Het mysterie van Mont Saint-Michel

Mont Saint-Michel

Maak kennis met de geheimzinnige sfeer die nog steeds voelbaar is als je het eiland van Mont Saint-Michel bezoekt. Verander je bezoek in een persoonlijke, spirituele reis en maak twee unieke wandelingen over het eiland.

Mont tombe en de kelten

In het vlakke, bosrijke landschap vlak voor de kust van Normandië lagen twee opvallende heuvels. Ze waren overwegend van graniet en het leek wel alsof de grote steenblokken zomaar op de aarde waren gevallen. Een bijzondere plek.

De grote heuvel kreeg de naam Mont Tombe en de kleinere werd Tomberlaine genoemd. Er gaat een oud verhaal dat de heuvels de graven van reuzen of goden bedekten. De Kelten hadden onderaan de heuvel twee stenen rechtop gezet. Daarmee gaven ze aan dat het om een heilige plek ging.

De droom van Sint Aubert

De bisschop van Avranche, Sint Aubert, krijgt in 708 een droom van de engel Michael. Deze geeft hem de opdracht een heiligdom te bouwen op de hoogste van de twee heuvels. Aubert wist niet goed wat hij met deze droom moest, maar toen de aartsengel in de derde nacht met zijn vinger een gat in zijn schedel boorde, wist hij dat hij de droom maar beter serieus kon nemen. Vanaf dat moment heeft de bisschop nog maar één missie in zijn leven: De Mont Tombe transformeren in de Mont Sint Michel.

Gargano

In Italie was al eerder een verschijning van Michael geweest. Na zijn verschijning in 490 op de berg Gargano werd een heiligdom (Monte Sant’Angelo) opgericht. Sint Aubert stuurde Franse monniken naar Italië om daar relikwieën van deze verschijning op te halen. Ze zouden een steen meenemen met de voetafdruk van de engel en een lap stof.

De droom van Sint Aubert
De droom van Sint Aubert

Hoe Mont Saint-Michel een eiland werd

Op dat moment lagen de heuvels nog op het land, maar een jaar na de droom van bisschop Aubert vindt er een overstroming plaats. Een springvloed zet het bos rond de heuvels onder water en door de stijging van het zeewater komen Mont Tombe en Tombelaine in zee te liggen. Vanaf dat moment zijn de eilanden alleen nog te bereiken bij eb. Dit feit draagt zeker bij aan de bijzondere uitstraling van Mont Saint-Michel en het is dan ook geen wonder dat het een belangrijke bestemming voor pelgrims werd.

Alleen Jerusalem en Santiago de Compostella hadden een hogere status voor bedevaartgangers.

Pelgrims en pelgrimroutes

Vaak werd de Mont bezocht door pelgrims die op weg waren naar één van deze twee plekken. Ook ontstaat er een pelgrimsroute tussen Mont St Michel en de Monte Sant’Angelo in Italië. Deze route werd il Camino dell’Angelo (de route van de engel) genoemd en volgt voor een deel de via Francigena, een oude pelgrimstocht die van Canterbury naar Rome loopt.

De Noormannen

In de negende eeuw komen de Noormannen. Deze mannen uit het noorden (Vikingen)  nemen bezit van de berg en de kanunniken vluchten. Het was een turbulente tijd. Met hun snelle schepen en hun enorme vechtlust vielen zij delen van Frankrijk binnen. Via de Seine wisten ze zelfs in Parijs te komen.   Om de vrede te herstellen wordt een deel van Frankrijk in 911 aan de Noormannen toegewezen. Zo kwam Normandië aan zijn naam.  
Rollo, de hoofdman van de Noormannen, bekeert zich tot het christendom, laat zich dopen en belooft om Mont Saint-Michel in ere te herstellen.

Graf Rollo, hertog van Normandië
Graf Rollo, hertog van Normandië

Decadente geestelijken

Een tijd van relatieve rust breekt aan en de kanunniken komen terug. Ondanks hun gelofte van gehoorzaamheid, armoede en zuiverheid worden ze steeds rijker door het geld dat de pelgrims binnen brengen. De verleiding van het geld was groot en veel kanunniken nemen vrouwen en krijgen kinderen. Ze leiden een lux en decadent leventje. Dit is een doorn in het oog van Richard I, zoon van Rollo en de hertog van Normandië. In 966 wordt een Benedictijnse monnik aangesteld om de orde te herstellen.

