is Noël Corbu. Marie mocht op het terrein blijven wonen en leefde met het gezin Corbu, waarvan de kinderen haar als een soort grootmoeder beschouwden. Marie had Corbu beloofd het geheim van de rijkdom van de pastoor te vertellen, maar ze stierf in 1953 zonder hem in vertrouwen te kunnen nemen. Daarmee was het mysterie van de schat van Rennes le Château geboren.

Krantenartikelen: Renneslechateau.nl

Noël Corbu maakte een hotel van het domein en onthaalde de gasten op het verhaal van een mysterieuze schat, die door de dorpspastoor gevonden was. In 1956 schrijft een lokale journalist een sensationeel verhaal over de schat van de pastoor. Met deze artikelen arriveren de eerste schatgravers in Rennes le Château. Uiteindelijk komt er een verbod op opgravingen. Het waarschuwingsbord aan het begin van het dorpje herinnert ons hieraan.

Pierre Plantard

Pierre Plantard is één van de vroege schatgravers. Hij koopt zelfs stukken grond in de omgeving van Rennes le Château. Hij zou in de loop der jaren allerlei ontdekkingen doen en theorieën ontwikkelen.

Pierre Plantard (1920-2000) richtte op zeventienjarige leeftijd zijn eerste nep-organisatie op. Hij geloofde destijds in een samenzwering tussen vrijmetselaars en Joden met als doel de ondermijning van Frankrijk. Overigens werd hij in 1951 zelf vrijmetselaar. In 1956, kort na de publicaties over de schat van Saunière in La Depêche du Midi, richtte hij de priorij van Sion op.

In 1962 schrijft Plantard samen met De Sede het boek Les Templiers sont parmi nous (De Tempeliers zijn onder ons). De priorij van Sion wordt gepresenteerd als een geheim onderdeel van de Tempeliers en was feitelijk al in 1090 opgericht. In 1967 publiceert De Sede “L‘Or de Rennes”. In dit boek staan de perkamenten waarvan hierboven sprake is. 

Plantard beschikt over (valse?) documenten waaruit blijkt dat hij afstamt van Dagobert II, van wie sprake is in het kleine perkament. Mogelijk wilde hij hiermee de eventuele schat van Saunière zeker stellen. Volgens de decodering van het kleine perkament kon hij, als afstammeling van Dagobert, recht doen gelden op de schat.

Het Heilige Bloed en de Heilige Graal

Toen in Het Heilige Bloed en de Heilige Graal het verband tussen de Merovingers en de bloedlijn van Jezus werd gelegd, vond Plantard dit te ver gaan. Hij trok zijn verwantschap met de Merovingers in (volgens het boek waren de Merovingers nakomelingen van Jezus en Maria Magdalena).

Het Heilige Bloed en de Heilige Graal is alleen nog tweede hands verkrijgbaar. Ondanks het feit dat er twijfels zijn over de Priorij van Sion is dit een bijzonder boek, dat eigenlijk in iedere boekenkast van een Rennes le Château onderzoeker moet staan. 
Kijk hier of er nog een tweedehands exemplaar te koop is. 

Na de publiciteit van de Da Vinci Code wordt het bestaan van een historische priorij van Sion steeds meer in twijfel getrokken. De meeste onderzoekers van het Rennes le Château mysterie zijn tegenwoordig van mening dat de priorij geen historische oorsprong heeft en is voortgesproten uit de fantasie van Pierre Plantard.

Hedendaagse speurders

Er zijn nog steeds mensen gefascineerd door dit mysterie. Op ons forum kun je kennis maken met speurders, die al langere tijd met het mysterie bezig zijn. Als je vragen of ideeën hebt, kun je deze daar delen. Er is altijd wel iemand die met je mee wil denken of je kan verwijzen naar nog meer informatie over het onderwerp.
Om toegang te krijgen tot het Rennes le Château deel moet je wel inloggen. 

Hieronder nog een aantal interne links, zodat je je nog verder kunt verdiepen in het mysterie. 

Rennes le Château bezoeken

Wat moet je nu echt gezien hebben als je dit dorp bezoekt?

1. De kerk

Toen ik in mei 2017 voor de zoveelste keer het kerkje wilde bezoeken, was de deur afgeplakt met rood-wit lint. Het was onmogelijk om naar binnen te gaan. Van een bekende die ik op straat aansprak, hoorde ik dat de kerk het doelwit van een terroristische aanslag was geweest. Later bleek dat de aanslag meer het werk was van een verwarde vrouw. Ze had zowel de duivel bij de ingang als de voorstelling van Maria Magdalena op het altaar beschadigd. Met een bijl was ze tekeer gegaan in het kerkje. De toegesnelde burgemeester wist haar te kalmeren en toen ik voor de deur stond had de politie haar al afgevoerd.

