BIJZONDERE BESTEMMINGEN

Logo Wereld

VREEMDE VERHALEN

Wat is het mysterie van Rennes-le-Château?

Mysterie van Rennes-le-Château

Zo’n 40 kilometer ten zuiden van Carcassonne ligt aan de D52 (een zijweg van de D118) het plaatsje Rennes le Château. Zo op het eerste gezicht een oninteressant dorpje op een heuveltop. Zodra je het dorpje binnenkomt, zie je in de bocht het vreemde bord “Les Fouilles sont interdites” of “Opgravingen zijn verboden”.

Het mysterie van Rennes-le-Château gaat over een dorpspastoor, Bérènger Saunière, die aan het eind van de negentiende eeuw plotseling over veel geld beschikte. Rond de herkomst van het geld zijn veel theorieën ontstaan, die variëren van het vinden van een schat tot het afpersen van de katholieke kerk.

De rijke pastoor

Saunière beschikt over voldoende middelen om de kerk te renoveren. Hij kocht stukken grond in het dorp en zette deze op naam van zijn huishoudster.
Hij bouwde een villa, legde een bijzondere tuin aan en voorzag deze van een muur (rampart) alsof het een kasteel betrof. Aan het uiteinde van de muur liet hij een toren bouwen, die dienst deed als bibliotheek. Aan de andere kant maakte hij een serre voor zijn exotische planten.

Ondertussen ontving hij gasten en schonk hij de lekkerste wijnen en een bijzondere cognac. Bérenger Saunière leefde in overvloed en dat in een tijd dat veel van zijn collega’s de touwtjes maar nauwelijks aan elkaar konden knopen.
Eén van zijn gasten was Johan Salvator van Habsbourg. Dit meldt de lokale historicus Pierre Jarnac. De onverwachte komst van deze adellijke persoonlijkheid is door de politie in Couiza vastgelegd en is in het plaatselijk archief terug te vinden.

De bron van het mysterie

De oorsprong van de rijkdom van Bérenger Saunière was al tijdens zijn leven een mysterie. Het lijkt erop dat het bisdom hem aanvankelijk de hand boven het hoofd hield. Blijkbaar had Saunière een goede relatie met de bisschop van Carcassonne, monseigneur Billard. Toen deze in 1901 overleed en werd opgevolgd door monseigneur Beauséjour, was het echter klaar met de bescherming van het Bisdom. Saunière werd gesommeerd een verklaring te geven voor zijn inkomsten. Uiteindelijk wordt hij veroordeeld op basis van illegale handel in missen en voor ongehoorzaamheid aan de bisschop. Hij wordt voor een maand geschorst en in alle kranten komt een waarschuwing om geen missen van hem af te nemen.

Le XIXe Siecle, 11 02 1911

De strijd tussen hem en het bisdom loopt echter steeds hoger op. Saunière probeert zijn gelijk te halen in Rome, terwijl de bisschop van Carcassonne inzicht in de boekhouding eist. Uiteindelijk moet de priester het onderspit delven en omdat hij zijn boekhouding niet openbaar wil maken, wordt hij overgeplaatst naar een andere parochie. Saunière weigert en biedt aan om met pensioen te gaan. Zo kan hij toch in Rennes-le-Château blijven wonen.

Dit alles zou zijn gezondheid behoorlijk ondermijnen en in januari 1917 kreeg hij een beroerte waaraan hij op 22 januari overleed. Zijn dienstmeid, Marie Dénarnaud, erft al zijn bezittingen. Niet dat ze hier veel aan heeft. Zonder inkomsten kan zij het onderhoud ervan niet opbrengen en ze is gedwongen alles te verkopen.

Noël Corbu, maakt het mysterie groter

De nieuwe eigenaar is Noël Corbu. Marie mocht op het terrein blijven wonen en leefde met het gezin Corbu, waarvan de kinderen haar als een soort grootmoeder beschouwden. Marie had Corbu beloofd het geheim van de rijkdom van de pastoor te vertellen, maar ze stierf in 1953 zonder hem in vertrouwen te kunnen nemen. Daarmee was het mysterie van de schat van Rennes le Château geboren.