Pater Maynard

Deze eerste abt van Mont Saint-Michel is pater Maynard. Persoonlijke armoede, kuisheid en gehoorzaamheid aan de abt staan bij hem voorop. Priesters moeten voorzien in hun eigen onderhoud en de rest van de tijd gebruiken om te bidden.

Voor de aanwezige kanunniken is dit voldoende reden om te vertrekken. Deze sobere levenswijze trekt echter nieuwe priesters aan. Ze bouwen op de heuvel een klooster met een nieuwe abdijkerk. De Normandiërs vestigen zich aan de voet hiervan en vervullen de rol van hoteliers om de pelgrims te ontvangen.

Aan het einde van de tiende eeuw brandt het klooster af. Er wordt een nieuwe kerk gebouwd, maar het verloopt allemaal wat onrustig omdat Mont Saint-Michel een strategische ligging heeft in de oorlogen tussen Engeland en Frankrijk.

Mont saint Michel als bedevaarstplaats
Mont saint Michel als bedevaarstplaats

Was Robert de Torigni een alchemist?

In 1154 – Mont Saint-Michel is op dat moment onderdeel van Engeland – wordt Robert de Torigni als abt gekozen. Volgens diverse schrijvers heeft deze abt een buitengewone belangstelling voor alchemie. In de archieven van Avranches zijn enkele boeken teruggevonden die dit onderschrijven.

In zijn tijd gaat het goed met het klooster, mede omdat Torigni van adel is en veel politieke invloed heeft. Hij richt onder andere een school op, waar novicen worden opgeleid in richtingen als muziek en dichtkunst.

Na zijn dood breken er wederom woelige tijden uit. Frankrijk herovert Normandië, maar de kanunniken van Mont Saint-Michel blijven de Engelsen trouw. Hierdoor wordt het eiland het middelpunt van heftige gevechten. Uiteindelijk zou de overwinning naar de Fransen gaan.

Het wonder van Mont Saint-Michel

In 1203 verwoest een felle brand de abdij. De Franse koning Fillips II geeft een grote som geld aan de monniken voor de wederopbouw. Dit geld wordt gebruikt om een nieuwe abdij te financieren; bovenop de Romeinse kerk werd een gotische abdij gebouwd. Pilaren en gewelven dragen de drie verdiepingen van een architectonische meesterwerk, dat terecht de titel wonder van Mont Saint-Michel krijgt.

De onderste verdieping is bedoeld voor de arme pelgrims, het middelste deel voor de adel en het bovenste deel is gewijd aan God en bedoeld voor de geestelijken.

Mont Saint-Michel en de honderdjarige oorlog

Vanaf 1337 is Frankrijk weer in een oorlog met de Engelsen verwikkeld. Deze oorlog zal honderd jaar duren. Mont-Saint-Michel wordt wederom door de Engelsen belegerd, maar deze keer blijven de monniken trouw aan Frankrijk. De belegering eindigt in 1434. Twee kanonnen worden buitgemaakt en zijn nog steeds te bezichtigen als trofeeën van deze overwinning.

Bastille op zee

In 1793 wordt Mont Saint-Michel een gevangenis voor de tegenstanders van de Franse revolutie. Deze tegenhanger van de Bastille in Parijs wordt de Bastille op zee genoemd. Er hebben ruim 14.000 mensen politieke gevangenen gezeten, vaak onder vreselijke omstandigheden. Regelmatig lopen de cellen onderwater. Als de Franse schrijver Victor Hugo het eiland in 1836 bezoekt, is hij verbijsterd dat de abdij een lugubere gevangenis is geworden: ‘Een drama vol kerkers, torens en rotsen’, schrijft hij.

Hedendaags herstel

De engel Michael

In 1865 worden de gebouwen voor negen jaar gehuurd door de bisschop van Coutances om het religieuze karakter van het eiland en de gebouwen in ere te herstellen. Tien jaar later wordt het een monument historique  en vindt er een grootschalige restauratie plaats onder leiding van de bekende architect Viollet-le-Duc. Na zijn dood in 1879 wordt de restauratie in zijn stijl afgerond. Het beeld van de aartsengel Michael dat bovenop de nieuwe toren wordt geplaatst, stamt uit 1895 en is ontworpen door de beeldhouwer Emanuel Frémiet.