De duivel bij de ingang

Rennes le Chateau - Asmodeus

De kerk in Rennes le Château is één van de weinige kerken waar je begroet wordt door de duivel. Met een schelp gevuld met wijwater op zijn hoofd is hij gedwongen om de mensen op zijn knieën te begroeten. Met uitpuilende ogen en een vertrokken grijns kijkt Asmodeus (want die naam heeft hij in de loop der jaren gekregen) naar een plek op de vloer. Dat wil zeggen, hij keek, want als het beeld inmiddels is hersteld dan is het een kopie van een replica. Asmodeus was zijn hoofd namelijk al eens eerder verloren. In de jaren tachtig heeft iemand een oog gestolen en in de jaren negentig werd zijn hele hoofd vervreemd. 

De duivel met een wijwatervat op zijn hoofd is niet zo vreemd als het lijkt. Het symbool van een duivel die onder het gewicht van het wijwater bijna bezwijkt kom je vaker tegen. Maar deze duivel lijkt nauwelijks te bezwijken. Hij draagt de schelp, met daarboven op ook nog eens vier engelen, triomfantelijk. Nee, deze duivel geeft zich niet zo snel over aan de christelijke symboliek.

Maria Magdalena

Lopen we naar het altaar waar de verwarde vrouw Maria Magdalena ook van haar hoofd beroofde, dan staan we wederom voor een vreemd tafereel. Op de achtergrond zien we de letters J.M. Is het de afkorting van Jezus en Maria? Verwijst het naar een huwelijk tussen deze twee? Bekijk dan ook de glas-in-loodramen. Het zijn taferelen uit het leven van Maria Magdalena en Jezus: de opstanding van haar broer Lazarus en het oliën van de voeten van Jezus.

asmodeus

De duivel bij de ingang 

Rennes le Chateau asmodeus beschadigd
overzicht kerk rennes le chateau

De kerk met het altaar met Maria Magdalena

Rennes le Chateau Maria Magdalena beschadigd

Update maart 2019

Hieronder de laatste versie van de duivel bij de ingang. In maart 2019 werd de restauratie afgerond. Volgens insiders is dit de originele kop die in de jaren negentig was gestolen. Ik weet niet of dat waar is, maar de ietwat schele blik is veel intenser dan de blik van voor de beschadiging.  

RlC_asmodeus

‘Terribilis est locus iste’ (ontzagwekkend is deze plaats)

Als je uitgekeken bent in de kerk is het tijd om weer naar buiten te stappen. Kijk eens omhoog bij de ingang en probeer te ontcijferen wat er boven de deur staat. “Terribilis est locus iste”. Heb je dat gevoeld, toen je binnen was? Heb je gemerkt dat je in een ontzagwekkende plaats bent geweest? Boven het logo van Paus Leo XIII kun je lezen dat deze kerk aan Maria Magdalena is gewijd. 

Als je buiten staat, is het ook interessant om de muren van de kerk en de pastorie goed te bekijken. Je treft er meerdere jaartallen aan en stenen met vreemde symbolen.

De begraafplaats

Rennes le Chateau

De begraafplaats is niet meer toegankelijk voor publiek. Ooit hebben Claire Corbu en Antoine Captier ons meegenomen om daar rond te kijken. Voor Sauniere is in 2004 een nieuw graf gemaakt, het ligt in de tuin van villa Bethanie, maar of daar ook daadwerkelijk het lichaam van Sauniere in ligt, betwijfel ik. Rond diezelfde tijd heeft men de begraafplaats grondig geschoond, dat wil zeggen dat er veel botten op het paadje onder de begraafplaats terecht zijn gekomen. Bovenstaande foto is uit 2008. Ondanks het feit dat het graf van Saunière officieel verplaatst is, troffen we op de begraafplaats zijn grafsteen aan (de gele steen hierboven). 

2. Het museum

Ik heb het museum voor het laatst in 2007 bezocht. Na die tijd zijn er veel restauraties en verbouwingen geweest. Wie in het Rennes le Château van nu rondwandelt, zal weinig terugzien van de originele inrichting van villa Bethanië en de pastorie. En toch is het de moeite waard om het entreekaartje te kopen om het museum te bezoeken. Het museum geeft interessante informatie over het mysterie. 

3. Villa Bethanië

De villa met zijn ruime kamers is tussen 1901 en 1905 gebouwd onder leiding van Eli Bot. In 1909 werd er een speciale kapel aan vast gebouwd, zodat Sauniere zijn missen kon blijven uitvoeren. Dit werd later een soort serre. Toen Marie Denarnaud het huis erfde, had ze geen geld om de eigendomsbelasting te betalen en – zoals eerder gezegd – verkocht ze het in 1955 aan Noël Corbu, die er een hotel van maakte.