Noël Corbu maakte een hotel van het domein en onthaalde de gasten op het verhaal van een mysterieuze schat, die door de dorpspastoor gevonden was. In 1956 schrijft een lokale journalist een sensationeel verhaal over de schat van de pastoor.

fouilles interdites

Na de publicatie van deze artikelen arriveren de eerste schatgravers in Rennes le Château. Deze schatgravers gingen niet altijd even voorzichtig te werk. Men ondergroef het dorp en gebruikte zelfs dynamiet om de schat te vinden. 

Uiteindelijk komt er een verbod op opgravingen. Het bord aan het begin van het dorp staat er dus niet voor niets.

En toen kwam Pierre Plantard…

Pierre Plantard is één van de vroege schatgravers. Hij kocht zelfs stukken grond in de omgeving van Rennes le Château en doet in de loop der jaren allerlei ontdekkingen. Hij is vaak in de omgeving en ontwikkelt allerlei theorieën over de rijkdom van de priester.

Pierre Plantard (1920-2000) richtte op zeventienjarige leeftijd zijn eerste nep-organisatie op. Hij geloofde destijds in een samenzwering tussen vrijmetselaars en Joden met als doel de ondermijning van Frankrijk. Overigens werd hij in 1951 zelf vrijmetselaar. In 1956, kort na de publicaties over de schat van Saunière in La Depêche du Midi, richtte hij de priorij van Sion op.

In 1962 schrijft Plantard samen met De Sède het boek Les Templiers sont parmi nous (De Tempeliers zijn onder ons). De priorij van Sion wordt gepresenteerd als een geheim onderdeel van de Tempeliers en was feitelijk al in 1090 opgericht. In 1967 publiceert De Sède L‘Or de Rennes (later opnieuw gepubliceerd onder de naam Le Tresor Maudit de Rennes-le-Château (De vervloekte schat van Rennes-le-Château).

Geheimzinnige perkamenten

In het laatste boek vertelt De Sède dat Sauniére tijdens de restauratie een aantal gecodeerde perkamenten vond, die hem op het spoor van de schat hebben gezet. 

Kleine perkament
Het kleine perkament
Grote perkament
Het Grote Perkament

Op twee van deze perkamenten stond een Bijbelcitaat en later blijkt dat deze gecodeerd waren. Het kortste perkament verwijst naar Lucas 6:1-5 (Jezus en de sabbat). Sommige letters zijn hoger geplaatst dan andere letters en als je deze achter elkaar plaatst, vormt zich deze zin: A DAGOBERT II ROI ET A SION EST CE TRESOR ET IL EST LA MORT (VAN DAGOBERT II, KONING EN VAN SION IS DEZE SCHAT EN HIJ (HET) IS DE DOOD).

Het andere Bijbelcitaat verwijst naar Johannes 11 (De opwekking van Lazarus). Deze code was een stuk lastiger te kraken en de oplossing ervan is nog steeds een mysterie: BERGERE PAS DE TENTATION QUE POUSSIN TENIERS GARDENT LA CLEF PAX 681 PAR LA CROIX ET CE CHEVAL DE DIEU J’ACHEVE CE DAEMON DE GARDIEN A MIDI POMMES BLEUES (HERDERIN, GEEN VERZOEKING, WAARVAN POUSSIN  (en) TENIERS BEWAKEN DE SLEUTEL. VREDE (van) 681. DOOR HET KRUIS EN HET PAARD VAN GOD BEREIK IK DE DEMONISCHE WACHTER OP HET MIDDAGUUR (of: in het zuiden). BLAUWE APPELS).

Het mag duidelijk zijn dat de gedecodeerde berichten nog steeds mysterieus zijn. Misschien is het enige houvast dat Plantard beschikt over (valse?) documenten, waaruit blijkt dat hij afstamt van Dagobert II, van wie sprake is in het kleine perkament. Mogelijk wilde hij hiermee de eventuele schat van Saunière veilig stellen. Volgens de decodering van het kleine perkament kon hij, als afstammeling van Dagobert, recht doen gelden op de schat.

Het mysterie wordt wereldnieuws

De journalist, Henri Lincoln, koopt in 1969 het boek van De Sède. Hij is meteen gegrepen door het verhaal, misschien wel in de eerste plaats omdat hij de code uit het kleine perkament vrij makkelijk kon decoderen.