Symboliek van Sint Michael

De aarstengel Michael overwint de draak. De draak symboliseert de duivel en het aardse vuur, het verlangen dat niet bevredigd wordt.
Tegenover het aardse en verterende vuur staat het hemelse vuur; het licht. Dit wordt gesymboliseerd door het zwaard in de hand van de engel. Met dit zwaard bevecht Michael de draak tot deze zich overgeeft. De draak wordt niet gedood, maar onderwerpt zich aan het licht.

De hedendaagse alchemist Patrick Burensteinas vergelijkt dit proces met de loutering. In zijn boek Le Mont Saint-Michel, Le voyage intérieur wil hij je laten ervaren hoe dit louteringsproces verloopt.

Een bezoek aan Mont Saint-Michel

Het is goed dat je je realiseert dat Mont Saint-Michel door veel mensen wordt bezocht. Als je de magie van de plek echt wil ervaren, kun je dit het beste vroeg in de ochtend en na zes uur ’s avonds doen. Je kunt dus overwegen een overnachting in het dorp te regelen of een kamer te nemen in de hotelzone.

Booking.com
Twee spirituele routes

In dit artikel beschrijf ik twee spirituele routes. Ze zijn gebaseerd op de aanwijzingen van Patrick Burensteinas. Als je geïnteresseerd bent in alchemie dan is zijn DVD-serie “Le Voyage Alchimique” een absolute aanrader. 

De DVD’s zijn in het Engels ondertiteld en het beschrijft alchemistische hoogtepunten op weg naar Santiago de Compostella. Ik heb de serie in 2013 in Frankrijk gekocht voor €96,00 en er geen moment spijt van gehad. De serie is nu te koop via Amazon.nl voor ongeveer €75,00.

Vooraf...

Er zijn een paar dingen waar je rekening mee moet houden als je Mont Saint-Michel bezoekt en deze wandelingen wilt maken.

  • Voor het tweede deel van de buitenwandeling moet het bij voorkeur eb zijn. Voor een indicatie van de getijden kun je hier terecht: WISUKI – tides. 
  • De abdij bezoek je het beste als deze opent (om 9.00 of 9.30 afhankelijk van het seizoen) of een uur voor sluitingstijd (ook dit is afhankelijk van het seizoen). Plan de wandelingen zo dat je de abdij op een rustig ogenblik bezoekt. 

Mont Saint-Michel Wandeling 1

De nummers hieronder komen overeen met de nummers op de kaart.

Mont Saint Michel - plattegrond
Kilk op de kaart voor een grotere afbeelding

Bijzondere energie

1

Blijf stilstaan voordat je het pad naar Mont Saint-Michel volgt. Probeer aan niets bijzonders te denken. Voel de energie van de plek. Het zal een energie zijn die je naar de grond trekt. Neem een paar passen om te ervaren wat dit inhoudt. Als je heel gevoelig bent, voelt het alsof je door een rivier waadt. Loop richting de ingangspoort van Mont Saint-Michel en blijf je bewust van de energie.

Bij de poort zie je twee kanonnen staan (bij mijn laatste bezoek stond er maar één kanon). Bekijk ook het plakkaat dat naast de poort hangt. Ze zijn voorzien van twee wapenschilden. Op het ene schild zie je twee zilverkleurige vissen. Dit is het wapen van de communiteit van Mont Saint-Michel. Op de ander zie je 3x de Franse lelie met daaronder 9 schelpen. De schelpen verwijzen naar de pelgrimsroute van Santiago de Compostella.

Ophaalbrug

2

Voordat je de hoofdstraat ingaat, blijf je op het plein met de ophaalbrug staan. Hier kun je een sensatie krijgen van golven die je omringen. Je voelt hoe ze vanaf de berg naar beneden kolken.