Rennes le Chateau villa Bethanie

4. De pastorie

Over de pastorie wordt verteld dat Saunière er aanvankelijk niet in kon wonen, omdat deze zo bouwvallig was. Na de broodnodige restauraties heeft hij er uiteindelijk tot zijn dood gewoond. Sindsdien heeft de pastorie weer enkele verbouwingen gehad. Bij de laatste restauratie heeft men overigens een kijkgat gevonden; het was mogelijk om de kerk vanuit de pastorie onopvallend in de gaten te houden. 

5. De tuinen van de priester

Een deel van de tuinen is alleen te bezichtigen als je een museumkaartje hebt. Het graf van Sauniere dat je daar tegenkomt, is niet origineel. Via de tuinen kun je bij de tour Magdala komen en over de “vestingmuur” lopen.

Een ander deel van de tuin is een restaurant geworden. Rond de door Sauniere aangelegde vijver is het er goed toeven.

6. Tour Magdala

Tour Magdala was de voormalige bibliotheek van Saunière. Over deze bibliotheek wordt verteld dat de priester in zijn leven prachtige boeken heeft verzameld en dat het een archivaris 3 maanden heeft gekost om alle boeken te archiveren. 

7. De (voormalige) parkeerplaats

De parkeerplaats en de tuin daarnaast is een favoriet plekje voor de mensen uit de omgeving om rond zonsondergang naar toe te gaan. Maar ook vroeg in de ochtend is het uitzicht spectaculair. Als de wolken nog in het dal hangen heeft het landschap iets sprookjesachtig.

Rennes le Chateau
Rennes le Chateau tour Magdala

Ook dit boek van Ankie Nolen is een aanrader! Zij heeft diverse boeken geschreven over de Aude en de Katharen. Ik moet zeggen dat het altijd de moeite waard is een boek van haar hand te lezen. 

Samen met Het land der Katharen leer je deze streek en de geschiedenis ervan goed kennen!

8. De (boek)winkels

De eerste keer dat ik in Rennes le Château kwam, was er één boekwinkel, tevens internetcafé. Tegenwoordig zijn er meerdere boekwinkels en ook in het museum zijn boeken over het mysterie te koop. Steeds meer inwoners van Rennes le Château proberen een graantje mee te pikken van het toerisme. De winkels wisselen snel van eigenaar en thema, maar dat neemt niet weg dat het leuk is om een uurtje door de straten van dit bijzondere dorpje te slenteren.

9. Een wandeling rond het dorp

 Als je het paadje bij de Tour Magdala volgt, kun je onder het terrein van de priester lopen. Je loopt dan onder langs de begraafplaats, langs het kasteel en je komt uit bij de parkeerplaats. Het is een wandeling van hoogstens tien minuten, maar wel leuk om te maken. 
 

10. Fontein en pilaar ‘Elisabeth van Buren’

HET HEILIGE BLOED EN DE HEILIGE GRAAL

Absoluut een aanrader voor iedereen die zich wil verdiepen in het mysterie van Rennes le Chateau.
Veel mensen die geïnteresseerd zijn geraakt in het mysterie van Rennes le Chateau zijn met dit boek begonnen.
Nog meer boeken over dit onderwerp bekijken?

Heilige bloed en heilige graal
Rennes le Chateau vanBuren

Elizabeth van Buren was een rijke, excentrieke Amerikaanse vrouw, die een tijdlang in de regio heeft gewoond. Bij de ingang van het dorp tref je een soort van gedenkteken aan, dat ze heeft laten maken. Het is een fontein met vier leeuwen en een Grieks uitziende pilaar. Een pijl van coniferen is een aanwijzing voor buitenaardse wezens. Elizabeth zag Rennes le Château als het centrum van de aarde en was ervan overtuigd dat hier een bovennatuurlijke gebeurtenis plaats zou vinden.

Ter orientatie: ca. 700 meter ten zuiden van Rennes le Château.

En nog meer informatie...

Als je tijd hebt en meer over het mysterie wilt horen dan kun je hieronder de films van Henry Lincoln bekijken:

Even voorstellen

Profielfoto Christine

Mijn naam is Christine en ik ben gek op mysteries en vreemde verhalen! 

Ik bezoek graag bijzondere plekken en probeer er zoveel mogelijk over te lezen. Wat ik ontdek, deel ik op deze website. Graag nodig ik je uit om lid te worden van ons forum. Daar bespreken we wat ons bezighoudt over het mysterieuze en onverklaarbare.

RecenteBerichten

Inhoudsopgave