Lincoln werkte voor de BBC en stelde voor om een documentaire aan dit onderwerp te wijden.

Hij ontmoette De Sède en kreeg steeds meer informatie over het mysterie. Er ontstond een ingewikkeld web, waar hij met een aantal onderzoekers volledig indook.

Het resultaat werd opgetekend in het boek The Holy Blood and the Holy Grail (Het Heilige Bloed en de Heilige Graal) dat in de jaren tachtig een bestseller wordt. Veel mensen, waaronder ikzelf, raken dankzij dit boek in de ban van het geheim van Rennes-le-Château. De geheimzinnige hoofdrolspeler in het boek is Pierre Plantard, de schatgraver waar ik het al eerder over had.

Het Heilige Bloed en de Heilige Graal

Toen in Het Heilige Bloed en de Heilige Graal het verband tussen de Merovingers en de bloedlijn van Jezus werd gelegd, vond Plantard dit te ver gaan. Hij trok zijn verwantschap met de Merovingers in (volgens het boek waren de Merovingers nakomelingen van Jezus en Maria Magdalena).

Het Heilige Bloed en de Heilige Graal is alleen nog tweede hands verkrijgbaar. Ondanks het feit dat er twijfels zijn over de Priorij van Sion is dit een bijzonder boek, dat eigenlijk in iedere boekenkast van een Rennes le Château onderzoeker moet staan. 
Kijk hier of er nog een tweedehands exemplaar te koop is. 

De Da Vinci Code

Als Dan Brown de plot van The Holy Blood and the Holy Grail gebruikt voor de Da Vinci Code, verandert Rennes-le-Château in een toeristen attractie. Inmiddels had Lincoln zich gedistantieerd van de inhoud van zijn boek, maar de andere schrijvers (Baigent en Leigh) klagen Dan Brown aan wegens plagiaat. 

Er wordt steeds meer onderzoek gedaan naar de bron van het boek van Dan Brown, waardoor het mysterie in een stroomversnelling terecht komt. Het wordt steeds duidelijker dat de schrijvers van The Holy Blood and the Holy Grail handig waren gemanipuleerd door Pierre Plantard, die het bewijs dat hij had aangeleverd grotendeels zelf had geproduceerd.

Mysterie opgelost?

Je zou zeggen dat het mysterie hiermee gedemystificeerd was, maar niets is minder waar. Een handlanger van Pierre Plantard, Philipe de Cherisey, verklaarde dat hij verantwoordelijk was voor de codering van één van de perkamenten. Dit wordt in 2010 uit de doeken gedaan in een boek van Jean Luc Chaumeil.  

Een nieuw mysterie werd geboren, want het verhaal blijkt niet helemaal te kloppen. Hij vertelt namelijk dat de Bijbeltekst van het grote perkament was samengesteld uit diverse evangeliën, terwijl de Duitse onderzoeker Wieland Wilker  rond dezelfde tijd (in 2006) ontdekte dat de tekst van het perkament integraal is overgenomen uit de Codex Bezae, dat uit de 5e eeuw na Christus stamt.

Het nieuwe mysterie van Rennes-le-Château

De onderzoekers van het mysterie van Rennes-le-Château proberen het mysterie te herleiden tot waar het allemaal mee is begonnen. Wat is het geheim van Rennes-le-Château? Hoe kwam Saunière écht aan zijn geld? Heeft hij zijn geld misschien toch aan de verkoop van missen verdiend? En hoe werkte dat dan? Waarom kon hij er schatrijk van worden en andere priesters – die hetzelfde deden – niet?

Of zou zijn rijkdom te maken hebben met een vondst die hij deed toen hij de kerk renoveerde. Was er wellicht een schat verstopt in de crypte van de kerk? Wellicht een schat die in de tijd van de Franse revolutie door een vorige pastoor was verborgen in opdracht van de adellijke eigenares van het kasteel dat naast de kerk staat?

Maria Magdalena en Rennes-le-Château

De kerk in Rennes-le-Chateau is gewijd aan Maria Magdalena. Je komt haar tegen op het altaar en kunt het verhaal over haar bekijken op de glas in lood ramen. Het grote huis dat Saunière liet bouwen, noemde hij Villa Bethanië. Bethanië wordt in de bijbel genoemd als de woonplaats van Maria Magdalena. De toren, waarin hij zijn bibliotheek huisvestte, kreeg de naam Tour Magdala en verwijst daarmee ook naar haar.