Als je de energie van deze golven hebt gevoeld, betreed je de hoofdstraat. Op de hoofdstraat kun je overmand worden door de vele winkeltjes en restaurantjes. Dit is niets bijzonders. De vroegere pelgrims moeten hetzelfde ervaren hebben. Als je vroeg bent, heb je nog niet zoveel last van de vele mensen. Volg de straat en de bocht richting de abdij.

Hoofdstraat Mont Saint Michel

Het oorspronkelijke graniet

3

Als je bijna boven bent, blijf je bij een stenen muur staan. Alhoewel alle stenen goede geleiders zijn, voel je de meeste kracht als je op een plek staat, waar het oorspronkelijke graniet nog aanwezig is. Concentreer je op de golven van de energie die langs de stenen naar beneden kolken. Leg je handen op de muur en probeer de trilling te voelen die vanuit het hart van de steen stroomt. Mogelijk moet je geeuwen of boeren. Je lichaam gebruikt dit om spanning los te laten.

Let op wat je voelt

Je kunt het gevoel krijgen alsof je hoofd zich vult met watten. Misschien word je zelfs een beetje duizelig. Let op wat je voelt, zonder dat je het wilt verklaren. Observeer jezelf. Het helpt als je niet beweegt, innerlijk verstilt en de verbinding aangaat met deze magische plek. Als je rusteloos bent, kun je niet ontvangen. Als je je verveelt, kun je niet observeren.

Concentreer je op je neusvleugels. Door ze om de beurt dicht te houden, ontdek je welke neusvleugel het beste werkt. Als je linker neusvleugel beter werkt, ben je in een toestand van ontvangen. Werkt je rechter neusvleugel beter dan ben je klaar om in actie te komen. Het één is niet beter dan het ander. Het enige doel is om het waar te nemen.

Wees stil. Voel hoe alles met elkaar verbonden is. Blijf minstens 15 minuten staan om de energie te voelen.

Plein voor de abdij

Als je er klaar voor bent, loop je door naar de ingang van de abdij. Hier kun je zien wat de openingstijden van de abdij zijn. De beste tijd om de abdij te bezoeken is op het moment dat hij open gaat. Mocht je dit niet halen, dan kun je ervoor kiezen om een uur voor sluitingstijd terug te komen. Houd er wel rekening mee dat er geen kaartjes meer worden verkocht als je nog later komt.

Op het pleintje ga je onder de achthoekige toren staan. Het fundament van deze toren bevindt zich  naast een stenen trapje (naast een regenpijp).  Je moet het niet verwarren met de torens die de ingang naar de abdij markeren. Het fundament van de toren is van oude stenen en heeft een ronde vorm. Als je omhoog kijkt, zie de overgang naar een achthoekige toren.

Energiestromen

4

Bij het fundament van deze toren komen de energiestromen van de Mont Tombe en Tombelaine samen. Sluit je ogen en probeer je evenwicht te bewaren. Sommige mensen kunnen de stromingen onder deze toren zo goed voelen dat ze uit balans dreigen te raken.  

Open je ogen en kijk langzaam omhoog. Volg met je ogen de toren. Als je naar de top van de toren kijkt, krijg je het gevoel naar achteren geduwd te worden. Concentreer je op je ademhaling. Hier voel je warmte uit de aarde opstijgen.

Je zult het getal acht vaker tegenkomen. Het symboliseert de boodschap van God.

Toren van Claudine

5

Het eerste deel van de tocht volgen we de stadsmuur. Volg de weg rechts naar de Toren van Claudine om daar van het uitzicht te genieten. Als je noordelijk over de baai uitkijkt kun je Tombelaine zien liggen. Het is bijna niet voor te stellen hoeveel pelgrims en soldaten zijn omgekomen in de vlakte tussen Tombelaine en Mont Saint-Michel. Duizenden dapperen mannen raakten vastgezogen in het zand om later door de vloed overmeesterd te worden. Strijdend voor een doel waar ze in geloofden.

Vroeger stond er een kerk op Tombelaine. Dit eilandje was het domein van de witte madonna, terwijl de Mont Saint-Michel een zwarte madonna huisvestte. Pelgrims gingen eerst naar Tombelaine om vervolgens hun tocht op Mont Saint-Michel af te ronden. Later zouden de Engelsen Tomberlaine bezetten, terwijl ze proberen van daaruit Mont Saint-Michel te veroveren. Inmiddels weten we dat dit niet is gelukt.

Mont Tomberlaine

Voel het verleden van Mont Saint-Michel

6

Probeer de rijke historie van deze plek te voelen. Laat je daarbij niet vervullen met afschuw, maar wees mild en liefdevol. Vergeef de mensen die deze plek hebben gebruikt om machtig te worden en de mensen die elkaar hier naar het leven stonden. Denk vriendelijk over de mensen die deze plek gebruikten en gebruiken om rijk te worden. Vergeef de mensen die misbruik maken van de goddelijke energie die deze plek vervult.

Mont Saint Michel - tegels

Loop dan verder terwijl je je een beeld vormt van de mensen die hier ooit eerder hebben gelopen. Mocht je onderweg op stenen vreemde tekens tegenkomen, dan zijn dit tekens van steenhouwers. Je hoeft er geen occulte of geheime betekenis achter te zoeken. Je komt ze vaker tegen in en rond kathedralen. Een steenhouwer werd per steen betaald en aan het teken kon men zien welke stenen door wie gehakt waren.

Door de stadswallen te volgen, krijg je steeds een ander uitzicht op de abdij. Sta telkens even stil om de energie op je in te laten werken.

Naar de toren van de koning (Tour du Roi)

Tussen de Tour de la Liberté en de Tour du Roi kun je genieten van de wapens die je ook al bij de ingang hebt gezien. Maar nu ook wapens van leeuwen, het symbool van Normandie en de Noormannen. Ondertussen kun je ook even naar de daken en muren kijken. Je kunt twee soorten pannen onderscheiden. De stenen dakpannen worden Lauzes genoemd. De houten worden Bardeaux genoemd en zijn gemaakt van kastanjehout.

De torenspits van Tour du Roi stelt een zonnewiel of een vuurwiel voor. Het moet Mont Saint-Michel tegen brand beschermen.

Je kunt nu de stadsmuren verlaten en terugkeren naar de hoofdstraat. Je hebt het eerste deel van de tocht nu achter de rug en als het goed is, heb je de magie al een beetje kunnen ervaren.

Mont Saint-Michel Wandeling 2

Tour Gabriel

Verlaat Mont Saint-Michel en ga naar rechts richting Tour Gabriel. Deze toren is vernoemd naar Gabriel du Puys, luitenant onder koning François 1, die de toren in 1524 liet oprichten. Een eeuw later werd boven op deze toren een molen gebouwd en aan het einde van de 19e eeuw werd de toren als vuurtoren gebruikt.

Bij deze toren zie je een poort, ga daar doorheen. Hier begint het oude pad naar de abdij en hier zouden de Kelten twee stenen rechtop hebben gezet.

De stenen aan de kust zijn geel uitgeslagen van de korstmossen. Alchemisch gezien lijkt dit op zwavel en deze stenen bevatten dan ook een hoge dosis energie.

Kapel Mont Saint Micheal
Kapel- Aubert Photo 212103803 © Kateryna Levchenko - Dreamstime.com

Zicht op Tomberlaine

7

Op de plek net onderaan de kapel zijn er geen obstakels tussen jou en Tomberlaine. Neem de tijd om de energie op je in te laten werken. Gebruik hiervoor al je zintuigen. Ruik de zilte zee, luister naar de wind en het water, voel wat het weer met je doet, de wind, de zon of eventueel de regen. Kijk naar het noorden, waar Tomberlaine ligt. Als je zo ver mogelijk kijkt, voel je het licht meer dan dat je het ziet. Je ervaart het als een wit licht dat overal vandaan lijkt te komen.

De oervolken noemen dit licht het ware licht. Het is aanwezig, maar je kunt het alleen in een toestand van meditatie waarnemen. Het gevoel dat erbij hoort, is rust, balans en verbinding. Het voelt uitermate prettig en is een eerste stapje op weg naar verlichting.

Als het niet zo werkt voor je is er niets aan de hand. Je hebt je ervoor opengesteld en misschien dat het zich op een ander moment aan je zal openbaren.