Maria Magdalena
Glas in loodraam voorstellende Maria Magdalena

Spirituele onderzoekers denken dat Rennes-le-Château een rol heeft gespeeld in het verhaal van Maria Magdalena. Maria Magdalena zou naar Frankrijk zijn gevlucht. Volgens de “officiële legende” is zij gestorven en begraven in Saint-Maximin-la-Sainte-Baume, maar inmiddels is er een geheel nieuwe legende, waarbij ze is gestorven en begraven in de omgeving van Rennes-le-Château.

Jezus is niet gestorven aan het kruis!

Stel dat Jezus niet is gekruisigd, stel dat hij getrouwd was met Maria Magdalena en stel dat ze samen in Rennes-le-Château zijn gaan wonen? Stel dat Saunière het graf van Jezus heeft gevonden en de kerk daarmee heeft gechanteerd?

Het heeft allemaal een groot ‘stel’- gehalte, maar de sommige onderzoekers weten zeker dat er iets bijzonders is in deze regio en dat het te maken heeft met een groot kerkelijk geheim dat niet bekend mag worden. 

De bergplaats van de Heilige Graal

Daar waar de onderzoekers van Het Heilige Bloed en de Heilige Graal geloofden dat de Graal symbool stond voor de bloedlijn van Jezus en Maria Magdalena, zijn er ook onderzoekers die geloven dat de Graal of de Ark zijn verborgen in deze regio. 

Zij geloven dat dit voorwerp door de tempeliers naar deze streek is verplaatst. 

De nieuwe theorie van Lincoln

Lincoln werd zo gegrepen door het mysterie dat hij in de buurt van Rennes-le-Chateau is gaan wonen. Regelmatig is hij terug te vinden in de tuin van de pastorie en laat daar landkaarten zien van de omgeving. Hij heeft er lijnen op getrokken. De bergtoppen in eromheen vormen een pentagram. Volgens hem is het een groot megalithisch tempelcomplex. Het is dit heiligdom, het achtste wereldwonder, dat door Saunière is ontdekt. In zijn boek The Holy Place vertelt Lincoln hierover.

UFO’s, oude beschavingen en geheimzinnige gangen

Tot voor kort kwamen er bijna ieder jaar wel nieuwe boeken uit met aanwijzingen naar de schat van Saunière. 

Mijn grote hobby was om me in deze boeken te verdiepen en met een mede onderzoeker op pad te gaan om te kijken of we bewijzen konden vinden voor de theorieën van de schrijver. De omgeving werd door ons uitgekamd “met militaire precisie” en ieder jaar vonden we wel weer wat nieuws. Geheimzinnige kruizen op stenen, oude steengroeves, grotten, onderaardse gangen, dolmens, vreemde tekens…

Veldonderzoek
Veldonderzoek in de buurt van Rennes le Chateau

Onderzoekingen doen in de omgeving van Rennes-le-Château is alsof je de hoofdrol speelt in je eigen jongensboek, zeiden we vaak tegen elkaar. Helaas ben ik nu wat te oud om de avonturen voort te zetten. Het onderzoek ter plekke laat ik tegenwoordig graag over aan anderen, maar ik ben nog steeds geïnteresseerd in het onderwerp. Het mysterie van Rennes-le-Chateau is nog steeds niet opgelost dat is een ding dat zeker is!

De beste sites over dit onderwerp zijn:

De schrijvers van beide websites komen regelmatig op bezoek bij ons forum. Voel je vrij om je bij ons aan te sluiten als je vragen hebt of interessante ideeën om te delen. 

Even voorstellen

Profielfoto Christine

Mijn naam is Christine en ik ben gek op mysteries en vreemde verhalen! 

Ik bezoek graag bijzondere plekken en probeer er zoveel mogelijk over te lezen. Wat ik ontdek, deel ik op deze website. Graag nodig ik je uit om lid te worden van ons forum. Daar bespreken we wat ons bezighoudt over het mysterieuze en onverklaarbare.

RecenteBerichten

Inhoudsopgave