Oude kerk van Tomberlaine

Vroeger stond er een kerk op Tombelaine. Dit eilandje was het domein van de witte madonna, terwijl de Mont Saint-Michel een zwarte madonna huisvestte. Pelgrims gingen eerst naar Tombelaine om vervolgens hun tocht op Mont Saint-Michel af te ronden. Later zouden de Engelsen Tomberlaine bezetten, terwijl ze proberen van daaruit Mont Saint-Michel te veroveren. Inmiddels weten we dat dit niet is gelukt.

Loop nu door naar de kapel van sint Aubert. Dit is de plek waarop de pelgrims van Tomberlain aankwamen. Deze kapel is in de 15e eeuw opgericht en gesloten voor het publiek. Wat ons echter interesseert is de steen voor de kapel.

Het activeren van de steen

8

Ga naar de zesde tree en verwijder het slib/zand met je hand. Je zult een plek vinden waar je hand perfect in past. Er is een holte voor elke vinger. Laat je hand een poosje op de steen rusten.

Handen

Deze actie activeert een andere steen, die je op het terras voor de kapel tegenkomt. Je hoeft deze steen niet aan te raken, de werking ervan is krachtiger als je dit niet doet. Deze steen heeft een reinigende werking. Het ontvangt de energie van Tomberlaine en de ouden gebruikten het om zich te zuiveren voordat ze op weg gingen naar de top van Mont Saint-Michel.

Ga naar het terras voor de kapel.

De rots voor de kapel

9

Strek je hand uit naar de steen zonder deze aan te raken. Maak met je hand knedende bewegingen. Span je vingers tot een vuist als je inademt en ontspan ze tijdens de uitademing. Herhaal dit tot je het gevoel krijgt dat de steen zacht wordt. Haal je hand weg en adem diep in. Je kunt de sterke energiegolf bijna ruiken. Houd je adem even in en laat het dan los. Blijf in contact met deze energie terwijl je weer normaal ademt. Herhaal de knedende bewegingen op het ritme van je ademhaling. Ga met je aandacht naar je handen. Voelen ze warm of koel?

Steen

De energie van deze steen is bijzonder. Als de energie vrijkomt voel je warmte, als de energie wordt geabsorbeerd, voel je de koelte. Het is dus mogelijk je ademhaling en de beweging van je hand hierop af te stemmen. Om het verschil beter te voelen kun je je ademhaling vertragen.

De oude route naar boven

We gaan nu terug naar Tour Gabriel en nemen de straat links, die omhoog gaat. Dit pad loop vlak langs het oorspronkelijke pad naar boven. Het kan je een gevoel geven alsof je tegen de stroom van een rivier ingaat. Hoe langzamer je klimt hoe intenser dit gevoel.

Stop bij een driehoekige gevel met een soort bal op de top.

10

Ga hier met je rug tegenaan staan en kijk naar boven. Doe een stap naar voren terwijl je naar de abdij blijft kijken. Veel mensen krijgen hier een bijzondere sensatie. Het houdt het midden tussen een zachte siddering over der rug en armen en het voelen van water terwijl je onder een douche staat.

Vervolg de tocht naar boven. Na een paar stappen klimmen splitst het pad zich. Sla rechtsaf om naar een kleine plaatst te gaan die is omgeven door bomen. Nu ben je bij de oudste krachtplek van deze berg. Er staan een paar banken en bomen. Probeer je deze plek voor te stellen als een plek in een oud bos. Hier waart een oude kracht rond. Deze kracht is noch goed, noch slecht. Het is volkomen neutraal en voelt daarom bijna tijdloos. De invloed ervan geeft deze plek een bijzondere sfeer.

Mont Saint Michel - bomen

Oerkracht

11

Stap naar het midden van de ruimte tussen de drie banken. Het voelt alsof je een oude tempel binnentreedt. Loop naar een plek waar het goed voelt en blijf daar enkele momenten onbeweeglijk staan. Het lijkt alsof de wind naar buiten waait. Luister naar de vogels, die steeds dichterbij lijken te komen. Doe niets, blijf alleen maar ademen.

Misschien kun je de muziek horen die door de trillingen van deze plek ontstaat.

Als je je ongemakkelijk voelt ga hier dan weg. Deze plek kan betoverend zijn.

Als je de open plek verlaat, lijkt het alsof je een gesloten ruimte verlaat. Vanaf nu is het alsof je de dingen anders ervaart.

12

Onderweg naar boven kun je in de natuurlijke rotsen de calcietlijnen ontdekken. Deze lichtgekleurde aders kun je vergelijken met natuurlijke geleiders. Leg je hand er plat op om te ervaren of je de stroom ook door je hand voelt stromen.

Neem de trap naar rechts. Volg de rechterweg. Na een paar meter heb je uitzicht op een tuin. Midden in de tuin staat een standbeeld van Sint Christoffel.

Het verhaal van Christoffel

13

Christoffel was een reus die werkte als veerman door reizigers op zijn rug over de rivier te dragen. Op een dag roept een kind hem drie keer. Als hij het kind op zijn rug neemt, begint de rivier sneller te stromen. Het kind wordt steeds zwaarder en de reus komt maar moeizaam verder. Het lijkt alsof hij het gewicht van de hele wereld op zijn schouders torst. Het kind zegt dat hij niet het gewicht van de wereld torst, maar het gewicht van de schepper van de wereld. Hierdoor begrijpt Christoffel dat hij Christus draagt waardoor het gewicht verdwijnt. Christoffels naam betekent ‘de drager van het Licht’. Het is goed te bedenken dat het Licht lichter wordt als je het (h)erkent.

Ga door de tuin van Sint Christoffel richting trap. Bij de kruising sla je rechtsaf naar de volgende trap. Na een stukje vind je de toegang tot een bijzonder plein. De energie op dit plein is een negatieve energie. Ondanks het feit dat negatieve energie op lange termijn schadelijk voor je is, moet je ook deze ervaren. Blijf lang genoeg op dit plein om de negatieve energie te kunnen onderscheiden.

14

Ga naar de plek waar de wortels van de bomen boven de grond steken. Ervaar hoe deze bomen voelen. Houd je handen naast je lichaam en spreid je vingers. Je kunt nu een onaangename kou ervaren. Raak de stenen en de bomen aan. Het enige doel is herkenning. Nadat je het plein hebt verlaten, schud je de negatieve energie van je af. Eventueel drink je een grote hoeveelheid water om de negativiteit te neutraliseren.

Als je het plein verlaat, sla je rechts af tot je weer bij de Tour du Roi bent. Zo beëindig je de alchemistische wandeling rond de abdij.

Praktische informatie

Mont Saint-Michel

Tickets voor de Mont Saint-Michel

Als je een bezoek aan de abdij wilt brengen aan de hand van de aanwijzingen van Burensteinas, raad ik je aan vooraf de DVD over Mont Saint-Michel te bekijken. 

Natuurlijk kun je ook kiezen voor een audiotoer. Deze moet je ter plekke regelen. 

Je kunt tickets voor de abdij via onderstaande link online kopen. Je voorkomt daarmee wachttijden en je hebt de mogelijkheid ze te annuleren tot 24 uur voor aankomst. De openingstijden wisselen per seizoen en het is slim om deze vooraf te controleren.  

Boek een ticket

Springtij

Het is elke 14 dagen springtij. Dit is een bijzonder gezicht omdat Mont Saint-Michel in zijn geheel door water wordt omringd. De data voor springtijden kun je hier vinden: http://www.manche-toerisme.com/springtij

Wadlopen

Bij eb kun je wadlopen. Doe dit altijd samen met een gids. Kaartjes hiervoor kun je ook online kopen. Er zijn verschillende routes waar je uit kunt kiezen.

Parkeren

De parkeerplaats ligt 2,5 km buiten Mont Saint-Michel. Met een shuttlebus (gratis) word je naar de ingang vervoerd. De bus is verboden voor honden. De eerste shuttlebus vertrekt om 7.30. Als je wilt lopen, doe je hier ongeveer 45 minuten over.

Even voorstellen

Profielfoto Christine

Mijn naam is Christine en ik ben gek op mysteries en vreemde verhalen! 

Ik bezoek graag bijzondere plekken en probeer er zoveel mogelijk over te lezen. Wat ik ontdek, deel ik op deze website. Graag nodig ik je uit om lid te worden van ons forum. Daar bespreken we wat ons bezighoudt over het mysterieuze en onverklaarbare.

RecenteBerichten

Inhoudsopgave